Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Slevy na dani poplatníků daně z příjmů právnických osob

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3 Slevy na dani poplatníků daně z příjmů právnických osob

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Sleva za zaměstnávání osob se zdravotním postižením   Daň se snižuje:    
  • 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo,

 
Kdo je osobou se zdravotním postižením, je stanoveno v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (pozor – patří sem i zde definované osoby zdravotně znevýhodněné, které nejsou uznány invalidními!), a jak se vypočte průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců je stanoveno v § 35 odst. 2 ZDP.  
  • 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného stavu těchto zaměstnanců desetinné číslo.

 
§ 35 ZDP  
Sleva investorům s příslibem investiční pobídky zahajujícím podnikání   Je poskytnuta poplatníkovi, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách a tento pro poskytnutí příslibu zahájil podnikání.   Sleva je až ve výši vypočtené daně a lze ji uplatňovat po dobu 5 (10) po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období.
§ 35a ZDP