Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku mimo dlouhodobý majetek

9.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7 Vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku mimo dlouhodobý majetek

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 77 ZDPH – Vyrovnání odpočtu daně

1. 4. 2011–2012   2013–30. 6. 2017   1. 7. 2017–2018  
V zákoně je již nastaven mechanismus pro provádění změn v daném případě takto: Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, podléhá vyrovnání, pokud ve lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně podle § 73 odst. 3 ZDPH plátce tento majetek použije v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely, než které zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně. Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet daně k okamžiku použití majetku a výší původního uplatněného odpočtu daně.   Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku před jeho použitím, s výjimkou dlouhodobého majetku, podléhá vyrovnání, pokud ve lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně podle § 73 odst. 3 ZDPH plátce tento majetek použije v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely, než které zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně. Ke změně dochází pouze u odpočtu daně uplatněného u staveb, bytů a nebytových prostor, které nejsou dlouhodobým majetkem, kdy tento odpočet daně podléhá vyrovnání rovněž po uplynutí lhůty podle § 73 odst. 3 ZDPH, jsou-li splněny ostatní podmínky ustanovení § 77 ZDPH. Touto změnou je prolomena tříletá lhůta, která omezovala možnost provedení vyrovnání odpočtu daně v případě, kdy k použití majetku pro jiné účely, než které byly zohledněny při uplatnění původního odpočtu daně, došlo po této lhůtě.   Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku před jeho použitím, s výjimkou dlouhodobého majetku, podléhá vyrovnání, pokud ve lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně podle § 73 odst. 3 ZDPH plátce tento majetek použije v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely, než které zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně.
Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet v plné výši, a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá, nebo jej uplatnil v krácené výši a následně použil pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši.