Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.3 Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Kolektív autorov

Predmetom spotrebnej dane z elektriny je elektrina.

Predmetom spotrebnej dane z uhlia je uhlie, pričom uhlím sa rozumie:

 • - čierne uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2701,
 • - hnedé uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2702,
 • - koks a polokoks z čierneho uhlia kódu kombinovanej nomenklatúry 2704,
 • - ostatné pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715.

Predmetom spotrebnej dane zo zemného plynu je zemný plyn, pričom zemným plynom sa rozumie:

 • - tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11,
 • - tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 21,
 • - tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 29,
 • - tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2705.

Základom spotrebnej dane z:

 • - elektriny je množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh),
 • - uhlia je množstvo uhlia vyjadrené v tonách (t),
 • - zemného plynu je množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh) okrem § 39a ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z.
 • - zo stlačeného zemného plynu je množstvo stlačeného zemného plynu vyjadrené v  kilogramoch.

Sadzba dane na:

 • - elektrinu je vo výške 1,32 €/MWh
 • - uhlie je