dnes je 23.10.2020

Nejnovější

§ 64 Osvobození při dodání zboží do jiného členského státuGarance

23.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 64 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 64 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 64Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

353 Pohľadávky za upísané vlastné imanieGarance

23.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo v roku 2020 na návrh jedného z dvoch spoločníkov, že na posilnenie kapitálovej pozície firmy vloží každý jeden spoločník - fyzická osoba v roku 2020 príspevok do kapitálového fondu v peňažnej forme vo výške 50 000 €,…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Změny právní úpravy dovolené od 1. 1. 2021 - 2. částGarance

23.10.2020, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zdeněk Schmied DODATKOVÁ DOVOLENÁ Dodatková dovolená je - na rozdíl od dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části - zvláštním druhem dovolené příslušející zaměstnancům vykonávajícím práce pod zemí při těžbě nerostů nebo ražení tunelů a štol nebo práce zvlášť obtížné včetně práce v tropických ...

Dostupné v časových verzích: 2021
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Přenechání zboží k užití (finanční leasing)Garance

23.10.2020, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D. § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH - Dodání zboží Komentář: Od 1. 1. 2020 nabylo účinnosti ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) zákona o DPH, jež hovoří, že dodáním zboží je přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a  ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé , že vlastnické ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daně v nákladech podnikatele vedoucího daňovou evidenciGarance

22.10.2020, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně vzato, zaplacené daně nejsou daňovým výdajem. Zákon o daních z příjmů však připouští řadu variant, v nichž se mohou stát daňovým výdajem. Postupně si rozebereme jednotlivé daně z hlediska daňové uznatelnosti, a to u fyzické osoby vedoucí daňovou…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daně v nedaňových nákladech podnikatele vedoucího daňovou evidenciGarance

22.10.2020, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně vzato zaplacené daně nejsou daňovým výdajem; ustanovení § 25 odst. 1 písm. r) a s) ZDP mezi výdaje, které nelze uznat pro daňové účely, výslovně uvádí:

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 100a ZDPH Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnotyGarance

22.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 100a ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 100a Následující §č. 235/2004 Sb....§ 100aZvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty(1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 36 ZDPH Základ daněGarance

22.10.2020, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 36 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 36 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 36Základ daně(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

351 Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiGarance

22.10.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod Podľa § 53 postupov účtovania sa na predmetnom účte účtujú pohľadávky voči: prepojeným účtovným jednotkám (ďalej ÚJ) v rámci skupiny, ÚJ , v ktorej má ÚJ spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 22 ZoÚ zákona o účtovníctve ÚJ, v ktorej má ÚJ podielovú účasť, t. j. existencia ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladovGarance

22.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo v roku 2020 na návrh jedného z dvoch spoločníkov A a B /vedú podvojné účtovníctvo/, že na posilnenie kapitálovej pozície firmy vloží každý jeden spoločník - fyzická osoba v roku 2020 príspevok do kapitálového fondu v…

Přístupné pro: Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Změny v DPH u obchodování se zbožím v EU

1.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parlament konečně schválil novelizaci zákona o DPH, která se snaží sjednotit unijní pravidla pro obchod se zbožím. Parlament schválil návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk č. 572, senátní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020

28.8.2020, Zdroj: Finanční správa

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ve hře: mimořádné odpisy za 1 rok a zvýšení hranice pro hmotný majetek

6.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vládní návrh novelizace zákona o daních z příjmů má zavést peněžitý příspěvek zaměstnanci na stravování a upravit zdanění příjmů z dluhopisů. Pozměňovacími návrhy však přibývají i další zajímavé změny v daních z příjmů.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vláda schválila záměr nového zákona o účetnictví

13.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí připravilo návrh věcného záměru zákona o účetnictví, který schválila vláda. Cílem je připravit moderní a systémový přístup k účetnictví.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny v daních čekající na schválení

8.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V Parlamentu čeká na schválení několik vládních návrhů, které se dotýkají zdanění v tomto a následujících letech. Poslanecká sněmovna má na programu schůze svolané od 10. 9. projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a některé další zákony v souvislosti s paušální daní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 418/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 16.10.2020 v částce č. 168)
  • 419/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 16.10.2020 v částce č. 168)
  • 420/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 16.10.2020 v částce č. 168)
  • 421/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 19.10.2020 v částce č. 169)
  • 422/2020 Sb. novela zák. č. 117/2020 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 170)
  • 423/2020 Sb. novela některých vyhlášek v oblasti školství (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 170)
  • 424/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 21.10.2020 v částce č. 171)
  • 425/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 21.10.2020 v částce č. 171)
  • 426/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 21.10.2020 v částce č. 171)
  • 427/2020 Sb. novela usn. č. 425/2020 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 172)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Ohlédnutí za změnami v DPH od 1. 9. 2020

23.10.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Vrátíme se k zářijové novele zákona o DPH a jejím problematickým místům.

Nejnovější KOOV ke zdanění příjmů fyzických osob

27.10.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Na webináři budou probrány výsledky nejnovějšího jednání Koordinačního výboru týkající se zdanění fyzických osob.

Novinky v DPH od roku 2021

13.11.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Co přinese novela zákona o DPH v roce 2021?

Daňová evidence v každodenní praxi

16.11.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Webinář je určen fyzickým osobám vedoucím daňovou evidenci.

Změny v daňovém řádu od roku 2021

25.11.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je poskytnutí přehledných informací o změnách v daňovém řádu, přijatých velkou novelou (zákon č. 283/2020 Sb.) s účinností od 1. 1. 2021.

Daňový kalendář
říjen 2020
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
23.10.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
23.10.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.10.2020
 1 EUR27,23 CZK (+0,05)
 1 USD23,04 CZK (+0,1)
 1 GBP30,16 CZK (+0,2)
 100 RUB29,98 CZK (+0,25)
 100 JPY22,01 CZK (+0,14)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí