Daňový kalendář

 

DU profi LIVE

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.4.2018
 1 EUR25,3 CZK (+0,05)
 1 USD20,42 CZK (-0,01)
 1 GBP29,04 CZK (-0,22)
 100 RUB33,2 CZK (+0,09)
 100 JPY19,05 CZK (-0,03)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Daň z pozemkůGarance

19.4.2018, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí (§ 2 odst. 1 ZDN).
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zařazení osobního automobilu do podnikáníGarance

19.4.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba, plátce DPH, chce zařadit osobní automobil (v zápisu TP uvedeno jeho rodné číslo) do podnikání. Lze toto provést pouze zápisem do daňové evidence za symbolickou 1 Kč? Fyzická osoba nechce uplatňovat odpisy, pouze DPH z nákupů pohonných hmot. Nebo…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Omylem zaslaná platba finančnímu úřaduGarance

19.4.2018, Ing. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Omylem jsme nachystali klientovi platební příkaz na DPH se špatnou DPH. DPH dorazila a podle variabilního symbolu byla přiřazena nespolehlivému plátci.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Fakturace v eurech a použití kursů pro přepočet měnyGarance

19.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Týká se tuzemské fakturace v eurech, která se u nás vyskytuje dosti často, a to ať se jedná o pohledávky, či závazky. Podle zákona o DPH musí výstavce faktury uvádět mimo částky v eurech i její přepočet na českou měnu ke dni vystavení ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Právo stavby coby daňový nákladGarance

19.4.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 1240 až § 1256 NOZ vymezuje právo stavby v rámci nového občanského zákoníku. § 24 odst. 2 písm. v) ZDP (bod 1) upravuje, že daňově účinným nákladem je i účetní odpis dlouhodobého hmotného majetku, který není vymezen pro účely ZDP jako ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017

Novela zákona o směnárnách pamatuje na všechny případy odstoupení od smlouvy

19.4.2018, Zdroj: Ministerstvo financí
Poslanecký návrh novely zákona o směnárenské činnosti, který minulý týden Poslanecká sněmovna zamítla, upravoval pouze obecně formulované právo klientů odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 2 hodin od provedení směny.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Poplatníci daně z pozemků (§ 3 ZDN)Garance

18.4.2018, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jan Koreček Poplatníci daně z pozemků ( § 3 ZDN ) Způsob vlastnictví nemovité věci   Poplatník daně   Pozemek ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby   Vlastník nemovité věci.   Pozemek ve vlastnictví svěřenského fondu, podílového fondu a fondu ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Pokuty a penáleGarance

18.4.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokuty sú peňažné platby požadované iným subjektom (podnikateľský subjekt, štát, verejnoprávne inštitúcie) v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia stanovených podmienok zo strany subjektu, ktorý má povinnosť alebo zodpovednosť za plnenie zákonných alebo iných…
více
ZámekPřístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDP § 23 Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovaniaGarance

18.4.2018, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Dimitrovová; Ing. Peter Horniaček; § 23 (1)  Z odpisovania  sú vylúčené: a)..pozemky, b)..pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu, c)..ochranné hrádze, d)..umelecké diela,111) ...
více
ZámekPřístupné pro: Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Poskytování služeb v PortugalskuGarance

18.4.2018, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer
S. r. o. má sídlo v ČR, plátce DPH, který bude od 01. 02. 2018 zprostředkovávat na území Portugalska služby - ubytování (pouze snídaně) jak soukromým osobám, tak firmám, které si pobyt objednají pro své zaměstnance. Klient si zařídí sám dopravu. Od…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejčtenější

Pomůcka pro vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017Garance

20.11.2017, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tato praktická pomůcka pro vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017 je členěna tak, jak předpokládáme, že bude členěn tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24, platný pro zdaňovací období…
více
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Přehled daňových změn od roku 2018Garance

6.12.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové předpisy jsou oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, jsou tak často měněny, v čemž je rekordmanem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP”), který vstoupí do svého 26. roku se 161. novelou. Nejde ale jenom…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2017Garance

13.2.2018, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cílem tohoto článku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách činnosti zejména podnikatelských právnických osob. Podrobněji budou rozebrány běžné situace, které mohou v praxi činit problémy. Čtenář po přečtení…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016

Registrace k DPH na základě žádostiArchiv

16.8.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Registrace k DPH na základě žádosti osoby povinné k dani (dále jen dobrovolná registrace) je upravena v ustanovení § 6f a § 94a ZDPH . Z tohoto ustanovení vyplývá, že osoby povinné k dani, pokud se nestanou plátci z důvodů vymezených v § ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.Garance

26.9.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 170/2017 Sb. provedl řadu změn v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku. Souhrnným přehledem změn v odpisování hmotného majetku se již blíže zabýval Ing. Jiří Vychopeň v článku „ Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejnovější Právní předpisy
  • 56/2018 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 28)
  • 57/2018 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018 (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 28)
  • 58/2018 Sb. o doplňcích stravy a složení potravin (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 29)
  • 59/2018 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 29)
  • 60/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 29)
  • 61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 30)
  • 62/2018 Sb. ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015 (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 31)
  • 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 65/2018 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Daňové a účetní novinky
18. 4. 2018 Středa
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti, a to zejména v souvislosti se schválenými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a se změnami v účetních prováděcích vyhláškách a českých účetních standardech.. 

Ochrana osobních údajů, GDPR a účetnictví
25. 4. 2018 Středa
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vysoce aktuálním tématem - ochranou osobních údajů (GDPR) z pohledu účetnictví. Účastníci mají možnost položit ještě před konáním semináře otázku, na kterou dostanou odpověď během semináře.

DPH 2018 v praxi - příklady, příklady, příklady...
10. 5. 2018 Čtvrtek
Olga Holubová

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. 

Účetnictví pro začátečníky
24. - 25. 5. 2018 Čtvrtek a pátek
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti  účetnictví, se specifikacemi  účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ
24. 5. 2018 Čtvrtek
Ing. Jiří Jindrák

Cílem semináře je upozornit na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.