dnes je 23.3.2019
Input:

Zaradenie majetku do odpisovej skupiny a náklady na inštaláciu laserového zariadenia v roku 2018

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.41 Zaradenie majetku do odpisovej skupiny a náklady na inštaláciu laserového zariadenia v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

1. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť pneumatickú páskovačku ITA12/16 v hodnote 1975 €? Neviem, či do prvej odpisovej skupiny KP 28.23 alebo odpisová skupina 2 KP28.99.

2. Naša firma by si chcela prenajať výrobné laserové zariadenie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované v našich priestoroch a mala by byť vyhotovená nájomná zmluva. S touto inštaláciou budú spojené aj náklady na osadenie /vybudovanie podstavca, elektroinš. materiál, poplatok elektrikár atď. Náklady na osadenie by mala platiť naša firma. Ako účtovať tieto náklady?

Budú to priame náklady, alebo ak by presiahli 1700 €, odpisovať tieto náklady v odpisovej skupine prenajatého zariadenia?

Odpoveď:

1.

Pneumatická páskovačka je profesionálne pneumatické zariadenie pre páskovanie, čo by skôr vyhovovalo 2 odpisovej skupine a kódu 28.99 resp. aj podľa § 26 ods. 2 ZDP, kde je uvedené, že hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy (čo je skrátená klasifikácia produkcie CPA, pre podrobnejšie členenie je potrebné pracovať s touto klasifikáciou) a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov sa  na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2.

2.

Z uvedenej otázky