dnes je 19.8.2019
Nejnovější

§ 25 ZDPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státuGarance

19.8.2019, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 25 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 25 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 25Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Škoda spôsobená lykožrútomGarance

19.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka Účtovná jednotka obstarala les za účelom jeho pestovania a ťažby. Na majetku - lesnom poraste došlo k znehodnoteniu z dôvodu napadnutia stromov lykožrútom. Les je v účtovníctve účtovnej jednotky zaúčtovaný na účte 031 ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Likvidácia ERP v dôsledku zmeny zákonaGarance

19.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka  Podnikateľ zaoberajúci sa výrobou, servisom a predajom elektronických registračných pokladníc má na sklade tovaru viacero ihličkových fiskálnych tlačiarní (hodnota jednej tlačiarne sa pohybuje od 400 eur vyššie). V dôsledku prechodu na e-kasu (od…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Kaucia zaplatená pri podaní námietok v procese verejného obstarávaniaGarance

19.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka Je kaucia zaplatená pri podaní námietok podľa zákona o verejnom obstarávaní považovaná za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov v prípade, ak navrhovateľ vzal námietky späť ešte pred ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Spätný nákup stravovacích poukážok (stravných lístkov)Garance

19.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka Je spätný nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov v rôznych prípadoch (napr. zamestnávateľ poskytuje stravovacie poukážky v januári za december predchádzajúceho roka, zamestnávateľ zabudol stravovacie poukážky ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Škoda v dôsledku extrémneho suchaGarance

19.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka V účtovnej jednotke došlo k trvalému poškodeniu zásob tovaru v dôsledku extrémnych mrazov. Účtovná jednotka účtuje o škode a uvedené zásoby tovaru musí zlikvidovať, pretože ich nie je možné predať za zníženú cenu. Je ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Prepadnutá zábezpekaGarance

19.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka Je prepadnutá zábezpeka z verejnej súťaže podľa § 36 ods. 4 písm. a) a c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinného do 17.04.2016 ( ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Výpožička auta od 1.1.2017 - PHMGarance

19.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka Spoločnosť využíva na základe zmluvy o výpožičke automobil. S účinnosťou od 01.01.2017 nie sú daňovými výdavkami v súlade s § 21 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Vrátenie zaplatenej pokutyGarance

19.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka V roku 2009 daňovník uhradil pokutu Inšpektorátu práce za pracovný úraz. Suma zaúčtovaná do nákladov bola v tomto zdaňovacom období položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia. Na základe rozhodnutia súdu v roku 2015 ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Darčekové poukážky na podporu predajaGarance

19.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka Spoločnosť poskytuje svojím zákazníkom rôzne poukážky, napr. Tesco poukážky, Nay poukážky, poukážky do Exisportu. Uvedené poukážky nepresiahnu nominálnu hodnotu 17 eur za jeden kus, no zákazník môže od spoločnosti ...

Přístupné pro: Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyArchiv

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?

Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceGarance

27.9.2016, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zisku a ztráty má od roku 2016 již jen dvě části: provozní a finanční výsledek hospodaření. Byl zrušen mimořádný výsledek hospodaření, a tím i účtová skupina „58 - jako Mimořádné náklady” a účtová skupina „68 - Mimořádné výnosy”. Všechny původní účty…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2018Archiv

14.2.2019, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem tohoto článku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách činnosti zejména podnikatelských právnických osob. Podrobněji budou rozebrány běžné situace, které mohou v praxi činit problémy. Čtenář po přečtení…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarance

26.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce daného plnění. Funguje to obdobně jako při pořízení zboží z jiného…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zůstatková cena dlouhodobého majetkuGarance

9.1.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující rozbor je věnován daňovým aspektům zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Úvod Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku vymezeného zákonem o daních z příjmů (dále „ZDP”) neovlivní daňové náklady při pořízení, ale až ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 194/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 83)
  • 195/2019 Sb. novela nař. vl. č. 75/2005 Sb.a č. 123/2018 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 196/2019 Sb. novela některých vyhlášek v oblasti školství (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 197/2019 Sb. novela vyhl. č. 183/2018 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 198/2019 Sb. aktualizace Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 199/2019 Sb. mění vyhl. č. 94/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 200/2019 Sb. mění vyhl. č. 383/2001 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 201/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 202/2019 Sb. mění zákon č. 29/2000 Sb. a zákon č. 319/2015 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 86)
  • 203/2019 Sb. mění zákon č. 218/2003 Sb., zákon č. 141/1961 Sb. a zákon č. 293/1993 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 86)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specialista na majetek

26.8. – 29.8.2019, Praha, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Majetek je základním stavebním kamenem každé společnosti. Může mít různou podobu, přičemž pro každý typ majetku platí různá účetní a daňová pravidla. Cílem této akademie je představit účetní a daňovou problematiku pro každý důležitý typ majetku. Zájemci se seznámí s problematikou dlouhodobého majetku, finančního majetku, zásob a pohledávek. Důraz je kladen na účetní řešení dané problematiky a v oblastech, kde je to důležité, je tento účetní pohled rozšířen o daňové aspekty. Absolvováním akademie získá absolvent přehled o transakcích, se kterými se v této oblasti může setkat.

Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - začátečník

25.9. – 23.10.2019, Praha, Mgr. Ondřej Veselý

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.

Specialista na angličtinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - začátečník

27.9. – 25.10.2019, Praha, Mgr. Ondřej Veselý

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.

Specialista na účetnictví - 1. stupně

1.10. – 4.10.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Začínajícím účetním pomůžeme zvládnout základní problematiku účetnictví. Vícedenní seminář zachycuje komplexní přehled vedení účetnictví. Informuje o základních povinnostech účetních jednotek, o vedení účetní agendy, o soustavě metodických prvků a postupů, mezi něž například patří bilanční princip, podvojnost účetních zápisů, souvztažnost účtů, účet a soustava účtů, účetní dokumentace, oceňování a inventarizace majetku. Dále se zaměříme na účtování jednotlivých druhů majetku, závazků, pohledávek, kurzových rozdílů, mezd, DPH a jiných daní. Ke snadnému pochopení dané problematiky jsou ke každé oblasti přidány příklady z praxe.

Cestovní náhrady 2019

14.10.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Daňový kalendář
srpen 2019
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Nejbližší daňová povinnost
19.8.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za červenec více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.8.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za červenec více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 16.8.2019
 1 EUR25,74 CZK (-0,14)
 1 USD23,24 CZK (+0,03)
 1 GBP28,27 CZK (+0,1)
 100 RUB35,07 CZK (+0,01)
 100 JPY21,85 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí