dnes je 25.5.2024

§ 38 ZDP Přepočet měny pro výpočet daní z příjmůGarance

27.3.2024, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z příjmů vybíraná srážkou - započtení v přiznání k DPPOGarance

21.12.2023, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naší společnosti se sídlem v ČR byl v roce 202X vyplacen úrok na základě smlouvy o cash-poolingu. Úrok vyplatila polská společnost. Polská společnost odvedla srážkovou daň z úroku v Polsku ve výši 5 %. Naší společnosti ale opomněla tuto daň srazit a zaplatila…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Převod podílu ve společnostiArchiv

11.10.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan Novák je společníkem firem S a C. Ve firmě S je jediným společníkem, ve firmě C je kromě pana Nováka ještě jeden společník, občan Švýcarska. Valná hromada společnosti C udělila souhlas s převodem podílu švýcarského společníka na nabyvatele, společnost S.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přefakturace opravy stroje mezi spojenými osobamiGarance

21.8.2023,  Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme v našem vlastnictví stroj, který je plně odepsaný a je umístěný na území Německa u našeho německého dodavatele materiálu, který na něm pro nás vyrábí. Stroj potřebuje opravit, náklady bychom platili my a chceme je přefakturovat do sesterské společnosti v…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zajištění daně ze zdanitelných příjmů nerezidentůGarance

24.4.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemské osoby, které vyplácejí příjmy zahraničním osobám – daňovým nerezidentům, mají ve vztahu k ČR povinnosti plátce daně. Daňoví nerezidenti mají v ČR tzv. omezenou daňovou povinnost, což znamená, že zde podléhají zdanění pouze z příjmů plynoucích ze zdrojů…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Postup při určení daňového rezidenstvíGarance

18.4.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určení daňového rezidenství je rozhodující pro určení rozsahu daňové povinnosti konkrétní právnické nebo fyzické osoby. Daňový rezident České republiky má tzv. neomezenou daňovou povinnost, to znamená, že zde podléhá zdanění ze svých celosvětových příjmů.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictvíArchiv

6.4.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká a. s., umístila v roce 2021 jeden vlastní server do státu EU a druhý do třetí země, ale nemá v těchto státech zřízeny stálé provozovny. Servery jsou využívány americkou společností, která měsíčně platí stálý plat podle smlouvy. Servery jsou odepisovány…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Nerezident daňovýGarance

23.2.2023, Ing. Zuzana Rylová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů s ohledem na rozsah daňových povinností v České republice dělí daňové subjekty na poplatníky s neomezenou daňovou povinností v České republice a na poplatníky zdaňující v České republice jen příjmy, jejichž zdroj je v České republice.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění likvidačního zůstatku - příjem ze zahraničíArchiv

15.12.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost a. s., je českým rezidentem a je 100% vlastníkem nizozemské společnosti B. V. – vklad 1 000 EUR. Česká a. s., v minulosti poskytla společnosti B. V. dobrovolný příplatek ve výši 900 tis. CZK. Nizozemská B. V. vstoupila do likvidace. Byl stanoven…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Srážková daň u licenčních poplatků v zahraničíArchiv

20.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s prodejem našich produktů na trhu v Holandsku, vyžadují po nás místní zákazníci vlastnictví speciálního certifikátu, který po splnění stanoveným podmínek uděluje Holandská certifikační agentura. Certifikát jsme získali v minulosti s tím, že…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Převodní (transferové) ceny a související cena obvykláGarance

3.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku rozebíráme aktuální problematiku použití správných hodnot (cen) ve vztazích mezi  spojenými osobami . V titulku jsme použili běžně používaný pojem cena obvyklá, neboť si téma rozebereme nejvíce právě z pohledu, jak určit základ…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výplata podílu ze zisku společníkoviArchiv

26.7.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V české s. r. o. je společníkem společnost z Německa, podle německého práva „Gessellschaft mit beschrankter Haftung”, s podílem 27% na základním kapitálu. Má postavení „mateřské společnosti”. V Německu platí daně, své příjmy nemá osvobozeny. Valná hromada…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Cizinci - zaměstnáváníArchiv

3.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech dochází ke stále většímu nárůstu mezinárodního obchodu a s tím souvisejícího pohybu pracovních sil. Na území ČR vykonává práci celá řada zaměstnanců zahraničních společností a naopak tuzemští zaměstnavatelé vysílají své zaměstnance k výkonu…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Stálá provozovna tuzemského subjektu v zahraničíGarance

21.4.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud chce tuzemská právnická nebo fyzická osoba přímo podnikat na území cizího státu, může to uskutečnit pouze:prostřednictvím dceřiné společnosti,nebo prostřednictvím stálé provozovny. Jedná se o zcela odlišné režimy, a to z hlediska zdaňování, účetnictví,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Nájem automobilu z EUArchiv

17.3.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společník české s. r. o., si pronajímá osobní automobil ze slovenské s. r. o., kde je taktéž společníkem. Slovenská s. r. o., vystavuje české s. r. o faktury za pronájem tohoto vozidla. Co pro české s. r. o. plyne za povinnosti? Musí srážet daň? Jakou formou a…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přehled změn od 1.1.2022 v gesci MF

31.12.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Stálá provozovna zahraničního subjektu na území ČRGarance

27.10.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celá řada zahraničních podnikatelů rozšiřuje svoji podnikatelskou činnost na území ČR. Někteří podnikatelé zakládají na území ČR společnosti podle tuzemských zákonů, jiní zde zakládají pouze pobočky, které jsou z daňového hlediska „stálé provozovny”. Postup…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pronájem vozidel do EUArchiv

14.10.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká s. r. o. pronajímá osobní automobily formou operativního leasingu do států EU. Odběrateli jsou rezidenti Německa (DE) a Slovenska (SK), právnické i fyzické osoby, plátci daně. Vozidla jsou používána pouze na území konkrétních členských států. Vystavují…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Srážková daň v otázkách a odpovědíchArchiv

15.9.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut srážkové daně je využíván při zdaňování celé řady příjmů fyzických i právnických osob, např. příjmů ze závislé činnosti, podílů na zisku, úroků a také některých příjmů daňových nerezidentů. Jedná se o poměrně snadný způsob zdaňování, kdy plátcem daně…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Umístění serveru a vznik stálé provozovnyGarance

13.7.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká a.s. hodlá umístit svůj server v datacentru v Holandsku. Za umístění bude holandské společnosti hradit nájemné, energie, přístup k internetu. Fakturovat využívání serveru bude pouze americké společnosti, která nemá sídlo v Holandsku ani jiném státě EU. …

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 38fa ZDP Zdanění ovládané zahraniční společnostiGarance

24.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Brexit a jeho dopad na daň z příjmů v roce 2021Archiv

10.3.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě rozhodnutí britských voličů v referendu, které se konalo 23. června 2016, bylo ukončeno členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii (tzv. Brexit). Tato skutečnost má vliv na celou řadu oblastí a má mimo jiné také…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 38f ZDP Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničíGarance

17.2.2021, Jaroslava Pfeilerová, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 38e ZDP Zajištění daněGarance

16.2.2021, Jaroslava Pfeilerová, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výklad GFŘ ke směrnici ATAD

1.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad ke změnám, které byly do zákona o daních z příjmů implementovány novelizací č. 80/2019 Sb.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

GFŘ zveřejnilo odpovědi k oznamování podle DAC 6

14.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k otázkám týkajícím se oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Prodej akcií manažerůmArchiv

4.12.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost Holding, a.s., je majoritním akcionářem společnosti ABC, a.s. Manažeři společnosti ABC, jsou zároveň i minoritními akcionáři této společnosti. Manažeři – minoritní akcionáři uzavřou dohodu s Holding – majoritním akcionářem, že pokud bude mít ABC…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Metoda prostého zápočtuArchiv

26.11.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma měla v roce 2019 příjmy z licenčních poplatků z Thajska. Z důvodu špatné komunikace se zákazníkem, nemá naše firma potvrzení o srážce 5% daně zaplacené v zahraničí. Z toho důvodu nebyla daň v roce 2019 započtena metodou prostého zápočtu. Z…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novela zákonů v oblasti zamezení dvojímu zdanění v r. 2020 a 2021Archiv

24.11.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie v oblasti zamezení dvojího zdanění (dále též „zákon č. 343/2020 Sb.”), je souborem novel několika daňových zákonů. V příspěvku se budeme zabývat…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění dividend ze SlovenskaArchiv

19.11.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká s. r. o. a občan ČR jsou společníky ve Slovenské s. r. o. Občan s 85 % účastí a s. r. o. s 15% účastí. Slovenská s. r. o. chce vyplatit dividendy ze zisku. Jakým způsobem bude probíhat zdanění výplaty dividend jak u Slovenské s. r. o., tak u české s. r.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Licenční poplatky a srážková daňArchiv

18.11.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká s. r. o., plátce DPH uzavřela s německým dodavatelem „Licenční smlouvu” o využívání jejich CRM systému. Německá firma poskytuje českému uživateli placené, časově neomezené a nevýlučné právo používat systém CRM. Licence opravňuje uživatele pouze k použití…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Příjmy z reklamy provedené v USAGarance

8.10.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 37 ZDP - Mezinárodní smlouvaGarance

6.10.2020, Ing. Pavel Kyselák, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění licenčních poplatků s PolskemGarance

11.9.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost v ČR hradí do jiné společnosti v Polsku licenční poplatek za užití slovních a obrazových ochranných známek zaregistrovaných v registru Úřadu duševního vlastnictví Evropské unie. Je společnost v ČR povinna odvést srážkovou daň v České republice podle…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění podílu na ziskuArchiv

26.3.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občan Slovenska (nerezident ČR) si chce vyplácet podíly na zisku s. r. o. sídlící v ČR (rezident ČR). Ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění v článku č. 10 je napsáno, že společník má možnost zdanit podíl na zisku buď na Slovensku (odst. 1) nebo v ČR (odst. 2).…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění likvidačního zůstatkuArchiv

19.3.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o., je českým rezidentem. Mateřská společnost GMBH je 100% vlastník této české s. r. o. a je rezidentem Rakouska. Česká s. r. o. vstoupila k 1. 9. 2019 do likvidace. K 30. 11. 2019 byl stanoven likvidační zůstatek, který bude vyplacen mateřské…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Oznamování příjmů vyplácených do zahraničíArchiv

10.12.2019, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona o daních z příjmů došlo od 1. 4. 2019 ke změně v oznamování příjmů vyplácených do zahraničí, kdy se oznamují nejen příjmy zdaněné srážkovou daní, ale i příjmy osvobozené nebo nepodléhající zdanění v ČR podle SZDZ. Mají se oznamovat příjmy z…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Koupě akcií od německého rezidenta fyzické osoby a srážková daňArchiv

22.10.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká akciová společnost zakoupila své vlastní akcie (nejedná se o akcie obchodovatelné na kapitálovém trhu) od německého rezidenta (fyzické osoby). Na základě Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem Článku 13 vyplývá právo na zdanění příjmů z prodeje…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničíArchiv

3.10.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přípravě oznámení nám vzniklo několik pochybností. Máme zahrnovat u vykazování příjmů za poskytnuté služby i cestovní náhrady, pokud jsou součástí faktury (letenky, cestovné, nájem vozidla, parkovné, čas strávený mimo pracovní dobu....)? Může se jednat o…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň zaplacená v zahraničíArchiv

15.8.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma má v roce 2018 příjmy z licenčních poplatků z Malajsie. Malajská firma nám zaslala potvrzení o srážce 10% z tohoto příjmu. Může na základě tohoto potvrzení provést firma metodu prostého zápočtu v roce 2018, případně zahrnout toto do daňových nákladů…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanitelné příjmy daňových nerezidentů - 2. částGarance

12.7.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výplata podílu společníkovi z EU a její zdaněníArchiv

11.7.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V české s. r. o. je společníkem společnost z Německa od roku 2005 s obchodním podílem ve výši 27 %. Česká s. r. o. tvoří zisk a chce jej společníkům vyplatit. Na základě výsledku hospodaření bylo rozhodnuto o vyplacení podílů: 73% podíl bude vyplacen dalším…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Formulář pro oznámení dividend a jiných příjmů vyplácených do zahraničí

8.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto období bývají již schváleny výplaty dividend mateřským společnostem do zahraničí. Jde o příjmy, které nově podléhají oznamovací povinnosti

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanitelné příjmy daňových nerezidentů - 1. částGarance

3.7.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto příspěvku se budeme zabývat zdaňováním příjmů nerezidentů ze zdrojů na území ČR. Jedná se o poměrně rozsáhlou problematiku, která zasahuje do více oblastí. Z toho důvodu si alespoň stručně související informace…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zamezení dvojího zdaněníGarance

3.7.2019, Ing. Pavel Kyselák, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Brexit a jeho důsledky na přímé daněArchiv

30.4.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo vnitra jako koordinátor s ostatními rezorty připravilo zákon, který by měl předejít komplikacím spojených s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Tento zákon řeší celou řadu situací, které jsou spojeny s pobytem osob v obou státech,…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Nákup apartmánu v RakouskuArchiv

8.1.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká s. r. o., plátce DPH, chce koupit apartmán v Rakousku, který bude poté pronajímat. Co se týče zdanění nájmů, bude asi nutné zdanění v Rakousku a poté v České republice v rámci zdanění celosvětových příjmů + odkaz na smlouvu o zamezení dvojího zdanění atd.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Aplikace metody vynětí příjmů plynoucích ze zahraničí - judikátGarance

14.11.2018, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem sporu bylo jednak určení, zda příjmy plynoucí českému rezidentovi za práci na ropné plošině v kontinentálním šelfu podléhají smlouvě o zamezení dvojího zdanění (SZDZ) mezi ČR a Spojeným královstvím, a jednak, zda pro vynětí příjmů je rozhodující…

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Poskytnutí IT služeb na Slovensko - zdanění, účtováníArchiv

8.11.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...