dnes je 1.4.2020

Nejnovější

Evidence výdajů v rámci daňové evidence a elektronická evidence tržebGarance

31.3.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, obsahují následující řádky rozbor problematiky vedení daňové evidence, resp. pozornost bude věnována především otázce sledování daňových a nedaňových výdajů u poplatníků, kteří neúčtují, ale vedou pouze daňovou evidenci.…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Nepeněžní benefityGarance

31.3.2020, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přispíváme našim zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ze zisku po zdanění na rekreační pobyty do výše 20 000 Kč ročně. Dále přispíváme ze zisku po zdanění zaměstnancům na účast jejich dítěte na táboře, škole v přírodě, poznávacím pobytu organizovaném…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Průměrný čistý měsíční výdělekGarance

31.3.2020, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 356 ZP se průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Průměrný hrubý hodinový výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) a z odpracované doby…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práceGarance

31.3.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2012 je zaměstnavatel povinen vydat v den skončení zaměstnání zápočtový list všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat přílohu zápočtového listu, kde je mj.…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Náhrada mzdy při čerpání dovolenéGarance

31.3.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu dovolené se poskytuje náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době, může být náhrada poskytnuta ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny. Je na zaměstnavateli,…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Změny sazeb DPH v roce 2020Garance

31.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek se zabývá problematikou změn sazeb daně z přidané hodnoty v roce 2020. Jedná se o změnu sazby daně při dodání tepla od 1. ledna 2020 z 15 % na 10 % a o změny provedené zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

GFŘ k sazbám DPH od 1. května 2020

31.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad ke změně sazeb DPH od 1. 5. 2020. V souvislosti se změnou zákona o EET byly v zákoně o DPH změněny sazby DPH u vybraného zboží a vybraných služeb. GFŘ podrobněji komentuje, co lze považovat za stravovací službu a ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účetní a daňové doklady, opravy chyb, obchodní listinyGarance

30.3.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při každé činnosti, kterou vykonáváme, se může stát, že uděláme chybu. Důležité je, abychom možnost chyb a omylů snížili pokud možno na minimum a z již odhalených chyb (ať už námi, nebo někým jiným) se ponaučili. Abychom těmto chybám předešli, musíme především…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výpočet průměrného výdělkuGarance

30.3.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad 1 - práce přesčas Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou a odpracoval v březnu kalendářního roku práci přesčas v rozsahu 32 hodin, přičemž souhlasil s poskytnutím náhradního volna. Z provozních důvodů však nebylo ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Pravděpodobný výdělekGarance

30.3.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravděpodobný výdělek se vypočte z pravděpodobné výše mzdy s přihlédnutím k nadtarifním složkám mzdy, které by zaměstnanec pravděpodobně měl. Je vhodné, aby zaměstnavatel určil postup pro výpočet pravděpodobného výdělku vnitřním předpisem nebo ho sjednal…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super
více článků
Nejčtenější

Daňové odpisy hmotného majetkuGarance

21.8.2019, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ZDP se odpisy počítají jednou ze 4 metod: odpisy rovnoměrné (lineární), odpisy zrychlené (degresivní), odpisy tzv. „rovnoměrné časové” nebo výkonové u konkrétně vymezeného majetku, odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Spolky a daň z příjmůGarance

15.8.2018, Ing. Jan Ambrož, RNDr. Josef Novák CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek je zaměřen na problematiku daně z příjmů právnických osob pro specifické daňové subjekty, které nazýváme spolky. To znamená, že se nevěnujeme celému komplexu poplatníků zařazených do množiny „neziskových subjektů”, kterými jsou veřejně prospěšné…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pomůcka pro vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2019Garance

13.11.2019, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato praktická pomůcka pro vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok) 2019 je členěna tak, jak předpokládáme, že bude členěn tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 26, platný pro zdaňovací období…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zůstatková cena dlouhodobého majetkuGarance

9.1.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující rozbor je věnován daňovým aspektům zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Úvod Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku vymezeného zákonem o daních z příjmů (dále „ZDP”) neovlivní daňové náklady při pořízení, ale až ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyArchiv

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?

Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (vyšlo dne: 27.3.2020 v částce č. 48)
  • 134/2020 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. (vyšlo dne: 27.3.2020 v částce č. 48)
  • 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (vyšlo dne: 27.3.2020 v částce č. 48)
  • 136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (vyšlo dne: 27.3.2020 v částce č. 48)
  • 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (vyšlo dne: 27.3.2020 v částce č. 48)
  • 138/2020 Sb. novela vyhl. č. 96/2018 Sb. (vyšlo dne: 30.3.2020 v částce č. 49)
  • 139/2020 Sb. o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (vyšlo dne: 30.3.2020 v částce č. 50)
  • 140/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 30.3.2020 v částce č. 51)
  • 141/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 30.3.2020 v částce č. 51)
  • 142/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 30.3.2020 v částce č. 51)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v daních z příjmů 2020

1.4.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je seznámení účastníků se změnami v zákoně o daních z příjmů pro rok 2020 vč. souvisejících výkladů správce daně.

EET - co dělat před povinným startem EET

17.4.2020, On-line, Tomáš Líbal

Již brzy bude spuštěna 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb. Připomeneme, co vše udělat před spuštěním evidence.

Daňový kalendář
duben 2020
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Nejbližší daňová povinnost
1.4.2020 - podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
1.4.2020 - podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 31.3.2020
 1 EUR27,33 CZK (+0,01)
 1 USD24,94 CZK (+0,19)
 1 GBP30,83 CZK (+0,11)
 100 RUB31,77 CZK (+0,79)
 100 JPY22,98 CZK (+0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí