Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

Uzavření účetních knih

12.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.16
Uzavření účetních knih

prof. Ing. Libuše Műllerová

 

Uzavření účetních knih

 

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti uzavření účetních knih

 

 

Právní předpisy

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

- § 17 - Otevírání a uzavírání účetních knih

 

České účetní standardy pro podnikatele

- ČUS č. 002 - Otevírání a uzavírání účetních knih

 

 

Komentář

 

Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka) znamená uzavření účtů hlavní knihy, případně i ostatních účetních knih (knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů. Při této činnosti se

- zjišťují obraty strany Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,

- zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,

- zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost splatná, případně odložená,

- zjistí se výsledek hospodaření uzavřením výsledkových účtů na účet zisků a ztrát,

- uzavřou se rozvahové účty na konečný účet rozvažný.

 

Konečné stavy nákladů se přeúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 71 - Účet zisků a