dnes je 1.3.2021

Nejnovější

§ 38lh ZDP Daňové přiznání k paušální daniGarance

1.3.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Pfeilerová Úplné znění § 38lh zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 38lh Následující §č. 586/1992 Sb....§ 38lhDaňové přiznání k paušální dani(1) Na poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani, se hledí, jako by v poslední den ...

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující čerpání mateřské a rodičovské dovolenéGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující čerpání mateřské a rodičovské dovolené Zaměstnavatel ………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ……………………………. vydává tento vnitřní předpis upravující postup při čerpání mateřské a rodičovské dovolené zaměstnanců. 1. ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Pracovní řádGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Pracovní řád Název a sídlo zaměstnavatele .......................................................................................... Podle § 306 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace (působí-li u zaměstnavatele odborová ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zkrácení pracovní dobyGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zkrácení pracovní doby Zaměstnavatel …………..(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený …………… Podle § 305 ZP a § 79 odst. 3 ZP vydávám tento vnitřní předpis ke zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy. 1. Délku pracovní doby stanovím v souladu ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Vnitřní předpis upravující zapůjčení platební karty pro úhradu cestovních výdajů na pracovní cestěGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis upravující zapůjčení platební karty pro úhradu cestovních výdajů na pracovní cestě Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ………… vydává tento vnitřní předpis upravující zapůjčení platební karty pro úhradu cestovních výdajů na ...

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při poskytování pracovního volna z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a ZP při práci s dětmiGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při poskytování pracovního volna z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203 odst. 2 písm. h) ZP a § 203a ZP při práci s dětmi Zaměstnavatel ……………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ………….. Podle § 305 ZP a ...

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahuGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahu Zaměstnavatel ………………………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ………….. upravuje povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahu. 1. Povinnosti ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při doručování pracovněprávních písemnostíGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při doručování pracovněprávních písemností Zaměstnavatel …………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ………….. upravuje tímto postup při doručování pracovněprávních písemností. 1. Písemnosti týkající se vzniku, ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

1.3.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek   Vzor Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad   Zaměstnavatel …………………………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ………………………… V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám tento vnitřní předpis ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Oběh účetních dokladůGarance

1.3.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu o oběhu účetních dokladů je zaměřena na: 1. Vymezení ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

4.1.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

... Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Daňový balíček na rok 2021 Daňová úleva pro zaměstnance Zrušením konceptu superhrubé mzdy zůstanou lidem v peněženkách tisíce. Změnou výpočtu daně z příjmů dojde také ke zjednodušení ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Posun platby daně a prominutí DPH

26.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministryně financí rozhodla o prominutí úroků z prodlení při posunu platby DPH a prominula DPH u dodání zdravotnických prostředků a očkovacích látek souvisejících s covid-19.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

16.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH po Brexitu

19.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novinky u daňového odpisování majetku

2.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novelizace zákonem č. 609/2020 Sb. přinesla několik změn do definic daňově odpisovaného majetku. Hmotným majetkem, který se pro účely zákona o daních z příjmů daňově odpisuje, jsou samostatné hmotné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 105/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 106/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 107/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 108/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 109/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 110/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 111/2021 Sb. o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 112/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 113/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 114/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

COVID-19 v účetních a daňových souvislostech

2.3.2021, On-line, Tomáš Líbal

Online seminář se zaměří na účetní a daňové souvislosti ve vztahu k pandemii COVID-19.

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osob

10.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

GDPR prakticky - ochrana osobních údajů

10.3.2021, On-line, MVDr. Milan Vodička

Cílem webináře je seznámit posluchače s aktuálními informacemi ohledně Nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) a českými zákony. Průvodce aplikací nařízení se zaměřením na praktické otázky a problémy v oblasti mezd, personalistiky a účetnictví.

Daňové a účetní novinky 2020-2021

12.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je seznámení účastníků s již schválenými změnami v daňové oblasti přijatými v závěru roku 2020 a schválenými nebo očekávanými pro rok 2021 a následující. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Daňové přiznání - DPPO

15.3.2021, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Rok 2020 je definitivně za námi, a to znamená, že stojíme před úkolem zpracovat účetní závěrku a přiznání k dani z příjmů právnických osob. Seminář bude nejen o lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob, ale také o úpravách základu daně, které je nutné provést.

Daňový kalendář
březen 2021
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Nejbližší daňová povinnost:
1.3.2021 - podání hlášení o zajištěné dani za leden více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
1.3.2021 - podání hlášení o zajištěné dani za leden více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.2.2021
 1 EUR26,2 CZK (+0,09)
 1 USD21,61 CZK (+0,26)
 1 GBP30,09 CZK (-0,11)
 100 RUB28,89 CZK (-0,01)
 100 JPY20,33 CZK (+0,22)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...