dnes je 21.8.2019
Input:

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.70 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 37 ZDPH – Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

Do 31. 3. 2019   Od 1. 4. 2019  
Výpočet daně je nastaven dvěma způsoby. Jde o výpočet daně „zdola”, je-li daň počítána z nastaveného základu daně, a „shora”, je-li daň počítána z celkové úplaty za zdanitelné plnění.   Výpočet daně je stále nastaven dvěma způsoby. Opět jde o výpočet daně „zdola”, je-li daň počítána z nastaveného základu daně, a „shora”, je-li daň počítána z celkové úplaty za zdanitelné plnění.  
Při výpočtu daně „zdola” se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že se částka 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlí na celé koruny nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů.   Při výpočtu daně „zdola” se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně.