dnes je 18.4.2021

Nejnovější

Zdanění příjmů ze závislé činnosti zvláštní sazbou daněGarance

17.4.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 odst. 4 ZDP upravuje situace, kdy se aplikuje zvláštní sazba daně (podle § 36 ZDP) u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti. Nutnou podmínkou je, že zaměstnanec u svého zaměstnavatele (který srážku provádí) neučinil prohlášení k dani podle § 38k ZDP.…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zákon o zaměstnanostiGarance

16.4.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Orgány na úseku zaměstnanosti Působnost v oblasti zaměstnanosti mají Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále též „MPSV”) a především pak Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce”). Dle zákona č. 73/2011 Sb. , o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Výběr zaměstnancůGarance

16.4.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Ustanovení související Zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů § 4 - rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání § 12 - nabídky zaměstnání a vyžadování údajů § 34 - způsoby získávání zaměstnanců § 139 odst. 1 písm. a) a odst ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 21d ZDP Obecná společná ustanovení o finančním leasinguGarance

16.4.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miloš Hovorka Úplné znění § 21d zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 21d Následující §č. 586/1992 Sb....§ 21dObecná společná ustanovení o finančním leasingu(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání hmotného ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 23 ZDP Základ daněGarance

16.4.2021, Ing.Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Miloš Hovorka Úplné znění § 23 zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 23 Následující §č. 586/1992 Sb....§ 23Základ daně(1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které jsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Osobní ochranné pracovní prostředky, stejnokrojeGarance

16.4.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků Struktura vnitřního ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníGarance

16.4.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tento účet se po otevření účetních knih v novém účetním období převede výsledek hospodaření z minulého účetního období. Na základě usnesení valné hromady se tento výsledek hospodaření rozděluje mezi účty vlastního kapitálu nebo jako převod podílu na zisku…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Postup v prípade použitia pôvodných cienGarance

16.4.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 344/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 došlo k zmene a doplneniu pôvodného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v oblasti uplatňovania pôvodných cien v prípade daňovníka zrušeného bez likvidácie. Použitie pôvodných cien pri…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Slovensko | Super

Osvobození převodu podílu v obchodní korporaciGarance

16.4.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. s) ZDP upravuje u fyzických osob osvobození příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci (s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru), a to (až na výjimky) v situaci, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let. Od roku 2015…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 20 ZDP Základ daně a položky snižující základ daněGarance

15.4.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miloš Hovorka Úplné znění § 20 zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 20 Následující §č. 586/1992 Sb....§ 20Základ daně a položky snižující základ daně(1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až § 33 a ustanovení odstavců ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

16.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Testování na covid z pohledu DPH

13.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Generální finanční ředitelství vydalo výklad k testování na covid-19 z pohledu DPH. Od DPH jsou osvobozeny zdravotní služby spočívající v prevenci, diagnostice a léčení pacientů, popř. služby úzce související. Podle judikatury Soudního dvora EU je jednou z nutných podmínek pro osvobození také to, že ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kompenzační bonus pro rok 2021

6.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, nastavil nové podmínky pro tzv. kompenzační bonus. Zajímavé jsou dopady pro různé příjmové skupiny.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kompenzační bonus pro podnikatele - nejčastější otázky

30.10.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP navazuje na úspěšný program z jarních měsíců.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Covidové finanční podpory v daních fyzických osob

16.3.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolu s blížícím se termínem pro podání přiznání je potřeba vyřešit, jak se příjmy z finančních podpor projeví v daních příjemců.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 155/2021 Sb. novela zák. č. 38/2021 Sb. a č. 191/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 61)
  • 156/2021 Sb. novela vyhl. č. 61/2011 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 62)
  • 157/2021 Sb. novela vyhl. č. 490/2020 Sb. (vyšlo dne: 6.4.2021 v částce č. 63)
  • 158/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 160/2021 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 162/2021 Sb. o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 163/2021 Sb. novela vyhl. č. 30/2017 Sb. (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 164/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v DPH 2021

27.4.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

IFRS v praxi - dvoudenní

18.5. – 19.5.2021, On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Rok 2021 se zákonem o DPH - zásadní změny na příkladech a grafech

16.6.2021, On-line, Ing. Jana Ledvinková

Seznámení se zásadními změnami, které již v zákoně o DPH úderem 1. ledna 2021 nastaly a které nás mohou ještě v létě, nebo spíše na podzim roku 2021 potkat.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

23.6.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Daňový kalendář
duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Nejbližší daňová povinnost:
19.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
19.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 16.4.2021
 1 EUR25,93 CZK (-0,01)
 1 USD21,63 CZK (-0,03)
 1 GBP29,87 CZK (-0,02)
 100 RUB28,52 CZK (+0,4)
 100 JPY19,89 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...