dnes je 19.5.2019
Input:

Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.4
Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Účetní závěrku a výroční zprávu schvaluje nejvyšší orgán účetní jednotky, tj. valná hromada a to do 6 měsíců po rozvahovém dni. Následuje pak povinnost zveřejnit účetní závěrku nebo výroční zprávu, jejíž je účetní závěrka součástí.

Účetní jednotky podléhající auditu by měly podle § 21a ZoÚ zveřejnit výroční zprávu a účetní závěrku:

  • po jejich ověření auditorem,

  • po jejich schválení příslušným orgánem,

  • ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou výše uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou,

  • nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.

Účetní jednotky musí zveřejnit účetní závěrku nebo výroční zprávu, i když nebyla ověřena auditorem a zákonným způsobem projednána a schválena. Toto musí být ale pro uživatele zcela zřetelně uvedeno. Má-li účetní jednotka povinnost auditu, nesmí zveřejnit informace,