dnes je 6.12.2021

Nejnovější

Uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištěníGarance

3.12.2021, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádosti o dávky nemocenského pojištění, které se uplatňují na tiskopisech v písemné (papírové) podobě, zasílá zaměstnavatel OSSZ elektronicky (naskenované) spolu s předepsaným tiskopisem „Příloha k žádosti o” dávku.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Dávky nemocenského pojištěníGarance

3.12.2021, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z nemocenského pojištění se poskytuje nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství (PPM), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM), otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Účtovné knihy a kontrola účtovania v nich za rok 2021Garance

3.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná jednotka je v zmysle zákona o účtovníctve povinná viesť účtovníctvo priebežne počas účtovného obdobia a najmä v časovom slede tak, aby sa zároveň zabezpečila jeho úplnosť, správnosť a preukázateľnosť, t. j., každý účtovný prípad musí byť zaúčtovaný na…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Kontrola účtovania v peňažnom denníku za rok 2021Garance

3.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peňažný denník je jedna z najhlavnejších účtovných kníh jednoduchého účtovníctva, ktorá poskytuje prehľad o všetkých hotovostných účtovných prípadoch vykonaných účtovnou jednotkou vždy v priebehu jedného účtovného obdobia. Členenie, ako aj všetky informácie,…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Kontrola účtovania v knihe záväzkov a knihe pohľadávok za rok 2021Garance

3.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

V knihe záväzkov je účtovná jednotka povinná zaevidovať všetky vzniknuté záväzky v zmysle § 5 ods. 3 postupov účtovania v znení neskorších predpisov, a to nielen všetky dodávateľské faktúry, ale aj záväzky voči zamestnancom, záväzky z finančných vzťahov či…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Kontrola účtovania v pomocných knihách za rok 2021Garance

3.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak si to situácia vyžaduje, má účtovná jednotka právo v účtovníctve otvoriť a používať aj iné, tzv. pomocné účtovné knihy, popri troch hlavných (peňažný denník a knihy pohľadávok a záväzkov). Najčastejšími druhmi pomocných kníh v praxi sú knihy dlhodobého…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Konkurenční doložka a její právní úpravaGarance

3.12.2021, JUDr. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byť se na první pohled může zdát, že sjednání konkurenční doložky není ničím složitým, v praxi se lze často setkat s řadou chyb, které při jejím sjednávání zaměstnavatelé dělají. Aby mohla konkurenční doložka plnit svůj účel - tedy dostatečným způsobem chránit…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Přefakturace elektřiny a osvobození od DPHGarance

3.12.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme odběratelem energie, za kterou dostáváme pravidelně faktury. Odečet energie byl proveden v říjnu 2021, doklad (fakturu) jsme obdrželi až 10. listopadu 2021.

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Sněmovna dala zelenou pokračování Kompenzačního bonusu

3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který umožní podnikatelům žádat o 1000 Kč denně v rámci dvou nových bonusových období.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Poslanci schválili krizové ošetřovné ve výši 80 procent. Rodiče ho budou moci čerpat například při uzavření škol

3.12.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve zkráceném jednání poslanci schválili návrh na krizové ošetřovné, které budou moci čerpat rodiče v případě, že školy zavřou třídy v souvislosti s epidemií COVID-19.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Daňové odpisy hmotného majetkuGarance

6.8.2021, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 12. 2020 byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a od 1. 1. 2021 byl zvýšen limit pro daňovou vstupní cenu samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat ze 40.000 Kč na 80.000 Kč. Obdobně byl upraven i limit pro technické…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarance

22.10.2021, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce daného plnění. Funguje to obdobně jako při pořízení zboží z jiného…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyArchiv

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceGarance

27.9.2016, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zisku a ztráty má od roku 2016 již jen dvě části: provozní a finanční výsledek hospodaření. Byl zrušen mimořádný výsledek hospodaření, a tím i účtová skupina „58 - jako Mimořádné náklady” a účtová skupina „68 - Mimořádné výnosy”. Všechny původní účty…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zůstatková cena dlouhodobého majetkuGarance

9.1.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Otakar Machala Následující rozbor je věnován daňovým aspektům zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Úvod Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku vymezeného zákonem o daních z příjmů (dále „ZDP”) neovlivní daňové náklady při pořízení, ale až později. V případě daňově odpisovaného majetku ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 429/2021 Sb. novela vyhl. č. 208/2017 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2021 v částce č. 192)
  • 430/2021 Sb. novela vyhl. č. 383/2009 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2021 v částce č. 192)
  • 431/2021 Sb. novela vyhl. č. 266/1999 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2021 v částce č. 192)
  • 432/2021 Sb. novela nař. vl. č. 243/2013 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2021 v částce č. 193)
  • 433/2021 Sb. o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her (vyšlo dne: 30.11.2021 v částce č. 193)
  • 434/2021 Sb. o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 194)
  • 435/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 194)
  • 436/2021 Sb. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 194)
  • 438/2021 Sb. k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (vyšlo dne: 26.11.2021 v částce č. 196)
  • 439/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 29.11.2021 v částce č. 197)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2021

8.12.2021, On-line, Tomáš Líbal

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2021 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Zaměříme se i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky.

Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob

14.12.2021, Praha, Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Poskytneme vám praktické znalosti problematiky převodních cen, které pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska doplníme o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

DPH při poskytování služeb

15.12.2021, Praha, Ing. Michaela Strnadová

Uplatňování DPH při poskytování služeb má svá specifika.

Datové schránky v praxi

19.1.2022, On-line, MVDr. Milan Vodička

Seznamte se s aktuální situací v oblasti datových schránek a jejich využívání. Zaměříme se především na praktické příklady, problémy a konkrétní situace, včetně judikatury.

Pohledávky - účetní a daňové problémy

20.1.2022, Praha, Ing. Jiří Jindrák

Na semináři se komplexně podíváte na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech, zdůrazníme praktické dopady zákonných ustanovení v denní praxi podnikatelských subjektů. Samozřejmě vás upozorníme na aktuální soudní judikáty z oblasti pohledávek, které přinesly vyřešení řady sporných otázek, které v této oblasti panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů.

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Daňový kalendář
prosinec 2021
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Nejbližší daňová povinnost:
7.12.2021 - úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad více k tomuto tématu
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
7.12.2021 - úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad více k tomuto tématu
Kurzy měn 3.12.2021
 1 EUR25,42 CZK (-0)
 1 USD22,51 CZK (+0,1)
 1 GBP29,88 CZK (+0,03)
 100 RUB30,61 CZK (+0,19)
 100 JPY19,86 CZK (-0)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2,75 % platnost od 5.11.2021
Diskontní sazba1,75 % platnost od 5.11.2021
Lombardní sazba3,75 % platnost od 5.11.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...