dnes je 22.3.2019
Input:

Změny v daňovém řádu od roku 2017

27.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Změny v daňovém řádu od roku 2017

Ing. Zdeněk Burda

Daňový řád byl novelizován spolu s dalšími daňovými zákony v tzv. „daňovém balíčku”. Jeho přijetí se nestihlo s účinností od 1. 1., tak jako tomu bývalo obvykle zvykem, ale až od 1. 7. 2017.

Kromě změn popisovaných v dalším textu pak novela přináší např. větší legislativní prostor pro možnost úhrady daně platebními kartami, možnost na žádost daňového subjektu změnit či doplnit podmínky posečkání daně, upřesňuje se též, že po dobu posečkání nevzniká daňovému subjektu úrok z posečkání, pokud by v případě, že by posečkání nebylo, neběžel ani úrok z prodlení apod. Dále dochází k omezení povinné mlčenlivosti správce daně, která se nově nebude vztahovat na informace získané při správě daní zveřejňované při plnění informační povinnosti poskytovatele veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo rozhodnutí Evropské komise z oblasti veřejných podpor. Správce daně bude též oprávněn oznamovat příslušnému orgánu veřejné moci skutečnosti zjištěné při své činnosti nasvědčující naplnění podmínek stanovených jinými právními předpisy pro zrušení právnické osoby či živnostenského oprávnění.

Změny v daňovém řádu od roku 2016

Od roku 2016 nedošlo v daňovém řádu k podstatným změnám. Z hlediska správy daní pak daňové subjekty postihnou spíše změny jiných zákonů, jejichž úprava je zmíněna přímo v daném zákoně, ale uplatňovat a spravovat se bude podle daňového řádu. Tím je myšleno např. zavedení povinných elektronických kontrolních hlášení u DPH, přičemž sankce za nedodržení pravidel pro ně jsou zakotveny přímo v zákonu o DPH. Platební výměry na tyto sankce, případná možnost odvolání atd. jsou pak řešeny obecnou úpravou v daňovém řádu, která je společná i pro