dnes je 18.10.2019
Input:

Zavedenie hybridných nesúladov medzi závislými osobami od 1.1.2020

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.48 Zavedenie hybridných nesúladov medzi závislými osobami od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Novela zákona o dani z príjmov obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou z nich je pomerne ťažká téma hybridných nesúladov, ktorá sa bude týkať špeciálnych transakcií medzi závislými osobami.

Zavedenie hybridných nesúladov do zákona o dani z príjmov predpokladá európske právo cez Smernicu ATAD 2, ktorá obsahuje pravidlá týkajúce sa hybridných nesúladov s tretími krajinami, ak aspoň jedna zo zúčastnených strán je právnickou osobou, ktorá je daňovníkom alebo v prípade reverzných hybridov subjektom v členskom štáte. Implementácia tejto smernice sa zároveň dopĺňa do Prílohy č. 2 do zoznamu právne záväzných aktov Európskej únie preberaných do zákona o dani z príjmov.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na situácie, ktoré vznikajú medzi daňovníkom, ktorý je právnickou osobou a jeho závislými osobami predovšetkým daňovníkom a jeho závislou osobou, ústredím a jeho stálou prevádzkarňou, alebo medzi stálymi prevádzkarňami toho istého daňovníka. Nesúlady sa vzťahujú aj na nezávislé osoby, ktoré sú súčasťou štruktúrovanej schémy. Štruktúrovanou schémou sa rozumejú kroky, ktoré vedú k hybridnému