dnes je 24.2.2024

Oběh účetních dokladůGarance

23.2.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pravidla pro podrozvahové účtyGarance

22.2.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pravidla pro analytické účtyGarance

20.2.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Systém zpracování účetnictvíGarance

19.2.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Statut účetní jednotkyGarance

16.2.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Konsolidační balíček 2024ZáznamGarance

13.12.2023, Ing. Martin Kohlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:54

Vládní konsolidační (ozdravný) balíček má za úkol v následujících letech snížit deficit státního rozpočtu. Novelizoval více 65 právních předpisů. My si společně projdeme vybrané změny, které by neměly uniknout nikomu z oboru daní a…

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účtovanie benefitu pre zamestnancovGarance

8.12.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako zaúčtovať, ak by spoločnosť chcela kúpiť napríklad permanentky do divadla alebo do posilňovne? Uvedený benefit by používali všetci zamestnanci spoločnosti. A pokiaľ by to bolo ako čerpanie zo sociálneho fondu, muselo by sa to zdaniť? Ako postupovať v tomto…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovanie poskytnutých preddavkovGarance

7.12.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základe zálohovej faktúry od dodávateľa sme uhradili zálohovú platbu za tovar v sume 1000 €, dodávateľ nám však kvôli problémom vo výrobe dodal tovar v sume 800 € bez DPH. Akým spôsobom zúčtovať poskytnutý preddavok, ak bol vo vyššej sume ako vyúčtovacia…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovanie obstarania majetkových cenných papierovGarance

7.12.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť obstarala majetkové cenné papiere, ktoré sú určené na ďalší predaj. Pri obstarávaní vznikli nasledujúce účtovné prípady:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

Změny související s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Nařízení o taxonomii) platné od 1. ledna 2024Garance

6.12.2023, Ing. Václav Tittelbach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze říci, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (dále jen „nařízení o taxonomii”) nedostává takový mediální prostor jako směrnice CSRD…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účtovanie kurzových rozdielov v sústave podvojného účtovníctvaGarance

6.12.2023, Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oceňovanie a účtovanie majetku a záväzkov v cudzej mene upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o účtovníctve) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

Kurzové rozdielyGarance

5.12.2023, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zmysle § 4 ods. 7 ZoÚ je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v mene euro. Výnimku čiastočne tvoria pohľadávky a záväzky, podiely, cenné papiere, deriváty a peňažné prostriedky vyjadrené v cudzej mene, o ktorých musí…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovanie oprávok a vyradenie dlhodobého hmotného majetkuGarance

4.12.2023, Ing. Zuzana Kubaščíková, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhodobý hmotný majetok môže účtovná jednotka vyradiť týmito spôsobmi:

Přístupné pro: Slovensko | Super

Vyradenie hmotného majetku z používaniaGarance

4.12.2023, Bc. Eva Mihalíková, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyradenie hmotného majetku z používania je možné vykonať predajom, likvidáciou, bezodplatným prevodom, z dôvodu manka a škody, prevodom do osobného užívania a podobne. Pri vyradení majetku z používania je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovná závierka firiem vzniknutých na konci rokaGarance

1.12.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založili ste si spoločnosť ku koncu roka ? Aké máte práva a povinnosti ?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

Zaúčtovanie reklamácieGarance

20.11.2023, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento rok sme prevzali účtovníctvo firmy, ktorá vyrába okná a dvere. Chceme sa opýtať na problém so zaúčtovaním reklamácie materiálu z roku 2022 - dobropis bol vystavený v decembri s odvolávkou na faktúru z roku 2022. Predchádzajúci účtovník však neúčtoval o…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

429 Neuhradená strata minulých rokovGarance

17.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Nedokončená výroba a jej vysporiadanieGarance

16.11.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako postupovať v prípade, ak obchodná spoločnosť vykazuje vo svojom účtovníctve v účtovnej triede 1*Zásoby?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

422 Nedeliteľný fondGarance

15.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Vyúčtovanie pracovnej cestyGarance

14.11.2023, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štyrom pracovníkom bol na pracovnú cestu do Čiech poskytnutý preddavok formou firemnej platobnej karty. Stravu (menej na akú mali nárok) a ubytovanie si hradili platobnou kartou. Vo vyúčtovaní si napísali stravné presne podľa toho, na aké mali nárok a taktiež…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

527 Zákonné sociálne nákladyGarance

13.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovanie tuzemského samozdaneniaGarance

10.11.2023, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako máme zaúčtovať domácu dodávateľskú faktúru služieb, pri ktorej dodávateľ uplatňuje prenos daňovej povinnosti. (Ak v druhom kroku zaúčtujem 343/343, program “nepustí“…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Slovensko | Super

Společnosti s ručením omezeným - změny vlastního kapitáluGarance

3.11.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jměníGarance

2.11.2023, Ing. Petr Píša, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trestný čin “Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění“ (dále jen “Zkreslování údajů“) je jedním z hospodářských trestných činů, který je podřazen do skupiny trestných činů proti závazným pravidlům tržní ekonomiky. Zákonná úprava tohoto trestného činu se…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Využití AI v účetnictvíGarance

2.11.2023, Ing. Ladislav Zach, Ing. Jan Kotala, EKP.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umělá inteligence zažívá již řadu let zlatý věk. Postupně se dostává do jednotlivých odvětví a oborů, kde napomáhá v růstu a rychlosti zpracování dat. Do účetní praxe se začala postupně dostávat v posledních letech. Je tento obor připraven na její využití a je…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Správne ukončenie účtovného rokuGarance

26.10.2023, Ing. Zuzana Kubaščíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnosti spojené s ukončením účtovného roku sa nazývajú účtovná uzávierka a ide o činnosti spojené s uzavieraním účtovných kníh za pevne stanovené účtovné obdobie, ktorej výsledkom je zostavená účtovná závierka. Obsah účtovnej uzávierky zahŕňa prípravu na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Oceňovanie zásob vlastnej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierkaGarance

25.10.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby sú jeden z objemovo najrozšírenejších druhov majetku a ich skutočný stav ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa uskutočňuje fyzickou inventúrou. Súčasťou inventarizácie je aj zistenie úžitkovej hodnoty skladovaných…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Inventarizácia zásobGarance

24.10.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Oceňovanie zásob ku dňu uskutočnenia účtovného prípaduGarance

23.10.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Oprava chýb minulých účtovných obdobíGarance

20.10.2023, Ing. Andrej Kolej, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Tuzemská pracovná cestaGarance

19.10.2023, Ing. Renáta Silná, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Pre zamestnancov v pracovnom pomere aj pre osoby činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru platí, že pracovná cesta (podľa § 2 ZCN) je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné…

Přístupné pro: Slovensko | Super

512 CestovnéGarance

16.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovné náhrady pre rok 2023 určuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré je účinné od 1. 1. 2023 od 31. 5.…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie normovou metódouGarance

25.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie odčítaním a rozpočítanímGarance

22.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie prirážkovou metódouGarance

21.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavovanie kalkulácií v úplných nákladochGarance

20.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie pomocou ekvivalentných číselGarance

20.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Zostavenie kalkulácie jednoduchým delenímGarance

19.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Oceňovanie výkonov vlastnej činnosti vo finančnom účtovníctveGarance

18.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Kalkulácie a kalkulačný systémGarance

14.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovanie prenosu daňovej povinnostiGarance

18.8.2023, Bc. Lucia Hanusová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pre správne uplatňovanie DPH je nutné určiť nielen miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby, teda v ktorom štáte je DPH splatná, ale aj to, kto je povinný platiť daň, komu vzniká daňová povinnosť. Prenos daňovej povinnosti znamená, že daňová povinnosť…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzenýmGarance

17.8.2023, Ing. Lucia Ondrušová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len spoločnosť) je jednou z najčastejšie vznikajúcich obchodných spoločností na území Slovenskej republiky. Spoločnosť vzniká zápisom spoločnosti do obchodného registra. Zápisu spoločnosti do obchodného registra…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Archivácia účtovných záznamov v roku 2023Garance

16.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky podľa § 31 ods. 1 ZoÚ tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov. Účtovným záznamom sa podľa § 4 ods. 5 zákona o účtovníctve rozumie údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Obstaranie DHM vlastnou činnosťouGarance

15.8.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing, Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť s r. o. vo vlastnej réžii obstaráva DHM - prístrešok. Materiál na stavbu nakúpi od externých dodávateľov a zaúčtuje ho na účty 501/321. Stavebné práce vykonávajú vlastní zamestnanci spoločnosti v rámci svojej práce (sú zamestnaní ako skladníci),…

Přístupné pro: Slovensko | Super

065 Dlhové cenné papiere držané do splatnostiGarance

10.8.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako dlhový cenný papier držaný do doby splatnosti sa účtuje cenný papier, ktorý má určenú splatnosť, a pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a zámer držať ho do doby splatnosti.

Přístupné pro: Slovensko | Super

066 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiGarance

9.8.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účte 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami, pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv,…

Přístupné pro: Slovensko | Super

096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetkuGarance

8.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri preceňovaní na reálnu hodnotu si je potrebné uvedomiť, že cenné papiere a podiely, ktorých zmena reálnej hodnoty sa účtuje na účte 414, ale nie metódou vlastného imania, ide o účty 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely, účtujeme iba nárast reálnej…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Opravné položky k pohľadávkamGarance

25.7.2023, Ing. Renáta Silná, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná jednotka je povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zohľadniť budúce ekonomické úžitky plynúce z majetku, a ak nastane predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, je povinná tvoriť opravné položky. Tvorbou a…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Použitie kurzov pri zahraničnej pracovnej cesteGarance

24.7.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetkuGarance

24.7.2023, doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definícia opravných položiek, ako ich zakotvuje súčasne platná legislatíva zákon o účtovníctve § 26 ods. 4 ZoÚ: „Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné…

Přístupné pro: Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...