dnes je 13.5.2021

Input:

Sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití

21.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.45 Sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití

Ing. Jana Kolářová

Právní úprava
  • Příloha č. 2 – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Komentář:

Novelou č. 609/2020 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2021 doplněn zákon o DPH následovně:

V příloze č. 2 se za položku „38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.” vkládá nová položka, která zní:

„38.3   Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.”  

Název položky je použit z CZ-CPA (38.3 Zpracování odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny) s tím, že do textu je doplněno slovo „komunální”. Není úplně zřejmé, jak vyložit dodatek za středníkem „druhotné suroviny”, jelikož jde o přílohu týkající se služeb.

Cílem zřejmě je všechny služby související s odstraňováním komunálního odpadu zatížit 15% sazbou DPH, i když odpad není trvale zlikvidován.

Co je komunální odpad

V této souvislosti je potřeba zmínit, že největší nejasnosti se týkají pojmu „komunální odpad”.

Komunálním odpadem se podle znění § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který byl platný a účinný do konce roku 2020, rozuměl:

„veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

Na základě tohoto ustanovení se pro účely sazby

Nahrávám...
Nahrávám...