Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.5 Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Kolektív autorov

Predmetom spotrebnej dane z tabakových výrobkov sú:

 • - tabakové výrobky
  • cigareta,

  • cigara,

  • cigarka,

  • tabak

vyrobené na území SR, dodané na územie SR z iného členského štátu EÚ alebo dovezené na územie SR z územia, ktoré nie je územím EÚ,

 • - tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa § 2 odsek 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 212/2012 Z. z. , ktorou sa upravujú tabakové výrobky.

Základom dane pri:

 • - tabakovej surovine je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch.
 • - tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch (kg) s výnimkou cigariet,
 • - cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke, ak zákon neustanovuje inak.

Sadzba spotrebnej dane:

 • - na tabakovú surovinu je 71,11 €/kg do 31. januára 2017 a 73,90 €/kg od 1.2.2017,
 • - z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet je:
  • pre tabak 71,11 €/kg alebo 73,90 €/kg od 1.2.2017 do 31.3. 2017,

  • pre tabak vo výške 73,90 €/kg od 1.4.2017,

 • - z cigariet je kombinovaná:
  • špecifická časť vo výške 61,80 €/1 000 kusov od 1.2.2017

  • percentuálna časť 23 % z ceny cigariet

Minimálna sadzba dane z cigariet je 96,50 €/1 000 kusov od 1.2.2017.