dnes je 18.7.2019
Input:

Registrace k DPH na základě žádosti

16.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrace k DPH na základě žádosti

Ing. Jana Kolářová

Úvod

Registrace k DPH na základě žádosti osoby povinné k dani (dále jen dobrovolná registrace) je upravena v ustanovení § 6f a § 94a ZDPH. Z tohoto ustanovení vyplývá, že osoby povinné k dani, pokud se nestanou plátci z důvodů vymezených v § 6 až § 6e ZDPH, mají právo se registrovat k DPH dobrovolně.


Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH)

  • § 6f,

  • § 51,

  • § 94a,

  • § 106,

  • § 110l

Dobrovolná registrace osoby se sídlem v tuzemsku

Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku se může stát plátcem podle § 6f odst. 1 ZDPH, pokud uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně. Osoba povinná k dani, která se stane plátcem podle § 6f odst. 1 ZDPH, může podat přihlášku k registraci k DPH kdykoliv s výjimkou osoby, které byla zrušena registrace z důvodů závažného porušení povinností vztahujících se ke správě DPH (až po 1 roce).

Důvod dobrovolné registrace uvede osoba povinná k dani, která má v úmyslu se registrovat jako plátce, v přihlášce k registraci (MFin 5104 vzor č. 6).

Z § 6f odst. 1 ZDPH je zřejmé, že není přípustná dobrovolná registrace v případě, že osoba povinna k dani uskutečňuje nebo bude uskutečňovat výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 ZDPH s výjimkou plnění osvobozených od daně uvedených v § 72 odst. 1 písm. d) ZDPH.

Důvody dobrovolné registrace osob povinných k dani jsou v praxi různé, nejčastěji je to zahájení nového podnikání zaměřeného na jiné plátce, kteří registraci plátce požadují, popřípadě se jedná o investiční aktivity směřující k budoucímu podnikání a je důležité uplatnění nároku na odpočet daně např. v souvislosti s čerpáním dotací (např. u obcí vybudování vodovodů a kanalizací).

Dobrovolná registrace osoby se sídlem mimo tuzemsko

Osoba povinna k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku se může podle § 6f odst. 2 ZDPH stát plátcem, pokud bude uskutečňovat plnění nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku. Osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu a která se stane plátcem podle § 6f odst. 2 ZDPH, může podat přihlášku k registraci k DPH kdykoliv s výjimkou osoby, které byla zrušena registrace z důvodů závažného porušení povinností vztahujících se ke správě DPH. Taková osoba povinná k dani, pokud uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem