Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výpočet čisté mzdy zaměstnance

7.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.1 Výpočet čisté mzdy zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Příklad

Příklad 1:

Společnost Alfa, s. r. o., zaměstnala od 1. 1. na pracovní poměr závozníka s měsíční základní mzdou 15 103 Kč. Zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka a uplatňuje pouze základní slevu (sleva na poplatníka). Do práce chodil celý měsíc leden.

Hrubá mzda za leden  15 103 Kč  

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem

Vyměřovací základ zdravotního pojištění  15 103 Kč  
Zdravotní pojištění zaměstnance činí jednu třetinu ze 13,5 %  15 103 × 13,5 % = 2 038,91 Kč,
po zaokrouhlení 2 039 Kč 
2 039 : 3 = 679,67 Kč, po zaokr. 
680 Kč  

Pojistné na nemocenské pojištění hrazené zaměstnancem

Vyměřovací základ pojistného na nemocenské pojištění  15 103 Kč  
Nemocenské pojištění zaměstnance je 6,5 %  15 103 × 6,5 % = 981,70 Kč,
po zaokrouhlení 
982 Kč  

Odvody za zaměstnavatele

Pro správné vyplnění přehledů o vyměřovacích základech pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení musíme ještě dopočítat odvod za zaměstnavatele.

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele činí dvě třetiny ze 13,5 %  15 103 × 13,5 % = 2 038,91 Kč,
po zaokrouhlení 2 039 Kč 
2 039 – 680 = 
1 359 Kč  
Nemocenské pojištění za zaměstnavatele je 25 %  15 103 × 25 % = 3 775,75 Kč,
po zaokrouhlení 
3 776 Kč  

Při více zaměstnancích se postupuje tak, že se spočítá 25 % ze součtu vyměřovacích základů všech zaměstnanců a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Záloha na daň z příjmů

Daňový základ (superhrubá mzda)
= hrubá mzda + zdravotní pojištění za zaměstnavatele + sociální pojištění za zaměstnavatele 
 
15 103 + 1 359 + 3 776 = 20 238 Kč  
Daňový základ zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru  20 300 Kč  
Záloha na daň ve výši 15 %  20 300 × 15 % = 3 045 Kč  
Výše zálohy po uplatnění slev na dani  3 045 – 2 070 = 975 Kč  

Čistá mzda

K výplatě  15 103 – 680 – 982 – 975 = 12 466 Kč  

Odvody institucím

Po výpočtu musíme ještě vyplnit příslušné přehledy o vyměřovacích základech pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení odvedeme nejpozději do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, jehož se mzda týká. Současně musíme odvést zálohu na daň z příjmu finančnímu úřadu ve lhůtě do 20. kalendářního dne měsíce po měsíci, v němž vznikla povinnost srážet daň.

Zdravotní pojišťovně odvedeme  680 + 1 359 = 2 039 Kč  
Správě sociálního zabezpečení odvedeme  982 + 3 776 = 4 758 Kč  
Příslušnému finančnímu úřadu odvedeme na zálohové dani z příjmu ze závislé činnosti  975 Kč  
Příklad

Příklad 2:

Společnost Alfa, s. r. o., zaměstnala od 1. 2. na pracovní poměr programátora s měsíční základní mzdou 43 000 Kč. Uvedená osoba podepsala Prohlášení a uplatňuje základní slevu a daňové zvýhodnění na dvě nezletilé