dnes je 29.5.2023

§ 38aa ZDP Zálohy na daň z neočekávaných ziskůGarance

2.5.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 20bd ZDP Průměr upravených srovnávacích základů daněGarance

27.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 20bc ZDP Srovnávací základ daněGarance

26.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 20bb ZDP Srovnávaný základ daněGarance

25.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 20ba ZDP Základ daně z neočekávaných ziskůGarance

24.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 17c ZDP Poplatník daně z neočekávaných ziskůGarance

21.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 307a-309a ZP Agenturní zaměstnáváníGarance

20.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 30d ZDP Nemovitá kulturní památkaGarance

20.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 30a ZDP Mimořádné odpisyGarance

18.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 38da ZDP Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničíGarance

18.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 19b ZDP Osvobození bezúplatných příjmůGarance

17.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 21 ZDP Sazba a výpočet daněGarance

14.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 38lk ZDP Paušální zálohyGarance

29.3.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 38lm ZDP PřeplatekGarance

28.3.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 38ld ZDP Společné oznámení při vstupu do paušálního režimuGarance

27.3.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 38lc ZDP Oznámení o vstupu do paušálního režimuGarance

24.3.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2983Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podplácením ve smyslu ustanovení § 2983 je jednání spočívající v poskytnutí jakéhokoli prospěchu, hmotného i nehmotného charakteru, jehož účelem je takové jednání soutěžitele, jemuž je poskytován, které je nekalé, tj. v rozporu s dobrými mravy soutěže, a jehož…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2979Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2979 jsou vložena společná ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží (výrobku) nebo služby. Jde o úpravu převzatou z ustanovení § 45 odst. 3 a § 46 odst. 2 ObchZ. Zatímco předchozí úprava se vztahovala zvlášť ke klamavé reklamě…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 329Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do nadace může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být jakékoliv věci v právním slova smyslu (tj. jak movité, tak i nemovité), práva či jiné majetkové hodnoty, které splňují předpoklad trvalého výnosu a současně nesmí…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 332Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklady do nadace přijímá před jejím vznikem osoba, kterou nadační listina určí jako správce vkladů (určení správce vkladů je povinnou náležitostí nadační listiny podle § 310, může jich být i…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 325Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení navazuje na ustanovení předcházející, která upravují možnou změnu účelu nadace. Pro případ změny účelu nadace stanoví omezení, které se týká vázanosti

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2982Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovněž vymezení skutkové podstaty parazitování na pověsti vychází z předchozí úpravy (srov. ustanovení § 48 ObchZ). V souladu s terminologií občanského zákoníku namísto „podniku” používá pojem „závod”, dále používá jednotné číslo („výrobku nebo služby” namísto…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2976Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2976 a násl. představuje soukromoprávní část úpravy ochrany hospodářské soutěže (ochrana před nekalou soutěží). Z hlediska systematického kontinuálně s předchozí úpravou (srov. ustanovení § 44 ObchZ) upravuje tzv. generální klauzuli nekalé soutěže…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2990Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2975Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení úpravy konkurenční doložky do části týkající se hospodářské soutěže je novinkou, obchodní zákoník obdobné ustanovení neobsahoval (konkurenční doložku upravoval toliko u jednotlivých smluvních typů – u obchodního zastoupení v ustanovení § 672a ObchZ,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2988Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2988 - § 2990 jsou nadepsána „ochrana proti nekalé soutěži”. Tato ustanovení upravují nároky oprávněné osoby, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno přímo nekalou soutěží (ustanovení § 2988), speciální aktivní legitimaci (ustanovení § 2989 odst.…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2980Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava v ustanovení § 2980 navazuje na ustanovení § 50a ObchZ a vychází zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. 12. 2006, o klamavé a srovnávací reklamě, od níž se členské státy nemohou odchýlit přijetím přísnější ani mírnější…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 318Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadně platí (k tomu viz komentář k ustanovení § 317), že zakladatel může nadační listinu měnit pouze v případě, že si zakladatel tuto změnu (pro sebe či jiný orgán nadace) v nadační listině vyhradil. Je tedy na zakladateli, aby v nadační listině vymezil, kdo…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 321Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účel nadace a jeho vymezení je zcela zásadní, neboť určuje charakter nadace, její zaměření, resp. rámec, který určuje následnou činnost nadace. Účel nadace může být buď veřejně prospěšný, který směřuje k podpoře všeobecného blaha, ale i dobročinný, který…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 338Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 337Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadační kapitál je peněžní vyjádření nadační jistiny, tj. peněžní vyjádření hodnoty souhrnu vkladů, případně nadačních darů, které tvoří nadační jistinu. Údaj o výši nadačního kapitálu musí být uveden v nadační listině a povinně se zapisuje do nadačního…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2984Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

