dnes je 19.5.2019
Input:

Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

13.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.4
Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Účetní závěrku a výroční zprávu schvaluje nejvyšší orgán účetní jednotky, tj. valná hromada a to do 6 měsíců po rozvahovém dni (§ 181 a § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena (§ 21a ZoÚ).

Účetní jednotky podléhající auditu zveřejňují výroční zprávu a účetní závěrku:

  • po jejich ověření auditorem,

  • po jejich schválení příslušným orgánem,

  • ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou výše uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou,

  • nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.

Účetní jednotky musí zveřejnit účetní závěrku nebo výroční zprávu, i když nebyla ověřena auditorem a zákonným způsobem projednána a schválena. Toto musí být ale pro uživatele zcela zřetelně uvedeno. Má-li účetní jednotka povinnost auditu, nesmí zveřejnit informace, které nebyly ověřeny auditorem, způsobem, který by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly.