dnes je 5.10.2022

Časové rozlišeníLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky časového rozlišování (nerozlišování) v daních a účetnictví, včetně problematiky tvorby dohadných položek.

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přechod z účetnictví na vedení daňové evidenceGarance

29.9.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud někdo vede účetnictví dobrovolně, může přejít na daňovou evidenci a jaká data převést?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účetnictví - možnosti daňové optimalizaceGarance

23.8.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních daňových pravidel je návaznost základu daně na účetní výsledek hospodaření. Toto pravidlo je stanoveno v § 23 odst. 10 ZDP, kde je uvedeno, že pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví (vedeného v souladu se zákonem o účetnictví),…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnosy příštích období při výrobě audiovizuálního dílaGarance

18.8.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy – tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu – tj. celovečerního filmu.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vykazování výnosů podle IFRS 15 - vliv vyšší mociGarance

10.8.2022, Ing. Libor Vašek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat, pokud vlivem vyšší moci (válečný konflikt na Ukrajině) dojde k předčasnému ukončení rozpracované zakázky, u které byly do té doby výnosy vykazovány průběžně v souladu s IFRS 15? Jedná se o dlouhodobý projekt, výnosy byly vykázány v minulých…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účtování o měnovém forwarduGarance

7.7.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme uzavřené dvě smlouvy s bankami na období od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026. Typ produktu: FX Forward, směr: sell (prodat), jednotka: EUR, nominální hodnota/kvantita: 100 000 / měsícně. Protože se jedná o poměrně dlouhé období, několik účetních období…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Oceňování v cizí měně a změna metodyGarance

29.6.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka používá pro oceňování operací vyjádřených v cizí měně pevný měsíční kurz. Ve svojí vnitřní směrnici má napsáno, že „ ...používá pevný kurz, který vychází ze směnného kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB vždy k prvnímu dni daného měsíce”. Účetní…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditoremGarance

12.5.2022, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatelé, kteří vedou podvojné účetnictví, sestavují účetní závěrku v rozsahu daném kategorií, do které patří. Správné určení kategorie účetní jednotky je klíčové pro určení minimálního rozsahu, v jakém bude účetní závěrka sestavena. Kategorie jsou čtyři a…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vzdělávání zaměstnancůGarance

11.4.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Bezúročné zápůjčky zaměstnancůmGarance

8.4.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kurz přepočtu - záloha na materiálGarance

3.4.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma nakoupila materiál 1. 11. 2021 v cizí měně – záloha na materiál. Dne 1. 1. 2022 byl stanoven rozhodný den pro odštěpení společnosti, která zálohu zaplatila. Tato záloha byla převedena na nástupnickou společnost spolu s ostatním v souladu s projektem.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Práva a povinnosti „Účetní" při spolupráci s AuditoremGarance

29.3.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V titulku jsme vědomě použili výraz „Účetní”, i když správné je „vedení účetní jednotky”, které odpovídá za sestavenou účetní závěrku. Nicméně v praxi je běžné, že „vše” pro auditorskou firmu („Auditora”) zajišťuje účetní oddělení, podle velikosti firmy…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Hodnocení rizik z AML u účetní profeseGarance

22.2.2022, Mgr. Ing. Magdalena Králová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve směrnici „ Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti ” byla věnována pozornost povinnostem účetních, které jim ukládá zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné…

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnostiGarance

21.2.2022, Mgr. Ing. Vladimír Šefl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Podpisový řádGarance

18.2.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vzorové vnitřní účetní předpisyGarance

1.1.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o účetnictví” a „ZoÚ”)1 stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zboží na skladě - cizí měnaGarance

29.12.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka – akciová společnost, tuzemský plátce DPH, vede skladovou evidenci zásob zboží způsobem A, výdej ze skladu je účtován v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem. Zboží je pořizováno od tuzemských dodavatelů – fakturace v Kč, od tuzemských…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotkyGarance

14.12.2021, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 61c odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Uzavření účetních knihArchiv

5.11.2021, prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Časové rozlišení nákladů na svářečská oprávněníGarance

29.9.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme společnost, která zaměstnává ve výrobě svářeče. Pro výkon práce potřebují mít platné oprávnění – svářečský průkaz. Naši zaměstnanci průběžně během roku po několika skupinách absolvují svářecí zkoušky, popř. prodloužení již vydaného oprávnění. Výsledkem…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Oprava chyby minulého roku - úprava výkazůArchiv

21.9.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nutné v případě chyby, která se stala v předchozím uzavřeném účetním období opravit ve výkazech účetní závěrky aktuálního roku, ve kterém byla chyba zjištěna, také stavy za toto minulé období? Máme na mysli použití tzv. rozvahového řešení, protože částka…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Oprava chyby minulého účetního obdobíArchiv

7.9.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2020 jsme si nechali vyhloubit studnu a fakturu naúčtovali do nákladů na služby. Po uzavření účetních knih a schválení závěrky valnou hromadou, ale ještě před termínem podání daňového přiznání DPPO, jsme přišli na to, že se jedná o investici a faktury…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Tuzemská organizační složka se sídlem v USAGarance

1.7.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle jakých účetních a daňových předpisů hospodaří tuzemská organizační složka právnické osoby se sídlem v USA?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Tržby za prodej výrobků vlastní výrobyArchiv

17.6.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat vystavené faktury za výrobky (např. obilniny), které byly vypěstované v roce 2020, zůstaly skladem, a byly prodány v roce 2021. Mají se účtovat přes dohadné položky do výnosu roku 2020, když byla vystavena faktura v březnu 2021? Je správné, když…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Svěřenský fondArchiv

15.6.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klient vyčlenil nějaký majetek do svěřenského fondu a potřeboval by pro tento fond udělat přiznání a sestavit výkazy. Ve fondu se reálně nic jiného nedělo. Žádný pohyb v pokladně, bankovní účet nemá. Jak zaúčtovat vyčlenění tohoto majetku do tohoto…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Identifikace nadhodnocené účetní jednotky prostřednictvím účetních výkazůGarance

2.6.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná koronavirová krize bohužel zcela zásadním způsobem ovlivňuje finanční zdraví vybraných účetních jednotek. Je tomu tak z důvodu, že tyto entity nemohou či nejsou schopny dodávat své produkty na trh v takovém množství, jak tomu bylo před krizí. Poptávka…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Implementační práce - pořízení softwaru s měsíčním předplatnýmGarance

1.6.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost pořídila účetní software, přičemž licence za tento software se hradí měsíčně. Měsíční platba za licenci je tak daňově uznatelným nákladem. Smlouva je na dobu neurčitou. Společnost mimo to ale hradila nemalou částku za implementaci softwaru. Všechny…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rozvahové účty - opravaGarance

25.5.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký je správný postup nápravy, je-li zjištěn rozdíl mezi zůstatkem na účtu 311/321 a skutečným stavem pohledávek a závazků? Chyba patrně vznikla v minulých účetních období nepřevedením aktuálního stavu konečné rozvahy jednoho roku do roku…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ministerstvo spravedlnosti bude mít prvního "robotického zaměstnance"

19.5.2021, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti hledá možnosti, jak co nejrychlejším a nejjednodušším způsobem eliminovat velké množství rutinních úkolů, které je možné provádět digitálně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výroční zprávaGarance

11.5.2021, Ing. Jaroslav Trávníček, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost vyhotovit výroční zprávu způsobem a v rozsahu stanoveném § 21 ZoÚ se vztahuje na účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem podle § 20 odst. 1 písm. a) až d) ZoÚ (viz…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odraz pandemie COVID-19 (nejen) v příloze v účetní závěrceGarance

6.5.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve vztahu k pandemii jsou často zmiňovány podpory, bonusy, dotace a změny v oblasti daní. Projevuje se tato situace také v účetnictví, které žádnou „pandemickou” novelizací neprošlo? Odpověď je možná překvapivá. Ostatní oblasti na pandemii reagovat mohou a…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dotace Covid Gastro - účtováníArchiv

27.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 10. 2. 2021 byla uzavřena smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace COVID – GASTRO. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace je období od 9. 10. 2020 do 10. 1. 2021. Účtuje se do roku 2020 přes dohadné účty (nebo přes příjmy příštích období) do výnosů…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Návrh věcného záměru k novému zákonu o účetnictvíArchiv

15.4.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 5. 10. 2020 vláda schválila Návrh věcného záměru zákona o účetnictví. Věcný záměr zákona o účetnictví se váže především ke stávajícímu zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů. Cílem věcného záměru bylo vysvětlit důvody, proč je…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

COVID-19 v účetních a daňových souvislostechZáznamGarance

9.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:05:46

Online seminář se zaměří na účetní a daňové souvislosti ve vztahu k pandemii COVID-19.

