Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přepravné jako součást pořizovací ceny

7.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.14.4
Přepravné jako součást pořizovací ceny

Ing. Martin Veselý

VYŠLO V ČÍSLE 14/2017

Naše firma pořídila starší kombajn. Speciální přepravní firma nám ho dovezla. Je přepravné kombajnu součástí pořizovací ceny kombajnu? Faktura za přepravu bez DPH činí 32 tis. Kč.

Odpověď

Ustanovení § 47 odst. 1 PVZÚ, prováděcí vyhlášky zákona o účetnictví č. 500/2002 Sb. normuje, že součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku nebo jeho části a technického