Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spotrebná daň z alkoholických nápojov

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2 Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Kolektív autorov

Predmetom spotrebnej dane z alkoholických nápojov je alkoholický nápoj

 • - lieh,
 • - víno (tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj, šumivý fermentovaný nápoj),
 • - medziprodukt a
 • - pivo

vyrobený na území Slovenskej republiky, dodaný na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu Európskej únie alebo dovezený na územie Slovenskej republiky z územia, ktoré nie je územím Európskej únie.

Základom dane z alkoholického nápoja, ktorým je:

 • - lieh, je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C (hl a.), pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C (l a.);
 • - víno, je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch (hl),
 • - medziprodukt, je množstvo medziproduktu vyjadrené v hektolitroch (hl),
 • - pivo, je množstvo piva vyjadrené v hektolitroch (hl).

Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, je nasledovná:

 • - základná sadzba dane je vo výške 1 080 eur/hl a.,
 • - znížená sadzba dane je vo výške 540 eur/hl a.

Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je víno, je nasledovná:

 • - tiché víno vo výške 0 eur/hl,
 • - šumivé víno vo výške 79,65 eura/hl,
 • - šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu vo výške 54,16 eura/hl,
 • - tichý fermentovaný nápoj vo výške 0 eur/ hl,
 • - šumivý fermentovaný nápoj vo výške 79,65 eur/hl.

Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je medziprodukt, je vo výške 84,24 eura/hl.

Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je pivo, je nasledovná:

 • - základná sadzba dane je vo výške 3,587 eura/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu,
 • - znížená sadzba dane je vo výške 2,652 eura/hl/% objemu