Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zmeny týkajúce sa dividend od roku 2017

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.33 Zmeny týkajúce sa dividend od roku 2017

Ing. Kristína Hudoková, PhD.

S účinnosťou od 1. januára 2017 nie je u právnickej osoby predmetom dane podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (okrem výnimiek ustanovených v § 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 595/2013 Z. z. o dani z príjmov). Podiely na zisku (dividendy), ktoré sú vykázané za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016 a vyplácané po 1. januári 2017 nie sú u právnických osôb predmetom dane.

Príklad:         

Spoločnosť ALFA, s.r.o. (so sídlom na území Slovenskej republiky) má dcérsku spoločnosť DELTA, s.r.o. rovnako so sídlom na území Slovenskej republiky. V roku 2017 spoločnosť DELTA, s.r.o. vyplatila