Daňový kalendář

 

DU profi LIVE

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.9.2018
 1 EUR25,43 CZK (-0,01)
 1 USD21,8 CZK (+0,04)
 1 GBP28,63 CZK (+0,03)
 100 RUB32,57 CZK (+0,42)
 100 JPY19,42 CZK (+0,03)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,25 % platnost od 3.8.2018
Diskontní sazba0,25 % platnost od 3.8.2018
Lombardní sazba2,25 % platnost od 3.8.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

 

Nejnovější

Pohledávka v insolvenčním řízeníGarance

20.9.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer
S. r. o. v roce 2016 řádně přihlásilo nezaplacenou pohledávku do insolvenčního řízení. V tomto roce byla vytvořena opravná položka ve výši 100% podle § 8 zákona č. 593/1992 Sb. V současné době je stav řízení takový, že prohlášený konkurs a insolvenční řízení…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zasazení spotřebičů do kuchyňské linky - montážní práceGarance

20.9.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kuchyňské studio, český plátce DPH, dodává svým zákazníkům do rodinných domů a bytů (splňují podmínky § 48 odst. 2 ZDPH) vestavné spotřebiče (např. varná deska, myčka apod.), a to včetně zabudování do kuchyňské linky. Zabudování spočívá v umístění spotřebiče…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vývoz zbožíGarance

20.9.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Český plátce DPH pořídí zboží v JČS (Itálie), vyzvedne ho u dodavatele a hned přepravuje do třetí země, aniž by ho zavezl nejprve do ČR. Vývozní deklarace a výstup zboží z území EU je v Lotyšsku. Italský plátce DPH uvede prodej jako prodej do JČS na český VAT.…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Nový trestný čin maření spravedlnosti

20.9.2018, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Novela trestního zákoníku prošla třetím čtením ve Sněmovně: zavádí nový trestný čin maření spravedlnosti. Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila vládní novelu trestního zákoníku, která zavádí nový trestný čin maření spravedlnosti. Ten spočívá především v ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové doklady - prokazování v DPHGarance

19.9.2018, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer
Význam daňových dokladů pro účely daně z přidané hodnoty je všem daňovým subjektů zcela jasný: dokládají uskutečněná plnění a slouží jako poklad pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dohoda o provedení práce studentovi, motivační příspěvek a odvodyGarance

19.9.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám odvádět daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění v případě že zaměstnanec na dohodu o provedení práce, s příjmem do 10 000 Kč měsíčně za odpracované hodiny, bude dále dostávat stipendium ve výši 2 000 Kč měsíčně? Vykonává pomocné zeměměřičské práce.…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zprostředkovatelské služby a DPHGarance

19.9.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Uplatňování daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH ) při poskytování zprostředkovatelských služeb v různých oblastech je častým předmětem dotazů. Následující řádky ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Od ledna 2019 dojde k největšímu navýšení důchodů v historii, průměrný starobní důchod přesáhne 13200 korun

19.9.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí promítlo údaje Českého statistického úřadu o průměrných mzdách za první pololetí roku 2018 do definitivního výpočtu valorizace penzí od 1. ledna 2019. Od nového roku dojde k historicky největšímu navýšení důchodů. Průměrný…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Motivační příspěvek na vzdělávání budoucích zaměstnancůGarance

18.9.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel může při splnění zákonných podmínek zahrnout do daňových nákladů motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi, který se pro něj připravuje na budoucí výkon profese. Poskytování tohoto příspěvku musí…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018

Dar přijatý postiženým dítětemGarance

18.9.2018, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postižené dítě obdrželo dar na pomůcky usnadňující vzdělávání. Podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP je limit pro osvobození 15 000 Kč od jednoho dárce. Dítě přijímá vždy v jednom roce dar 15 000 Kč od osoby blízké (otec). Bude tento dar osvobozen i za situace, že…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejčtenější

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyGarance

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarance

23.2.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce daného plnění. Funguje to obdobně jako při pořízení zboží z jiného…
více
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Prodej obchodního závoduGarance

4.10.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tomto článku rozebíráme problematiku prodeje obchodního závodu, a to z pohledu právního, účetního a daňového, a to především z pohledu prodávajícího.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016

Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhradGarance

28.11.2016, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po ukončení pracovní cesty se provádí vyúčtování cestovních náhrad, při kterém se postupně určuje celková výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, porovnává se zálohou, která byla zaměstnanci na tuto pracovní cestu poskytnuta, a zjišťuje výše přeplatku…
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.Garance

26.9.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 170/2017 Sb. provedl řadu změn v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku. Souhrnným přehledem změn v odpisování hmotného majetku se již blíže zabýval Ing. Jiří Vychopeň v článku „ Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejnovější Právní předpisy
  • 196/2018 Sb. o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění (vyšlo dne: 12.9.2018 v částce č. 97)
  • 197/2018 Sb. novela nař. vl. č. 43/2018 Sb. (vyšlo dne: 12.9.2018 v částce č. 98)
  • 198/2018 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Rabí" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 12.9.2018 v částce č. 98)
  • 199/2018 Sb. o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2) nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2 (vyšlo dne: 14.9.2018 v částce č. 99)
  • 200/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb. (vyšlo dne: 14.9.2018 v částce č. 99)
  • 201/2018 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (vyšlo dne: 14.9.2018 v částce č. 100)
  • 202/2018 Sb. novela nař. vl. č. 318/2017 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 203/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 204/2018 Sb. novela vyhl. č. 84/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)
  • 205/2018 Sb. novela vyhl. č. 228/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Účetní a daňové doklady - fakturace 2018 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH
14. 9. 2018, Pátek
Tomáš Líbal

Cílem semináře je seznámit se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH v roce 2017 a v 2018.

Zavedení IFRS do účetní praxe
17. 9. 2018, Pondělí
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky s otázkami, které při zavedení IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) do účetní praxe vznikají a jejich řešením. Dále projít základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy. Tento kurz je vhodným pro první setkání s IFRS nebo naopak pro osvěžení znalostí získaných dříve.

Účetnictví pro začátečníky - dvoudenní
24. - 25. 9. 2018, Pondělí - úterý
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Cestovní náhrady 2018
8. 10. 2018, Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení./p>

IFRS v praxi - dvoudenní
17. - 18. 10. 2018, Středa - čtvrtek
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.