Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Správa miestnych daní

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.3 Správa miestnych daní

Kolektív autorov

Správu miestnych daní vykonáva príslušná obec.

Daň z nehnuteľností – správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla