dnes je 1.6.2020

Nejnovější

Vyradenie predaného automobilu z účtu 413Garance

1.6.2020, doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločník firmy vložil do firmy v minulých rokoch ako ostatný kapitálový vklad auto, ktoré v účtovníctve bolo zaúčtované zápisom 022/413. V roku 2020 toto auto predal. Ako vyradiť predané auto z účtu 413?

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Slovensko | Super

Změny v daňovém řádu v roce 2020Garance

1.6.2020, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavní očekávanou změnou v roce 2020 měla být nejrozsáhlejší novela daňového řádu za poslední léta. Ta byla sice Poslaneckou sněmovnou přijata, Senát ji však vrátil a Poslaneckou sněmovnou při opětovném hlasování neprošla. Vláda se pokusila ve zrychleném…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Soudní dvůr EU k zadržování nadměrného odpočtu

1.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle názoru Soudního dvora EU stát může zadržovat nadměrný odpočet v případě, že není možné jasně, přesně a jednoznačně určit, že bude existovat nadměrný odpočet DPH, který bude možné po skončení kontroly vrátit plátci.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dlhodobé bankové úvery v podnikaníGarance

29.5.2020, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bankové úvery sú finančné záväzky účtovnej jednotky, kde veriteľom je komerčná banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, t. j. akciová spoločnosť, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Slovensko | Super

Nesouhlas s postupem správce daně v průběhu kontrolyGarance

29.5.2020, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 16 odst. 4 písm. d) ZSDP ,  § 16 odst. 6 ZSDP - Daňová kontrola § 261 DŘ - Stížnost 2009-2010   2011-2016   2017-2020   Námitka     Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo podávat ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dodatečné daňové přiznání v neprospěch daňového subjektuGarance

29.5.2020, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 41 ZSDP - Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení § 141 DŘ - Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování 2009-2010   2011-2020   Dodatečné daňové přiznání je povinné :   daňový subjekt je povinen předložit do konce měsíce ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňový balíček 2021 přináší stravenkovou revoluci i vyšší příjmy pro obce

29.5.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory v oblasti zdanění příjmů z dluhopisů. ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rozšíření programu Antivirus

29.5.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Má pomoci ochránit další stovky tisíc pracovních míst. Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv. režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Základ dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a pri skončení operatívneho prenájmu z dôvodu kúpy prenajatej veciGarance

28.5.2020, Ing. Andrej Kolej, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bolo opätovne zavedené zrýchlené lízingové odpisovanie počas doby trvania nájomnej zmluvy pri porušení podmienok finančného prenájmu a pri kúpe predmetu nájmu pred uplynutím minimálnej doby stanovenej v ZDP.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Slovensko | Super

Odpis oceňovacího rozdíluGarance

28.5.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při koupi společnosti vznikl oceňovací rozdíl ve výši cca 5 mil. Kč. Kdy můžeme odepisovat 180 měsíců do nákladů a kdy nelze? Další společnost, která vznikla fúzí v roce 2018 a oceňovací rozdíl je cca 20 mil. Kč. Můžeme v roce 2019 zaúčtovat oceňovací rozdíl…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Daňové odpisy hmotného majetkuGarance

21.8.2019, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ZDP se odpisy počítají jednou ze 4 metod: odpisy rovnoměrné (lineární), odpisy zrychlené (degresivní), odpisy tzv. „rovnoměrné časové” nebo výkonové u konkrétně vymezeného majetku, odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zůstatková cena dlouhodobého majetkuGarance

9.1.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující rozbor je věnován daňovým aspektům zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Úvod Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku vymezeného zákonem o daních z příjmů (dále „ZDP”) neovlivní daňové náklady při pořízení, ale až ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyArchiv

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Drobný majetekGarance

17.4.2018, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové předpisy bedlivě zkoumají výši odpisů majetku, které lze uznat jako daňově účinné. Proto v zákoně o daních z příjmů nalezneme v § 26 a násl. ZDP poměrně podrobný popis pro kategorie hmotný majetek (HM) a nehmotný majetek (NM).

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pomůcka pro vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2019Garance

13.11.2019, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato praktická pomůcka pro vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok) 2019 je členěna tak, jak předpokládáme, že bude členěn tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 26, platný pro zdaňovací období…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 254/2020 Sb. ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 27.5.2020 v částce č. 93)
  • 255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (vyšlo dne: 27.5.2020 v částce č. 94)
  • 256/2020 Sb. novela vyhl. č. 218/2019 Sb. (vyšlo dne: 27.5.2020 v částce č. 94)
  • 257/2020 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 95)
  • 258/2020 Sb. novela nař. vl. č. 60/2015 Sb. (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 96)
  • 259/2020 Sb. novela vyhl. č. 134/1998 Sb. a č. 70/2012 Sb. (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 96)
  • 260/2020 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 96)
  • 261/2020 Sb. novela zák. č. 553/1991 Sb. (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 97)
  • 262/2020 Sb. novela zák. č. 159/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 97)
  • 263/2020 Sb. novela zák. č. 137/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 97)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

COVID-19 v účetních souvislostech

2.6.2020, On-line, Tomáš Líbal

Online seminář se zaměří na účetní souvislosti ve vztahu k pandemii COVID-19.

Zaměstnanecké benefity I

3.6.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem webináře je ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele.

Změny v zákoně o DPH účinné od 1. 5. 2020

4.6.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

S účinností od 1. května 2020 dochází v zákoně o DPH k podstatným změnám v oblasti sazeb DPH.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

5.6.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Účetní a daňové doklady - fakturace

18.6.2020, On-line, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Daňový kalendář
červen 2020
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
1.6.2020 - odeslání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2019 příslušné správě sociálního zabezpečení více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
1.6.2020 - odeslání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2019 příslušné správě sociálního zabezpečení více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.5.2020
 1 EUR26,92 CZK (-0,1)
 1 USD24,17 CZK (-0,35)
 1 GBP29,88 CZK (-0,22)
 100 RUB34,31 CZK (-0,35)
 100 JPY22,56 CZK (-0,19)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí