Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zánik práva vyrúbiť daň

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.10 Zánik práva vyrúbiť daň

Kolektív autorov

Daň ani rozdiel dane nemožno vyrubiť a nemožno uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.


Ak bol pred uplynutím lehoty pre zánik práva vyrubiť daň