Daňový kalendář

 

DU profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.5.2017
 1 EUR26,44 CZK (+0,03)
 1 USD23,61 CZK (+0,06)
 1 GBP30,32 CZK (-0,2)
 100 RUB41,43 CZK (-0,39)
 100 JPY21,25 CZK (+0,18)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

472 - Dlouhodobé dluhy - podstatný vlivGarance

26.5.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se zachycují přijaté dlouhodobé zápůjčky jednak od účetních jednotek, ve kterých účetní jednotka uplatňuje podstatný vliv; a jednak od účetních jednotek, které v účetní jednotce ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

668 - Ostatní finanční výnosyGarance

26.5.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se zachycují výnosy nezachycované na předcházejících účtech finančních výnosů. Směrnice : Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky

26.5.2017, Zdroj: Finanční správa
V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnosy příštích obdobíGarance

25.5.2017, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 1 - Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2014

Pořizování dlouhodobého majetkuGarance

25.5.2017, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména: koupí (za hotové, na splátky, na úvěr), vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním a zděděním), nepeněžitým vkladem společníka do ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

471 - Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osobaGarance

25.5.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zachycují se zde dlouhodobé dluhy vůči ovládaným osobám, mezi ovládanými osobami a vůči ovládajícím osobám, s výjimkou závazků vykazovaných na jiných účtech, a přijaté zápůjčky a úvěry. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

667 - Výnosy z derivátových operacíGarance

25.5.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se účtuje o zvýšení reálných hodnot zakoupených (resp. snížení reálných hodnot prodaných) derivátů k obchodování obchodovaných na veřejném trhu doložené údaji z tohoto trhu. Dále ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Změna nájemce včetně postoupení odpisovaného technického zhodnocení mezi spojenými osobamiGarance

25.5.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jako nájemce jsme se souhlasem pronajímatele provedli v najatých prostorách technické zhodnocení v ceně cca 1 mil Kč, které samostatně odepisujeme. Nyní chceme nájemní vztah po dohodě s pronajímatelem cesovat na naši dceřinou společnost. Lze ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Tvorba fondu ze ziskuGarance

25.5.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Valná hromada chce na svém zasedání, kde bude schvalovat závěrku 2016 a rozdělení zisku, přesunout část prostředků ze zisku do ostatního fondu (účtová skupina 423), který bude určen na čerpání pro zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP . ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Elektronické podání "Obecná písemnost určená pro podání orgánům FS ČR" je možné odeslat bez podpisu

25.5.2017, Zdroj: Finanční správa
Pro odeslání formuláře „Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR“ je možné využít, kromě jiných podporovaných způsobů autentizace elektronického podání, tedy podepsání způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (např. uznávaný elektronický podpis), pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (přihlašovací údaje do datové schránky), též odeslání bez podpisu.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejčtenější

Registrace k DPH na základě žádostiArchiv

16.8.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Registrace k DPH na základě žádosti osoby povinné k dani (dále jen dobrovolná registrace) je upravena v ustanovení § 6f a § 94a ZDPH . Z tohoto ustanovení vyplývá, že osoby povinné k dani, pokud se nestanou plátci z důvodů vymezených v § ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015

Přerušení daňových odpisůGarance

14.12.2016, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na jak dlouho se mohou přerušit daňové odpisy? Zařazení majetku bylo v roce 1998 v druhé odpisové skupině, způsob - zrychlené odpisy, daňové odpisy se neprováděly. Je možné daňové odpisy uskutečňovat od letošního roku? Zákon č. 586/1992 Sb. , ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Příloha v účetní závěrceGarance

9.11.2016, prof. Ing. Libuše Müllerová, Ing. Tomáš Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti přílohy v účetní závěrce  (excel) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění § 18 ZoÚ - Účetní závěrka Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

429 - Neuhrazená ztráta minulých letGarance

17.5.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tento účet se převádí ztráta z předchozího účetního období, o které rozhodla valná hromada podle společenské smlouvy nebo stanov účetní jednotky, že bude pokryta ziskem v následujících ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Mikro účetní jednotka - účetní závěrka 2016Garance

7.12.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základní účetní pravidla při sestavování účetní závěrky vymezuje: pro všechny účetní jednotky zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb., v platném znění, dále „ZoÚ”), dále pro podnikatelské subjekty vyhláška (č. 500/2002 Sb., v platném znění), kde ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejnovější Právní předpisy
  • 150/2017 Sb. o zahraniční službě zákon o zahraniční službě (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 151/2017 Sb. novela zák. č. 13/1997 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 152/2017 Sb. novela zák. č. 311/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 153/2017 Sb. novela vyhl. č. 133/2010 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 154/2017 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara (vyšlo dne: 23.5.2017 v částce č. 53)
  • 155/2017 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 23.5.2017 v částce č. 53)
  • 156/2017 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017 (vyšlo dne: 23.5.2017 v částce č. 53)
  • 157/2017 Sb. o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí (vyšlo dne: 29.5.2017 v částce č. 54)
  • 158/2017 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 29.5.2017 v částce č. 54)
  • 159/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže (vyšlo dne: 29.5.2017 v částce č. 54)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Účetní a daňové doklady - fakturace 2017
30. 5. 2017 Úterý
Tomáš Líbal

Pracujete jako pracovník finanční účtárny, fakturantka nebo se profesně setkáváte s fakturami a daňovými doklady? Poté právě pro Vás je určen tento seminář, v rámci kterého Vás lektor Tomáš Líbal seznámí se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH v roce 2016 a s plánovanými změnami pro rok 2017.

DPH 2017 – pohled správy daní a daňové praxe na jednom místě
7. 6. 2017 Středa
Ing. Jana Ledvinková, Ing. Blanka Mattauschová

Chtěli byste se dozvědět, jak si vyložit změněná ustanovení z oblasti DPH a jak je správně aplikovat v praxi? Nebo máte problém z oblasti DPH, který potřebujete vyřešit? Poté přijďte na konferenci na téma "DPH 2017 - pohled správy daní a daňové praxe na jednom místě", jejímž cílem je tedy především ujistit její účastníky o správném řešení odborné problematiky a vhodné aplikaci ustanovení zákona o DPH v praxi. 

Účetní a daňové novinky roku 2017 v kostce
14. 6. 2017 Středa
Mgr. Veronika Bakešová

Chtěli byste mít přehled o aktuálním dění v účetní a daňové oblasti, konkrétně o změnách, které byly schváleny pro rok 2017 a 2018? Poté právě pro Vás je určen tento seminář, kterým bude jeho účastníky provázet odbornice na danou problematiku a oblíbená lektorka – Mgr. Veronika Bakešová.

Převodní (transferové) ceny
14. 6. 2017 Středa
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Jak nastavit transakce se spojenými osobami, pro minimalizaci souvisejících daňových rizik? Jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám nebo jak se nejlépe připravit na daňovou kontrolu? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se můžete dozvědět na jednom z našich nejúspěšnějších odborných seminářů "Převodní (transferové) ceny". Po celou dobu bude navíc teoretický výklad doplňován o praktické příklady formou případových studií a skutečných případů z praxe.

Cestovní náhrady v roce 2017
19. 6. 2017 Úterý
Jaroslava Pfeilerová

Seznamte se s problematikou cestovních náhrad prostřednictvím tohoto semináře, na kterém oblíbená lektorka Jaroslava Pfeilerová seznámí účastníky zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.  

 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: