Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Príklady ku komentáru § 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby

29.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1 Príklady ku komentáru § 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1)

Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

a) podľa osobitných predpisov,12)

b) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 ZDPH,

c) ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu.13)

(2)

Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami podľa odseku 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby podľa odseku 1.

Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované podľa zákona č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oslobodené od dane sú aj výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac z nasledujúcich podmienok. Ako vykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb, je zriadená a spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech na výsledkoch jej