dnes je 26.10.2020

Input:

Zaúčtování faktury při přenesení daňové povinnosti

12.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.7 Zaúčtování faktury při přenesení daňové povinnosti

Ing. Alena Čechová

VYŠLO V ČÍSLE 07/2014

Dotaz

Jaký je přesný popis zaúčtování přijaté faktury (vč. předkontací), kde dodavatel používá přenesenou daňovou povinnost (stavební práce)?

Právní úprava
Právní úprava
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ)

Odpověď

Pokud vám dodavatel – stavební firma provádí např. opravu nemovitosti, budete účtovat následovně:

Text   Částka v Kč   MD   Dal  
Celková částka faktury   100 000      
Zaúčtování základu daně   100 000   511   321  
Daň z přidané hodnoty na vstupu   21 000   343 333   395xxx  
Daň z přidané hodnoty na výstupu   21 000   395xxx   343 333  

Uvedené účtování platí pro případ, že máte celkový nárok na odpočet bez krácení.

V případě, že krátíte vstupy (budovu např. pronajímáte neplátcům DPH), budete účtovat následovně: