dnes je 5.10.2022

Zůstatková cenaGarance

4.10.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníci daně z příjmů se nejvíce zajímají u daňově odpisovaného hmotného majetku o optimalizaci výše odpisů (viz komplex článků k odpisování a  technickému zhodnocení ), která vychází ze správně stanovené  vstupní ceny . Neméně důležitá je však také…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie normovou metódouGarance

19.9.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie odčítaním a rozpočítanímGarance

15.9.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie prirážkovou metódouGarance

13.9.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie pomocou ekvivalentných číselGarance

31.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie jednoduchým delenímGarance

24.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Účetnictví - možnosti daňové optimalizaceGarance

23.8.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních daňových pravidel je návaznost základu daně na účetní výsledek hospodaření. Toto pravidlo je stanoveno v § 23 odst. 10 ZDP, kde je uvedeno, že pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví (vedeného v souladu se zákonem o účetnictví),…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zostavovanie kalkulácií v úplných nákladochGarance

22.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Oceňovanie výkonov vlastnej činnosti vo finančnom účtovníctveGarance

17.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Kalkulácie a kalkulačný systémGarance

12.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovanie výnosov za vlastné výkony a tovarGarance

21.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovné a daňové odpisy v roku 2022Garance

17.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti vo forme odpisov.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadeníGarance

14.6.2022, Ing. Jitka Meluchová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Dlhodobé bankové úvery v podnikaníGarance

7.6.2022, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bankové úvery sú finančné záväzky účtovnej jednotky, kde veriteľom je komerčná banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, t. j. akciová spoločnosť, ktorá má povolenie pôsobiť ako…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Vyradenie predaného automobilu z účtu 413Garance

3.6.2022, doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločník firmy vložil do firmy v minulých rokoch ako ostatný kapitálový vklad auto, ktoré v účtovníctve bolo zaúčtované zápisom 022/413. V roku 2022 toto auto predal. Ako vyradiť predané auto z účtu…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Výsledok hospodárenia v schvaľovaníGarance

20.5.2022, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Zahraničná pracovná cestaGarance

19.5.2022, Ing. Iveta Matlovičová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri služobných cestách (ďalej len „cestovné náhrady”) upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Tuzemská pracovná cestaGarance

18.5.2022, Ing. Renáta Silná, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Pre zamestnancov v pracovnom pomere aj pre osoby činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru platí, že pracovná cesta (podľa § 2 ZCN) je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Cestovné náhradyGarance

17.5.2022, Ing. Renáta Silná, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtovaním pracovnej cesty, cestovnými náhradami, ako aj samotnými povinnosťami a nárokmi zamestnávateľa a zamestnanca pri pracovnej ceste sa zaoberá zákon č. 283/2002 Z. z. zo 16. mája 2002 o cestovných náhradách v znení nehorších predpisov (ďalej len „zákon…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

512 CestovnéGarance

16.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobamiGarance

3.5.2022, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích předepisuje účetním jednotkám určité povinnosti, které musí plnit v rámci podnikatelského seskupení (§ 71 až § 91 ZOK). Jedná se o povinnost statutárního orgánu ovládané osoby sestavovat písemnou zprávu o vztazích…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Úschova (archivace) účetních záznamůGarance

4.4.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Osobní ochranné pracovní prostředky, stejnokrojeGarance

28.3.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Stravování zaměstnancůGarance

28.3.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zálohy na podíly na ziskuGarance

23.3.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Režim statutárních fondůGarance

22.3.2022, Ing. Michal Šindelář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zásady pro tvorbu dohadných položekGarance

21.3.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Cizoměnové transakceGarance

24.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2022 (3. časť)Garance

24.2.2022, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizácia zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovnej jednotke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nielen v jednotkách množstva, ale aj v peňažných jednotkách. Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2022 (2. časť)Garance

23.2.2022, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvou fázou vykonávanej inventarizácie je inventúra. Inventúra je činnosť, pri ktorej sa zisťujú skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania (rozdielu majetku a záväzkov) v jednotkách množstva a peňažných jednotkách. Pri majetku, pokiaľ je to možné a…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Hodnocení rizik z AML u účetní profeseGarance

22.2.2022, Mgr. Ing. Magdalena Králová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve směrnici „ Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti ” byla věnována pozornost povinnostem účetních, které jim ukládá zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné…

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2022 (1. časť)Garance

22.2.2022, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná jednotka je povinná zostavovať účtovnú závierku, ktorá má poskytovať verný a pravdivý obraz o jej majetkovej a finančnej situácii ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Týmto dňom je posledný deň účtovného obdobia alebo iný deň v priebehu…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Pravidla pro vnitropodnikové účetnictvíGarance

21.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnostiGarance

21.2.2022, Mgr. Ing. Vladimír Šefl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Podpisový řádGarance

18.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zaúčtování odložené daně z příjmůGarance

16.2.2022, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložená daň ze zisku představuje účetní kategorii, kterou povinně zjišťují a účtují o ní účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. U ostatních účetních jednotek se rozhodnutí o účtování…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Opravy chyb v účetnictvíGarance

16.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny účetních metodGarance

16.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Okamžik uskutečnění účetního případuGarance

15.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pravidla pro podrozvahové účtyGarance

11.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pravidla pro analytické účtyGarance

10.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Systém zpracování účetnictvíGarance

9.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Statut účetní jednotkyGarance

8.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Slevy na dani z příjmů FOGarance

1.2.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZDP upravuje několik typů snížení daně z příjmů FO formou slevy na dani, v závislosti na osobní situaci poplatníka. Poněkud specifická úprava platí pro slevu na děti vyživované ve společné domácnosti, které se věnujeme ve druhé části. Obsahem tohoto článku…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vzorové vnitřní účetní předpisyGarance

1.1.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o účetnictví” a „ZoÚ”)1 stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Problematika oceňování derivátůGarance

7.12.2021, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukončení činnosti fyzické osobyGarance

9.11.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahem tohoto článku je daňový pohled na ukončení činnosti fyzické osoby. Postup při ukončení činnosti právnické osoby je popsán v příslušných textech ( Likvidace společnosti - daňové a účetní aspekty ,  Přeměny společností …

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účtovanie krátkodobých a dlhodobých zmeniekGarance

29.10.2021, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmenka je individuálne emitovaný, obchodovateľný a prevoditeľný cenný papier, ktorý plní úverovú, platobnú a zabezpečovaciu funkciu. Je to dlhový cenný papier, ktorý predstavuje písomný záväzok, ktorý musí mať presne určenú formu, má individuálny charakter a…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garance

28.10.2021, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami tvoria samostatnú oblasť účtovania. Účtujú sa v účtovej skupine 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Valuty v pokladnici a devízy na bankovom účte pri účtovaní preddavkovGarance

27.10.2021, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 4 ods. 7 sa uvádza: Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných…

Přístupné pro: Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...