Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zálohy na daň z příjmů fyzických osob

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.1 Zálohy na daň z příjmů fyzických osob

Ing. Miloš Hovorka

Poplatníci daně z příjmů – fyzické osoby, jsou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), povinni platit zálohy na daň, naplní-li zákonné podmínky. Platba záloh z příjmů na straně fyzických osob se řídí jak výší příjmů, tak i druhem příjmu.

Druhy příjmů   Povinnost platit zálohy   Ustanovení ZDP   Období placení záloh  
Poplatníci s příjmy podle § 6 ZDP, tj. s příjmy ze závislé činnosti   Platí se zálohy z úhrnu příjmů zúčtovaných nebo vyplacených za kalendářní měsíc   § 38h ZDP   Měsíční  
Poplatníci s příjmy podle § 7 ZDP, tj. ze samostatné činnosti   Platí se zálohy z poslední známé daňové povinnosti   § 38a ZDP   Zálohové období  
Poplatníci s příjmy podle § 8 ZDP, tj. z kapitálového majetku   Platí se zálohy z poslední známé daňové povinnosti   § 38a ZDP   Zálohové období  
Poplatníci s příjmy podle § 9 ZDP, tj. z nájmu   Platí se zálohy z poslední známé daňové povinnosti   § 38a ZDP   Zálohové období  
Poplatníci s příjmy podle § 10 ZDP, tj. s ostatními příjmy   Zálohy se neplatí   § 38a odst. 1 ZDP   –  

Komentář:

Podle § 38a odst. 2 ZDP zálohy neplatí

a) poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč,

b) obec nebo kraj,

c) zůstavitel ode dne jeho smrti,

d) poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou.

Příklad

Podnikatel – fyzická osoba – podal daňové přiznání za r. 2017 3. dubna 2018. Jaké má podnikatel další zálohové období?

Podle § 38a odst. 1 ZDP se zálohy na daň z příjmů platí v průběhu zálohového období (to je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období).

Tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání za r. 2017 začala běžet 1. lednem 2018 a končila 3. dubna 2018. Zálohové období podnikatele začíná dnem 4. dubna 2018 a skončí posledním dnem lhůty, ve kterém bude mít poplatník povinnost