dnes je 29.11.2020

Nejnovější

Dohadné položkyGarance

27.11.2020, prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. Ing. Libuše Müllerová Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění § 3 odst. 1 ZoÚ - Akruální princip Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění § 23 odst. 1 ZDP - Respektování věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Uplatňování DPH v režimu skladu (call off stock)Garance

27.11.2020, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Sádovský § 18 ZDPH - Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie § 100a odst. 3 ZDPH - Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty § 21, § 22, § 25 ZDPH - Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vyvarujte se chyb při vyplňování žádostí o kompenzační bonus

27.11.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb při vyplňování žádosti o „podzimní“ kompenzační bonus.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Příspěvek zaměstnavatele na stravování

27.11.2020, Zdroj: Poslanecká sněmovna

... Z důvodové zprávy sněmovního tisku č. 910. V současné době zaměstnavatelé (v souladu se současnou právní úpravou daňového a pracovního práva) poskytují svým zaměstnancům příspěvek na stravování v zásadě dvěma způsoby, a to buď formou stravenek, anebo zajištěním zvýhodněného závodního stravování. Celkový ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Časové rozlišeníGarance

26.11.2020, prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. Ing. Libuše Müllerová Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění § 3 odst. 1 ZoÚ - Akruální princip § 19 odst. 7 ZoÚ - Charakteristika významnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění § 23 odst. 1 ZDP - Respektování věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů Vyhláška ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účtování o opravě střechy včetně pojistného plněníGarance

26.11.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z důvodu poškození celé střechy nepřízní počasí (silným krupobitím) musela firma přistoupit k rekonstrukci střechy. Součástí rekonstrukce byla výměna střešní folie, odmontování a zpětná montáž klimatizačních jednotek, projektová příprava včetně technické…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Metoda prostého zápočtuGarance

26.11.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma měla v roce 2019 příjmy z licenčních poplatků z Thajska. Z důvodu špatné komunikace se zákazníkem, nemá naše firma potvrzení o srážce 5% daně zaplacené v zahraničí. Z toho důvodu nebyla daň v roce 2019 započtena metodou prostého zápočtu. Z…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Elektromobil z pohledu daňovéhoGarance

26.11.2020, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přes určité omezení cestování v souvislosti s pandemií COVID-19 zůstává potřeba transportu osob a nákladů jednou ze základních potřeb v rámci podnikatelské a jiné samostatné činnosti fyzických a právnických osob.

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Osvobození od daně při vývozu zbožíGarance

26.11.2020, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Sádovský § 66 odst. 1 ZDPH - Definice pojmu vývoz zboží § 66 odst. 2 ZDPH - Podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží § 66 odst. 3 ZDPH - Den uskutečnění plnění § 66 odst. 4 ZDPH - Důkazní prostředky pro výstup zboží z EU V posledních letech bylo ustanovení týkající se osvobození od ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Finanční správa byla povinna přijímat podání zaslaná e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem i v daňových věcech

26.11.2020, Zdroj: Nejvyšší správní soud

... Tak rozhodl Nejvyšší správní soud. Zaslání e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem bylo i v daňových věcech (při podání daňového přiznání) kvalifikovaným podáním, které nebyl odesílatel povinen potvrdit nebo opakovat zasláním originálu zprávy ve lhůtě pěti dnů. Takový je závěr soudců prvního senátu ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Ve hře: mimořádné odpisy za 1 rok a zvýšení hranice pro hmotný majetek

6.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vládní návrh novelizace zákona o daních z příjmů má zavést peněžitý příspěvek zaměstnanci na stravování a upravit zdanění příjmů z dluhopisů. Pozměňovacími návrhy však přibývají i další zajímavé změny v daních z příjmů.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Jak si udržet osvobození při dodání zboží do EU

10.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákonem č. 343/2020 Sb. zpřísnila podmínky pro uplatnění osvobození při dodání do jiného členského státu EU. Jaké to může mít praktické dopady?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pronájem nemovitých věcí od roku 2021

17.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonem č. 80/2019 Sb. se mění s účinností od 1. 1. 2021 pravidla pro volbu zdanění při pronájmu nemovitých věcí. Pronájem nemovité věci je podle současného znění § 56a ZDPH plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet. Pronajímatel si však může zvolit zdanění, pokud je nájemcem plátce DPH a používá ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové úlevy z důvodu mimořádné události

27.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministryně financí prominula některá příslušenství daně a zálohy poplatníkům z vybraných oborů, kterých se dotýkají mimořádná opatření vlády.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena

29.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Příjem z prodeje nemovitých věcí bude od roku 2021 osvobozen až po 10 letech.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 480/2020 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 195)
  • 481/2020 Sb. novela zák. č. 139/2002 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 196)
  • 482/2020 Sb. o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 196)
  • 483/2020 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 197)
  • 484/2020 Sb. novela zák. č. 218/2000 Sb. (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 198)
  • 485/2020 Sb. novela vyhl. č. 470/2012 Sb. (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 199)
  • 486/2020 Sb. novela vyhl. č. 36/2006 Sb. (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 199)
  • 487/2020 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2020 v částce č. 200)
  • 488/2020 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2020 v částce č. 200)
  • 489/2020 Sb. novela vyhl. č. 139/2020 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2020 v částce č. 200)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Byty a nebytové prostory - účetní a daňový pohled

3.12.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Cílem webináře je seznámit účastníky s problematikou bytových a nebytových prostor z pohledu daně z příjmů fyzických a právnických osob a z pohledu účetnictví.

Novinky v DPH 2021

11.12.2020, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Poslední přiznání k DPH v kalendářním roce

15.12.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Poslední přiznání kDPH za kalendářní rok má svá specifika pro plátce DPH, kteří používají majetek pro účely, které je neopravňují kplnému nároku na odpočet daně.

IFRS v praxi - dvoudenní

13.1. – 14.1.2021, On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Daňový kalendář
listopad 2020
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
30.11.2020 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za říjen 2017 více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
30.11.2020 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za říjen 2017 více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 27.11.2020
 1 EUR26,22 CZK (+0,09)
 1 USD21,99 CZK (+0,04)
 1 GBP29,31 CZK (-0)
 100 RUB28,82 CZK (-0,17)
 100 JPY21,11 CZK (+0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí