Daňový kalendář

 

DU profi LIVE

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.6.2018
 1 EUR25,81 CZK (+0,08)
 1 USD22,37 CZK (+0,21)
 1 GBP29,43 CZK (+0,07)
 100 RUB34,97 CZK (-0,06)
 100 JPY20,36 CZK (+0,29)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

 

Nejnovější

Srážka ze mzdy - stravenky, multisportkartaGarance

20.6.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme s. r. o. a zaměstnancům poskytujeme stravenky a multisportkartu. Zaměstnanci si hradí 45 % a 55 % hradí zaměstnavatel. Doposud jsme srážky za stravenky a multisportkartu řešili formou každoměsíčních písemných souhlasů se srážkou v přesné výši za daný…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Registrace účtenek do Účtenkovky se díky QR kódům výrazně zjednoduší

20.6.2018, Zdroj: Ministerstvo financí
Všem novým i stávajícím soutěžícím, kteří si oblíbili Účtenkovku a od jejího spuštění v říjnu 2017 do ní zaregistrovali již 137 milionů účtenek, se podstatným způsobem zjednoduší registrace účtenek do této soutěže.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Paušální výdaj na dopravuGarance

19.6.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výrazné snížení nadměrné administrativy a zjednodušení prokazování výdajů na dopravu vozidly ze strany poplatníků daní z příjmů mělo přinést zavedení tzv. paušálního výdaje na dopravu, a to od zdaňovacího období (příp. období, za které se podává daňové…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

§ 103 ZNP - Povinnosti pojištěncůGarance

19.6.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 103 zákona č. 187/2006 Sb. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 187/2006 Sb....§ 103(1) Pojištěnec, který žádá o dávku nebo kterému se dávka vyplácí, je povinena) ...
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

§ 109 ZNP - Uplatňování nároku na výplatu dávekGarance

19.6.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 109 zákona č. 187/2006 Sb. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 187/2006 Sb....§ 109(1) Dávka se vyplácí na základě písemné žádosti podepsané fyzickou osobou, která ...
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Přesun technického zhodnocení z jedné budovy do budovy druhéGarance

19.6.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Budeme demolovat budovu a jsou tam okna, která jsme kupovali v roce 2017, jako technické zhodnocení této budovy. Tato okna chceme demontovat a rádi bychom je použili v jiné budově a je to pořád ve stejné firmě. Jak to lze účetně provést? Lze to mít v té druhé…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017

Telekomunikační službyGarance

19.6.2018, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak má postupovat fyzická osoba nepovinná k dani v případě přijetí služby spočívající v dobití italského kreditu (na českém telefonním čísle) italským mobilním operátorem?
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění prodeje darované nemovitostiGarance

19.6.2018, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Řeším zdanění prodeje darované nemovitosti. Rodiče darovali dceři nemovitost - rodinný dům na základě smlouvy o bezúplatném převodu, v srpnu 2017 proběhl zápis na KÚ.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vláda schválila návrhy změn v daních od roku 2019

19.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na svém jednání dne 13. 6. 2018 vláda odsouhlasila návrh významných změn v daních z příjmů, DPH, daňovém řádu, zákoně o evidenci tržeb a dalších předpisech.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Automobil v daňových výdajíchGarance

18.6.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika týkající se automobilů (slovy zákona - silničních motorových vozidel) je velice široká. Smyslem následujícího výkladu není zmapovat celou tuto problematiku, ale pouze její část. Způsoby pořízení, odpisování, vyřazení z majetku atd. podléhají…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Nejčtenější

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyGarance

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Pomůcka pro vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017Garance

20.11.2017, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tato praktická pomůcka pro vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017 je členěna tak, jak předpokládáme, že bude členěn tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24, platný pro zdaňovací období…
více
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.Garance

26.9.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 170/2017 Sb. provedl řadu změn v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku. Souhrnným přehledem změn v odpisování hmotného majetku se již blíže zabýval Ing. Jiří Vychopeň v článku „ Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zůstatková cena dlouhodobého majetkuGarance

9.1.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující rozbor je věnován daňovým aspektům zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Úvod Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku vymezeného zákonem o daních z příjmů (dále „ZDP”) neovlivní daňové náklady při pořízení, ale až ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017

Prodej obchodního závoduGarance

4.10.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tomto článku rozebíráme problematiku prodeje obchodního závodu, a to z pohledu právního, účetního a daňového, a to především z pohledu prodávajícího.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016
Nejnovější Právní předpisy
  • 114/2018 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)
  • 115/2018 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017 (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)
  • 116/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017 (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)
  • 117/2018 Sb. o zkušebním řádu aprobační zkoušky (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 58)
  • 118/2018 Sb. novela vyhl. č. 188/2009 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 58)
  • 119/2018 Sb. novela nař. vl. č. 390/2017 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 120/2018 Sb. o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 121/2018 Sb. novela vyhl. č. 177/1996 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 60)
  • 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 61)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Pohledávky - účetní a daňové problémy
21. 6. 2018, Pátek
Ing. Jiří Jindrák

Na semináři vám bude představen komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech se zdůrazněním praktických dopadů zákonných ustanovení v denní praxi podnikatelských subjektů. Pozornost bude také věnována změnám, které přinesly novely daňových a účetních předpisů v souvislosti s občanským zákoníkem po roce 2014. Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury k oblasti pohledávek, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které v této oblasti panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů.

Převodní (transferové) ceny II
21. 6. 2018, Pátek
Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům detailnější praktické dovednosti pro nastavení a výpočet převodních cen. Seminář bude zaměřen na specifické otázky týkající se mimo jiné stanovení základu daně stálé provozovny či správného vypracování dokumentace k transferovým cenám. V rámci semináře bude provedena vzorová srovnávací analýza v databázi AMADEUS. Seminář bude zakončen rozsáhlou případovou studií shrnující závěry školení.

DPH 2018 v praxi - příklady, příklady, příklady...
26. 6. 2018, Úterý
Olga Holubová

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb.

Daňové a účetní problémy malých s.r.o.
27. 6. 2018, Středa
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je ucelený rozbor daňové a účetní problematiky týkající se činnosti malých („rodinných“) s. r. o., kde vlastníci (většinou rodinní příslušníci) firmu zároveň řídí a aktivně se podílejí na její činnosti. Cílem je rovněž rozbor daňových a účetních souvislostí ve vztahu k vlastníkům s. r. o., např. možností zdanění příjmů společníka a postupů při vzniku či zániku s. r. o.

Nárok na odpočet DPH a rizika zamítnutí
27. 6. 2018, Středa
Mgr. Ing. Alena Dugová

Cílem semináře je vyvarovat se chybám při uplatnění nároku na odpočet DPH a potenciálním doměrkům včetně sankcí.