dnes je 25.2.2020

Nejnovější

Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH)Garance

25.2.2020, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2011 lze nárok na odpočet DPH uplatnit v daňovém přiznání až v okamžiku, kdy účetní jednotka obdrží daňový doklad. V praxi nezřídka nastává situace, kdy zdanitelné plnění nastalo v jednom měsíci, ale teprve v následujícím měsíci dodavatel vydal daňový…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změna ve výpočtu váženého průměru v rámci jednoho účetního obdobíGarance

25.2.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je přípustné v průběhu jednoho účetního období v souvislosti s přechodem z jednoho účetního softwaru na druhý změnit frekvenci výpočtu váženého průměru při vedení skladů metodou A? Jedná se o výrobní podnik s velkým množstvím skladových pohybů.

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rekonstrukce vložené nemovitosti - DPH a daň z příjmůGarance

25.2.2020,  Ing. Milena Grygarová, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Ing. Milena Grygarová, Ing. Dana Langerová Podnikatel vložil do svého obchodního majetku (daňové evidence) nemovitost, kterou nechal ocenit dle znaleckého posudku. Podnikatel je fyzická osoba a je plátce DPH. Na nemovitosti je třeba provést rekonstrukci. Ta ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Jak prokázat dodání zboží do EU

25.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení ke Směrnici upravuje doklady k prokazování dodání do jiného členského státu EU jen pro omezený okruh případů. Jak postupovat v ostatních případech, však nařízení neupravuje.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přechodná ustanovení k dani z nabytí nemovitých věcíGarance

24.2.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 57 ZDNV - Přechodná ustanovení Do 2013   2014-31.10.2016   1. 11. 2016-2020   Zákon č. 357/1992 Sb. se použije ve znění platném ke dni, ke kterému vznikl předmět daně dědické, daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí.   Pro daňové ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

GFŘ k oznámení o záměru uplatnit odpočet na výzkum a vývoj

24.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pořadí srážek a postup při jejich prováděníGarance

23.2.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze mzdy se přednostně srazí daň z příjmu, pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Tyto srážky se označují jako zákonné srážky a sráží se z hrubé mzdy zaměstnance podle závazných právních předpisů. Další srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy s ohledem na…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdyGarance

23.2.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky u soudu, znalečné, odměna soudnímu exekutorovi apod. Způsob provádění…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Přehled judikatury trochu jinak - Platnost dohody o odpovědnosti za svěřené hodnotyGarance

21.2.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

PLATNOST DOHODY O ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY Když už zaměstnanec uzavře se zaměstnavatelem dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených mu k vyúčtování (tzv. dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty), musí počítat s tím, že pokud na ...

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Kontrolní hlášení k DPHGarance

21.2.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturujeme za dodávku tepla právnické osobě SVJ, která není plátcem DPH. Do jakého oddílu patří v kontrolním hlášení námi vystavené faktury vyšší než 10 tis. Kč? A4 nebo A5? Správce, který jim vede účetnictví, tvrdí, že DIČ nemají.

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Daňové odpisy hmotného majetkuGarance

21.8.2019, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ZDP se odpisy počítají jednou ze 4 metod: odpisy rovnoměrné (lineární), odpisy zrychlené (degresivní), odpisy tzv. „rovnoměrné časové” nebo výkonové u konkrétně vymezeného majetku, odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, zasílání zboží do jiného členského státuArchiv

11.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při pohybu zboží mezi jednotlivými členskými státy EU záleží na tom, kdo komu zboží dodává, a dle toho je určen i režim zdanění.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyArchiv

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?

Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zůstatková cena dlouhodobého majetkuGarance

9.1.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující rozbor je věnován daňovým aspektům zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Úvod Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku vymezeného zákonem o daních z příjmů (dále „ZDP”) neovlivní daňové náklady při pořízení, ale až ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuArchiv

26.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce daného plnění. Funguje to obdobně jako při pořízení zboží z jiného…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 45/2020 Sb. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 46/2020 Sb. novela zák. č. 166/1993 Sb. a č. 412/2005 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 47/2020 Sb. novela zák. č. 200/1994 Sb., č. 183/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 48/2020 Sb. novela zák. č. 311/2006 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 49/2020 Sb. novela zák. č. 21/1992 Sb., č. 253/2008 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 50/2020 Sb. novela zák. č. 130/2002 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 51/2020 Sb. o územně správním členění státu zákon o územně správním členění státu (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 52/2020 Sb. novela zák. č. 56/2001 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 53/2020 Sb. novela vyhl. č. 329/2019 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 23)
  • 54/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 23)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Datové schránky v praxi

4.3.2020, Praha, MVDr. Milan Vodička

Posluchače seznámíme s aktuální situací v oblasti datových schránek a jejich využívání. Zaměříme se především na praktické příklady, problémy a konkrétní situace, včetně judikatury.

Daňové novinky 2020

10.3.2020, Praha, Ing. Ivana Pilařová

V průběhu roku 2020 nastane účinnost řady daňových a souvisejících změn, které byly původně plánovány na začátek roku 2020.

Cestovní náhrady

16.3.2020, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2020

26.3.2020, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Mzdový specialista

1.4. – 23.4.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Daňový kalendář
únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Nejbližší daňová povinnost
25.2.2020 - podání souhrnného hlášení za leden více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.2.2020 - podání souhrnného hlášení za leden více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.2.2020
 1 EUR25,19 CZK (+0,14)
 1 USD23,28 CZK (+0,08)
 1 GBP30,05 CZK (+0,04)
 100 RUB35,65 CZK (-0,4)
 100 JPY20,9 CZK (+0,18)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní

Rychlé seznámení s on-line knihovnou DU profi 

Praktické informace

Hledání problematiky - dle typu informace 

Hledání problematiky  - zadáním slov do hledacího řádku 

Hledání problematiky - dle tématu

Práce s filtry 

Právní předpisy 

Ukládání dokumentů do oblíbených 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí