Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

Uzavření účetních knih

24.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.16
Uzavření účetních knih

Prof. Ing. Libuše Müllerová, Ing. Tomáš Bartoš

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti uzavření účetních knih (excel)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  • § 17 ZoÚ – Otevírání a uzavírání účetních knih

České účetní standardy pro podnikatele

  • ČUS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

Komentář:

Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka) znamená uzavření účtů hlavní knihy, případně i ostatních účetních knih (knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů. Při této činnosti se

  • zjišťují obraty strany Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,

  • zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,

  • zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost splatná, případně odložená,

  • zjistí se výsledek hospodaření uzavřením výsledkových účtů na účet zisků a ztrát,

  • uzavřou se rozvahové účty na konečný účet rozvažný.

Konečné stavy nákladů se přeúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát, konečné stavy