První úprava zlehčování v ustanovení § 2984 navazuje na předchozí úpravu, která zjevně zákonodárci posloužila jako předloha (ustanovení § 50 ObchZ), s tím rozdílem, že v obou odstavcích je nově používáno jednotné číslo namísto dřívějšího množného (srov.…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2981Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

U vyvolání nebezpečí záměny se spojují dva typicky nekalosoutěžní prvky: klamání (snaha o záměnu výrobku s výrobkem jiného soutěžitele, konkurenta) a parazitování (profitování z pověsti konkurenta či jeho výrobku). Často také může docházet k souběhu více…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 320Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadační listinu lze zásadně změnit po vzniku nadace, a to v částech a způsobem, který si zakladatel vyhradil, nebo pokud si tak nevyhradil, pak za splnění podmínek uvedených v § 318 a není-li zakladatele, pak nadační listinu může změnit na návrh nadace soud za…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 328Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do nadace může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být jakékoliv věci v právním slova smyslu (tj. jak movité, tak i nemovité), práva či jiné majetkové hodnoty, které splňují předpoklad trvalého výnosu a současně nesmí…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 322Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje možnost změnit účel nadace soudem za těchto podmínek:

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 323Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo změnit účel nadace může být vyhrazeno v nadační listině, a to buď pro zakladatele nebo i pro třetí osobu (např. beneficienta), případně zakladatel může třetí osobě založit právo souhlasit se změnou účelu nebo takový souhlas odmítnout. Toto právo je…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 339Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 20Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nositelem práv a povinností může být pouze osoba (srov. ustanovení § 17 odst. 1). Občanský zákoník vychází z bipartice osob (osoby fyzické nebo právnické, srov. ustanovení § 18) Klade se již otázka, zda toto vymezení je dostačující a odpovídá soudobým poměrům.…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2989Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2989 navazuje historicky na ustanovení § 54 ObchZ. Zatímco v prvním odstavci dochází pouze ke změně výrazu „spotřebitel” na „zákazník” (takže se teoreticky rozšiřuje okruh aktivně legitimovaných osob o osoby oprávněné hájit zájmy zákazníků –…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2986Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotěrné obtěžování je nová zákonná skutková podstata, předchozí právní úprava obdobnou skutkovou podstatu neobsahovala. Výstižnější by zřejmě bylo označení „nevyžádaná reklama”, Srov. Ondrejová, D. Nová skutková podstata nekalé soutěže „dotěrné obtěžování”,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 327Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi podstatné náležitosti nadační listiny patří dle § 310 mimo jiné určení zakladatele a údaj o výši jeho vkladu. Vklad přitom může být jak peněžitý, tak i…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2973Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 324Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna účelu nadace z veřejně prospěšného na dobročinný by měla být zcela výjimečná, a může k ní dojít pouze v případě, že jsou k tomu dány zvlášť závažné důvody. O takové změně rozhoduje soud, přičemž o této změně nelze rozhodnout, pokud by to zakázal…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2972Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava hospodářské soutěže v novém občanském zákoníku

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 326Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že soud rozhodne o změně účelu nadace, je nezbytné chránit práva beneficientů nadace. V takovém případě může soud rozhodnout, a to i bez návrhu, v jakém rozsahu a po jakou dobu bude nadace používat výnosy nadační jistiny k poskytování nadačních…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2978Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení skutkové podstaty klamavého označení zboží nebo služby v ustanovení § 2978 vychází z ustanovení § 46 ObchZ. Zajímavostí pak je, že znění ustanovení § 2978 neodpovídá označení této zákonné skutkové podstaty ve výčtu v ustanovení § 2976 odst. 2 písm.…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 331Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super
Nahrávám...
Nahrávám...