Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výše rezervy na opravy hmotného majetku

11.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2 Výše rezervy na opravy hmotného majetku

Ing. Miloš Hovorka

Výše rezervy na opravy hmotného majetku

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Stanovení rezervy na opravy hmotného majetku   Stanoví se podle jednotlivého hmotného majetku určeného k opravě a charakteru této opravy a její výše ve zdaňovacím období =
která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy.  
Bez DPH u plátce DPH.
Do počtu zdaňovacích období se zahrnuje zdaňovací období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy a nezahrnuje předpokládané zdaňovací období, kdy dojde k zahájení opravy.
§ 7 ZoR  
  U movitých věcí může být rezerva na opravu tvořena ve vztahu k objemu výkonu jednotlivého hmotného majetku a její výše ve zdaňovacím období =
 
Zjistí-li poplatník skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí!