dnes je 3.12.2022

DPH u karet na tankování

21.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Expertní skupina pro DPH při Evropské komisi vyslovila svůj názor na DPH přístup k dodávkám s pomocí tzv. tankovacích karet.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novinky v DPH od roku 2023ZáznamGarance

18.11.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:20

Přinášíme přehled toho, co se chystá v oblasti DPH nového a co daňové odborníky nejvíce zaměstná v prvních měsících roku 2023.

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny v zákoně o DPHGarance

7.11.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH od 1. 1. 2022 téměř neměnil. Zaznamenáváme jen změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Tyto změny si připomeneme na úvod. Poté zmíníme…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Překročení limitu obratu 25 mil. Kč u fyzické osoby a vedení účetnictvíGarance

11.10.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba – podnikatel – plátce DPH za rok 2021 překročil obrat na příjmech 25 mil. Kč. Ze zákona by měl od 1. 1. 2023 vést účetnictví a to po dobu nejméně 5 let. Podnikatel se zabývá obchodem se dřevem a překročení výše obratu vzniklo z důvodu kůrovcové…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH u předčasného ukončení dodávek energieGarance

10.10.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předčasné ukončení jakékoliv smlouvy či dohody zpravidla zamotá hlavu nejenom smluvním stranám, ale v poslední době stále více i komukoliv, kdo se snaží naložit s důsledky této nové skutečnosti způsobem, který je v souladu se systémem DPH společným pro státy…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vratné obaly a jejich zdaňování

27.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH rozlišuje různé role plátců při dodávání vratných obalů, což má vliv rovněž na povinnost odvodu DPH.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Územní působnost zákona o DPHGarance

15.9.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územní působnost ZDPH je řešena v § 3 ZDPH a odpovídající ustanovení Směrnice najdeme v článcích 5–8. Vymezení územní působnosti je důležité z mnoha důvodů. Plátce musí znát přesný rozsah území, které je pro účely ZDPH považováno za území Evropského…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové subjekty a jejich role v DPHGarance

30.8.2022, Ing. Lydie Musilová, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikace osob v zákoně o DPH určuje rozsah jejich práv a povinností pro účely DPH. Orientace v pojmosloví a rozdělení osob v zákoně o DPH znamená znalost těchto práv a povinností a snižuje riziko chyby. Daňovým subjektem se podle § 20 DŘ rozumí poplatník,…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Paušální náhrady nákladů za ubytování uprchlíků z pohledu DPH

23.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompenzace nákladů ze strany státu za ubytování uprchlíků je předmětem DPH.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň jako daňový nákladGarance

11.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazujeme na výklad v obecném textu  Daňově uznané náklady  a v tomto článku se zaměříme na složitější problematiku, kterou je posuzování daně, jestli může být daňově účinnou…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zvláštní způsob zajištění DPHGarance

4.8.2022, Mgr. Radmila Kulková, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více než deset let lze podle zákona o dani z přidané hodnoty uplatňovat specifický daňový institut, tzv. zvláštní způsob zajištění DPH, tj. ustanovení § 109a ZDPH, který nabízí odběratelům v obchodních vztazích možnost vyhnout se případnému riziku ručení za…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Aktuální informace z oblasti DPH za 1. pololetí 2022Garance

26.6.2022, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHGarance

16.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Príklad k § 43 ods. 4 zákona o DPHGarance

15.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Príklad k § 31 ods. 2 zákona o DPHGarance

14.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Príklad k § 22 ods. 4 zákona o DPHGarance

13.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2022Garance

10.6.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o DPH vychádza z predloženého poslaneckého návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania (ďalej len: „zákon o nájomnom bývaní”) zo dňa 6. júla 2021, ktorého zámer spočíva vo vytvorení prostredia, ktoré umožní výstavbu štátom…

Přístupné pro: Slovensko | Super

DPH u darů na podporu Ukrajiny - názor GFŘ

23.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo v příspěvku na koordinační výbor ve věci darů na Ukrajinu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

PoukazGarance

12.5.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí službyGarance

11.5.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 63 Vrátenie dane ozbrojeným silámGarance

10.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarance

9.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátuGarance

6.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarance

5.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Stát měl zabavené zboží vrátit neprodleně po zproštění obžaloby

4.5.2022, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Evropský soud pro lidská práva zveřejnil rozsudek ve věci FU QUAN, s. r. o. proti České republice.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Záznamní evidence DPHGarance

27.4.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o dani z přidané hodnoty je skutečně samostatnou daňovou normou a jednoznačně definuje podmínky pro fungování této nepřímé daně. Jednou z nich je obsah tzv. evidence pro daňové účely (pro náš výklad „záznamní evidence”), kterou rozumíme v širším pojetí…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dlouhodobý majetek z hlediska ZDPHGarance

27.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH u darů

26.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garance

22.4.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 222/2004 Z.z.Garance

22.4.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

1) Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 85kl Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022Garance

21.4.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 83 Zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osobyGarance

20.4.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 82 Zrušenie registrácie osoby identifikovanej pre daň podľa § 7Garance

19.4.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Nájem nemovité věci z hlediska ZDPHGarance

12.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dodání vybraných nemovitých věcíGarance

12.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Úplata z hlediska ZDPHGarance

11.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavkyGarance

5.4.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 81a Zrušenie registrácie skupinyGarance

25.3.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácieGarance

24.3.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

DPH u darů na pomoc Ukrajině - komplexní článek

24.3.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se objevila ze strany české společnosti obrovská vlna solidarity s lidmi zasaženými vojenským konfliktem na Ukrajině.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Příloha č. 3 ZDPH Seznam zboží podléhajícího první snížené sazběGarance

23.3.2022, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 79a Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontrolyGarance

23.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 79 Nadmerný odpočetGarance

22.3.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarance

21.3.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

DPH u darů na podporu Ukrajiny

14.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k dopadům DPH u pomoci Ukrajině.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině - podrobně

11.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Nedobytná pohledávka a DPHGarance

1.3.2022, Mgr. Radmila Kulková, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se věnujeme jedné ze složitějších oblastí fungování daně z přidané hodnoty, která se zabývá právy a povinnostmi věřitele a dlužníka u tzv. nedobytných pohledávek z již uskutečněných zdanitelných…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 69c Osobitný spôsob úhrady daneGarance

25.2.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Novinky v DPH od roku 2022ZáznamGarance

25.2.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:23:00

Přinášíme přehled toho, co je v oblasti DPH od letošního ledna nového a co daňové odborníky nejvíce zaměstnává v prvních měsících roku 2022.

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...