dnes je 26.2.2021

Input:

Příspěvek na stravování od 1. 1. 2021

23.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.409 Příspěvek na stravování od 1. 1. 2021

JUDr. Eva Dandová

VYŠLO V ČÍSLE 02/2021

Od 1. 1. 2021 budeme našim zaměstnancům poskytovat peněžitý příspěvek na stravování podle novely daňového zákona. Zaměstnáváme i zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek. Je v tomto případě možné poskytnout stejný příspěvek jako při plném pracovním úvazku? Jak dlouhá musí být směna pro poskytnutí příspěvku (v zákoně je pouze “.....za jednu směnu podle zákoníku práce...)?

Právní úprava
Právní úprava
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 – Daňová uznatelnost příspěvku na stravován

Odpověď

Podle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bod 4 platí, že:

výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na stravování. Příspěvek na stravování lze

Nahrávám...
Nahrávám...