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účetní závěrka - mikro a malé účetní jednotky bez povinnosti ověření auditoremZáznamGarance

7.1.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:51

On-line seminář je určen podnikatelským subjektům, které spadají do kategorie mikro a malé účetní jednotky a zároveň nemají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Od schváleného věcného záměru k novému zákonu o účetnictvíZáznamGarance

11.11.2020, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:53

Cílem semináře je účastníky seznámit s aktuálním průběhem přípravy nového zákona o účetnictví, který se v současné době tvoří na základě vládou schváleného věcného záměru zákona o…

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Interpretace NÚR I-41 - Zákaznické věrnostní programyGarance

3.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tímto pojmem souhrnně nazýváme marketingové akce spočívající ve vzniku nároku zákazníka na budoucí odměnu, která je závislá na splnění určité kvóty odběru výrobků, zboží, nebo služeb. Odměna má nejčastěji formu produktů, které zákazník obdrží zdarma, případě…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odpovědi na nejčastější otázky ohledně automatizace zpracování dokladů

30.10.2020, Zdroj: GRiT.cz

Ruční přepisování přijatých faktur do informačního systému je v dnešní době ztráta času. Firmy postupně zavádějí nástroje, které z faktur i jiných dokladů automaticky vytěží údaje, odešlou je na schválení, přepíšou do systému a bezpečně…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vláda schválila záměr nového zákona o účetnictví

13.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí připravilo návrh věcného záměru zákona o účetnictví, který schválila vláda. Cílem je připravit moderní a systémový přístup k účetnictví.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kurzový rozdíl u mylné platbyGarance

6.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na devizovém účtu společnosti došlo k chybným pohybům – mylným platbám. Do několika týdnů se vše vyrovnalo, ale pohyby zasahovaly do dvou měsíců. Společnost používá měsíční kurzy. Je nutné zaúčtovat na výsledkové účty kurzové rozdíly z těchto…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Oceňování podílu ovládané osobyArchiv

15.9.2020, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o stanovisko k ocenění ke konci rozvahového dne pro dva podíly u ovládané osoby.

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Společenství vlastníků jednotek z pohledu daníZáznamGarance

10.9.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:01

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor povinností společenství vlastníků jednotek (SVJ) coby poplatníka daně z příjmů právnických osob a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti (ve vztahu ke svým zaměstnancům) k daním z…

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Časové rozlišeníZáznamGarance

20.8.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:08

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky časového rozlišování (nerozlišování) v daních a účetnictví, včetně problematiky tvorby dohadných položek.

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Od objednávky přes výměnu všech dokladů až po platbu digitálně

18.8.2020, Zdroj: GRiT

Výraz Purchase-to-pay shrnuje celý proces pořizování zboží nebo služeb od objednávky přes výměnu všech dokladů až po platbu. Bez digitalizace a automatizace vyžaduje tento proces spolupráci zaměstnanců z více oddělení, stovky hodin na telefonu s dodavateli,…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Firma neustále ON-LINE pod kontrolou

18.8.2020, Zdroj: ReKap

Rekap je reporting přímo napojený na účetnictví, který přehledným a srozumitelným způsobem zobrazuje klíčové informace o firmě, které jsou potřeba každý den.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Digitalizace účetnictví je více než trend

17.8.2020, Zdroj: wflow.com

Využívat automatizace a řídit svoje účetnictví online se stane novým standardem.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Robot bezchybně provede rutinní firemní činnosti

17.8.2020, Zdroj: HandyBot s.r.o.

Situace posledních několika týdnů nás všechny donutila změnit způsob myšlení a přenastavit fungování našich firem. Již je víc než jasné, že se bez robotů neobejdeme a automatizace se stane nedílnou součástí našeho podnikání, ať jsme živnostníkem, malou firmou…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Digitalizace proniká do účetnictví pozvolna. 76 % účetních má kladný vztah k novým technologiím

14.8.2020, Zdroj: Komora certifikovaných účetních

Přestože má 76 procent účetních kladný vztah k novým technologiím, 65 % jich faktury tiskne. Vyplývá to z výsledků průzkumu mezi zhruba stovkou účetních ve firmách od 11 do 50 zaměstnanců, který si nechala zpracovat Komora certifikovaných účetních…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...