Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukladanie miestnych daní

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2 Ukladanie miestnych daní

Kolektív autorov

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o miestnych daniach”). Miestne dane