dnes je 28.10.2020

Nejnovější

§ 71g ZDPH Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daněGarance

27.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 71g ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 71g Následující §č. 235/2004 Sb....§ 71gOsvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členomGarance

27.10.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod Na uvedenom účte sa podľa § 53 účtujú pohľadávky voči: - majetkovo prepojenými osobami s podielovou účasťou do 20 %, - pohľadávky spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom. Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku. Účtovný prípad   MD   ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Investice v rámci ZonkyGarance

27.10.2020, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peníze na řešení nenadálých situací v osobním životě nebo své bytové situace si může občan zajistit různými způsoby. Může jít o úvěr od banky, spotřebitelský úvěr, hypoteční úvěr, úvěr v rámci stavebního spoření, půjčku v rámci rodiny, popřípadě od kamaráda.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zboží v EUGarance

27.10.2020, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto obecném článku popisujeme modely, které jsou z pohledu DPH aplikovány pro pohyb zboží mezi jednotlivými členskými státy („JČS”) EU. Základními jsou tzv. dodání a pořízení zboží, které jsou vysvětleny v článcích  Zboží v EU - pořízení  a  Zboží v EU -…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pořízení zboží a třístranný obchodGarance

27.10.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Kolářová § 16 ZDPH - Pořízení zboží z jiného členského státu § 17 ZDPH - Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu Komentář: Novelizací došlo k upřesnění v textu tak, aby odpovídal Směrnici nebo jejímu výkladu vyplývajícímu z judikatury. Definice ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové úlevy z důvodu mimořádné události

27.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministryně financí prominula některá příslušenství daně a zálohy poplatníkům z vybraných oborů, kterých se dotýkají mimořádná opatření vlády.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 66 ZDPH Osvobození od daně při vývozu zbožíGarance

26.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 66 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 66 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 66Osvobození od daně při vývozu zboží(1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade stratyGarance

26.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod Novelizované znenie § 7 ods. 4 Postupov účtovania v PÚ Od 1. 1. 2019 došlo v § 7 ods. 4 Postupov účtovania iba k spresneniu: účtovanie záväzku pri prerozdelení účtovného zisku, kedy môže vznikať záväzok, o ktorom sa účtuje na účtoch v účtovej skupine 36 - Záväzky ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Drobný majetek - účtováníGarance

26.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč účtujeme s časovým rozlišením na 24 měsíců, aby bylo dodrženo, že doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Covid a firemní praxe - vybrané otázky a jejich pracovněprávní řešeníGarance

26.10.2020, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Veronika Plešková, LL.M. PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE SPOJENÉ S KARANTÉNOU O karanténě, za kterou přísluší zaměstnanci náhrada mzdy podle § 192 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce (dále jen „ZP”), rozhoduje výhradně krajská hygienická stanice (KHS) nebo registrující lékař. V praxi ovšem ...

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super
více článků
Nejčtenější

Změny v DPH u obchodování se zbožím v EU

1.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parlament konečně schválil novelizaci zákona o DPH, která se snaží sjednotit unijní pravidla pro obchod se zbožím. Parlament schválil návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk č. 572, senátní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vláda schválila záměr nového zákona o účetnictví

13.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí připravilo návrh věcného záměru zákona o účetnictví, který schválila vláda. Cílem je připravit moderní a systémový přístup k účetnictví.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ve hře: mimořádné odpisy za 1 rok a zvýšení hranice pro hmotný majetek

6.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vládní návrh novelizace zákona o daních z příjmů má zavést peněžitý příspěvek zaměstnanci na stravování a upravit zdanění příjmů z dluhopisů. Pozměňovacími návrhy však přibývají i další zajímavé změny v daních z příjmů.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020

28.8.2020, Zdroj: Finanční správa

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny v daních čekající na schválení

8.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V Parlamentu čeká na schválení několik vládních návrhů, které se dotýkají zdanění v tomto a následujících letech. Poslanecká sněmovna má na programu schůze svolané od 10. 9. projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a některé další zákony v souvislosti s paušální daní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 425/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 21.10.2020 v částce č. 171)
  • 426/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 21.10.2020 v částce č. 171)
  • 427/2020 Sb. novela usn. č. 425/2020 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 172)
  • 428/2020 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 173)
  • 429/2020 Sb. o změně krizového opatření (vyšlo dne: 23.10.2020 v částce č. 174)
  • 430/2020 Sb. novela některých nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 175)
  • 431/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.10.2020 v částce č. 176)
  • 432/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.10.2020 v částce č. 176)
  • 433/2020 Sb. o údajích vedených v katalogu cloud computingu (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 177)
  • 434/2020 Sb. vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 177)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nejnovější KOOV ke zdanění příjmů fyzických osob

3.11.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Na webináři budou probrány výsledky nejnovějšího jednání Koordinačního výboru týkající se zdanění fyzických osob.

Novinky v DPH od roku 2021

13.11.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Co přinese novela zákona o DPH v roce 2021?

Daňová evidence v každodenní praxi

16.11.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Webinář je určen fyzickým osobám vedoucím daňovou evidenci.

Změny v daňovém řádu od roku 2021

25.11.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je poskytnutí přehledných informací o změnách v daňovém řádu, přijatých velkou novelou (zákon č. 283/2020 Sb.) s účinností od 1. 1. 2021.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ on-line

3.12.2020, On-line, Ing. Jiří Jindrák

Upozornění na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.

Daňový kalendář
říjen 2020
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
30.10.2020 - úhrada srážkové daně FO více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
30.10.2020 - úhrada srážkové daně FO více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 27.10.2020
 1 EUR27,34 CZK (+0,05)
 1 USD23,11 CZK (+0,02)
 1 GBP30,13 CZK (+0,06)
 100 RUB30,18 CZK (-0,05)
 100 JPY22,1 CZK (+0,12)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí