dnes je 26.2.2021

Nejnovější

Pojistné v daňových (nedaňových) nákladechGarance

26.2.2021, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat daňovou uznatelností pojistného u poplatníků, kteří vedou účetnictví. Rozebereme tedy jednotlivé druhy pojistného, a to nejen pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

053 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetekGarance

26.2.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení dlouhodobého finančního majetku, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) - doplatek,…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kdy není nárok na dávky nemocenského pojištěníGarance

26.2.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Dávky nemocenského pojištění v ochranné lhůtěGarance

26.2.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí v případě dočasné pracovní neschopnosti 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Rozhodné období v nemocenském pojištěníGarance

26.2.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Jsou-li v rozhodném období vyloučené dny, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Denní dávka nemocenského pojištění a poměrná část denní dávkyGarance

26.2.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dávky nemocenského pojištění náleží za kalendářní dny. Výše dávky za kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Denní vyměřovací základ v nemocenském pojištěníGarance

26.2.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny, snižuje se o ně počet…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Osvobození DPH u respirátorů FFP2Garance

26.2.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Finančním zpravodaji č. 35 ze dne 16.12.2020 a č. 8 z 1.2.2021 Ministerstvo financí osvobozuje prodej antigenních testů a respirátorů FFP2 od DPH.

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odčitatelné položkyGarance

26.2.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Veselý Úvod V současném, nepříliš jednotném, pojmosloví ZDP jsou užívány tři termíny s prakticky totožným obsahem: položky odčitatelné od základu daně („odčitatelné položky” podle § 34 ZDP ), položky snižující základ daně ( § 20 ZDP pro právnické osoby), a nezdanitelné části základu daně ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

MPSV sníží pojistné za rok 2020 také OSVČ v úpadku

26.2.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí nově poskytne slevu na pojistném i osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které byly v úpadku, tj. insolvenci před počátkem roku 2020. K rozhodnutí došlo v návaznosti na dohodu Ministerstva financí se zástupci Evropské…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

4.1.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

... Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Daňový balíček na rok 2021 Daňová úleva pro zaměstnance Zrušením konceptu superhrubé mzdy zůstanou lidem v peněženkách tisíce. Změnou výpočtu daně z příjmů dojde také ke zjednodušení ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Posun platby daně a prominutí DPH

26.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministryně financí rozhodla o prominutí úroků z prodlení při posunu platby DPH a prominula DPH u dodání zdravotnických prostředků a očkovacích látek souvisejících s covid-19.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

16.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH po Brexitu

19.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novinky u daňového odpisování majetku

2.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novelizace zákonem č. 609/2020 Sb. přinesla několik změn do definic daňově odpisovaného majetku. Hmotným majetkem, který se pro účely zákona o daních z příjmů daňově odpisuje, jsou samostatné hmotné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 78/2021 Sb. novela vyhl. č. 108/2011 Sb. a č. 459/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 31)
  • 79/2021 Sb. o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 32)
  • 80/2021 Sb. novela vyhl. č. 54/2004 Sb. (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 32)
  • 81/2021 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 33)
  • 82/2021 Sb. novela zák. č. 461/2020 Sb. (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 34)
  • 83/2021 Sb. novela vyhl. č. 22/2013 Sb. (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 34)
  • 84/2021 Sb. o zrušení nouzového stavu (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 34)
  • 85/2021 Sb. novela nař. vl. č. 110/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 86/2021 Sb. novela vyhl. č. 471/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 87/2021 Sb. novela vyhl. č. 252/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

COVID-19 v účetních a daňových souvislostech

2.3.2021, On-line, Tomáš Líbal

Online seminář se zaměří na účetní a daňové souvislosti ve vztahu k pandemii COVID-19.

Daňové přiznání - DPPO

5.3.2021, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Rok 2020 je definitivně za námi, a to znamená, že stojíme před úkolem zpracovat účetní závěrku a přiznání k dani z příjmů právnických osob. Seminář bude nejen o lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob, ale také o úpravách základu daně, které je nutné provést.

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osob

10.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

GDPR prakticky - ochrana osobních údajů

10.3.2021, On-line, MVDr. Milan Vodička

Cílem webináře je seznámit posluchače s aktuálními informacemi ohledně Nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) a českými zákony. Průvodce aplikací nařízení se zaměřením na praktické otázky a problémy v oblasti mezd, personalistiky a účetnictví.

Daňové a účetní novinky 2020-2021

12.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je seznámení účastníků s již schválenými změnami v daňové oblasti přijatými v závěru roku 2020 a schválenými nebo očekávanými pro rok 2021 a následující. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Daňový kalendář
únor 2021
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
Nejbližší daňová povinnost:
26.2.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
26.2.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.2.2021
 1 EUR26,2 CZK (+0,09)
 1 USD21,61 CZK (+0,26)
 1 GBP30,09 CZK (-0,11)
 100 RUB28,89 CZK (-0,01)
 100 JPY20,33 CZK (+0,22)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...