Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spotrebná daň z minerálnych olejov

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.4 Spotrebná daň z minerálnych olejov

Kolektív autorov

Predmetom spotrebnej dane z minerálneho oleja sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu podľa príslušného kódu kombinovanej nomenklatúry.

Základom spotrebnej dane z minerálnych olejov je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C (l) alebo v kilogramoch (kg) alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch (GJ).

Sadzba spotrebnej dane z minerálneho oleja je ustanovená takto:

 • - motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 12 49 s obsahom biogénnej látky
  • do objemu ustanoveného v osobitnom predpise (§ 14a ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.) vo výške 550,52 €/ 1 000 l,

  • v objeme ustanovenom v osobitnom predpise a viac (§ 14a ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.) vo výške 514,50 €/ 1 000 l,

 • - motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 51 a 2710 12 59 vo výške 597,49 €/ 1 000 l,
 • - stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21 a 2710 19 25 vo výške 481,31 €/ 1 000 l,
 • - plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46 a 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 s obsahom biodiesla
  • do objemu ustanoveného v osobitným predpisom (§ 14a ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.) vo výške 386,40 €/ 1 000 l,

  • v objeme ustanovenom v osobitnom predpise a viac (§ 14a ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.) vo výške 368 €/ 1 000 l,

 • - vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 2031, 2710 20 35, 2710 20 39 a 2710 20 90 vo výške 111,50 €/ 1 000 kg,
 • - skvapalnené plynné uhľovodíky kódu