Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Závěrečné operace u zásob

21.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.2
Závěrečné operace u zásob

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Oblast zásob je třeba koncem účetního období ošetřit s ohledem na jejich charakter, oceňování a způsob účtování (způsob A nebo způsob B). Některé operace jsou shodné bez ohledu na to, zda účetní jednotka používá účtování způsobem A nebo způsobem B, jiné jsou specifické pouze pro jeden z těchto způsobů. Jde zejména:

  • o proúčtování zásob na cestě u nakupovaných zásob, jestliže účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce účetního období nedošly (způsob A i B),

  • o proúčtování nevyfakturovaných dodávek u nakupovaných zásob jako dohadných položek pasivních v případech, kdy účetní jednotka převzala zásoby, avšak nemá dosud faktury (způsob A i B),

  • o porovnání výsledků inventury nakupovaných zásob i zásob vlastní výroby s účetním stavem (způsob A) nebo se skladovou evidencí (způsob B),

  • u manka o jeho porovnání s vnitropodnikovou směrnicí normy přirozených úbytků v případě, že to charakter zásob umožňuje, a v závislosti na tom pak inventurní rozdíl proúčtovat (způsob A i B),

  • o úpravu zásob na skladě (u způsobu B) postupem stanoveným vnitřní směrnicí (buď odúčtování počátečního stavu zásob do spotřeby a její následné snížení o konečný stav převedený na účet zásob, nebo pouhým vyjádřením změny stavu zásob),

  • o posouzení účetní hodnoty zásob na skladě v porovnání s jejich tržní (reálnou) hodnotou a rozhodnutí o případné tvorbě opravných položek (u pomaluobrátkových či zastaralých zásob) či odpisu (u znehodnocených či neprodejných zásob).

Příklad

(nakupované zásoby, u materiálu účtováno způsobem A, u zboží způsobem B)

Informace z účetnictví a ze skladové evidence MD D
Zůstatek zásob materiálu na skladě 1.800.000 112  
Stav materiálu podle inventarizace 1.802.000    
Faktury na nedodaný materiál (materiál na cestě) 420.000 111  
Příjemky na nevyfakturovaný materiál 560.000   111
Zůstatek zásob zboží v prodejně 12.500.000 132  
Stav zboží podle skladové evidence 10.800.000    
Stav zboží podle inventury 10.650.000    
Norma přirozených úbytků zboží 50.000