Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Príklady ku komentáru § 34 Kultúrne služby

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.1 Príklady ku komentáru § 34 Kultúrne služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované

a) právnickou osobou zriadenou zákonom,14)

b) právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu,15)

c) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.

Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované právnickou osobou zriadenou zákonom (ako napríklad zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle, zákon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii, zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z.), alebo právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom alebo obcou podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac z nasledujúcich podmienok. A to že vykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na