dnes je 7.7.2020

Input:

Výzkum a vývoj, goodwill

28.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.54 Výzkum a vývoj, goodwill

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb.Dlouhodobý nehmotný majetek

2016–2017   2018–2019  
Jako součást dlouhodobého nehmotného majetku uváděla vyhláška položku „Výsledky výzkumu a vývoje”, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo byly nabyty od jiných osob.   Nově se za součást dlouhodobého nehmotného majetku nepovažují výsledky výzkumu, ale jenom výsledky vývoje.  
Vyhláška uváděla, že účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců, tuto skutečnost pak odůvodní v příloze.   Toto pravidlo v uvedeném paragrafu vyhláška ruší, protože způsob odpisování goodwillu je uveden v části vyhlášky, která se věnuje odpisování (§ 56).  

Komentář:

Po dlouhodobé diskusi o tom, zda je možné výzkum a vývoj považovat za aktivum, bylo rozhodnuto, že výzkum je taková činnost, jejíž výsledky ještě nemusí být hmatatelné. Proto náklady na výzkum