dnes je 29.5.2023

Osobní potřeba poplatníka (aneb výdaje nesouvisející s podnikáním)Garance

22.5.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu se budeme zabývat problematikou výdajů, které souvisí s osobní spotřebou podnikatelů (OSVČ), tedy nesouvisí s podnikatelskou činností. Konkrétně popíšeme postup řešení této osobní spotřeby z pohledu daně z příjmů i daně z přidané hodnoty.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Majetek vytvořený vlastní činností z pohledu DPH

22.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypořádání DPH u majetku vytvořeného vlastní činností může přinést nečekané negativní dopady.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny v zákoně o DPHGarance

17.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále ZDPH), začneme novelou účinnou od ledna 2023. Dále zmíníme i změny související s novým stavebním zákonem a závěrem upozorníme na některé nové výkladové pokyny…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH u dodavatele pitné vodyGarance

17.5.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění a likvidaci odpadních a dešťových vod. Klasické vodovody a kanalizace. Každé čtvrtletí vyčíslujeme vlastní spotřebu pitné vody a stočného, které proúčtujeme do výnosů na účet 601. Dále rozúčtujeme do…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavkyGarance

10.5.2023, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH a režim přenesení daňové povinnosti u prodeje kovůGarance

28.4.2023, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze použít režim přenesení daňové povinnosti – kovy při prodeji v hodnotě nad 100 tis. Kč? Firma se zabývá výrobou a prodejem dopravních značek (použitý materiál FeZn,…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

O DU profiZáznamGarance

26.4.2023, RNDr. Petra Pientková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:51:07

Ve spleti paragrafů a legislativních daňových a účetních změn se není snadné v dnešní době orientovat. Pokud máte ale možnost využít největší českou on-line knihovnu DU profi, která je postavená na 3 základních pilířích: garanci aktuálnosti a správnosti,…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH u prodeje nemovitých věcí

25.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se vyjádřil ke vztahu hlavního a vedlejšího plnění a funkčního celku.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dlouhodobý majetek a daň z přidané hodnotyGarance

29.3.2023, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téma článku plně odpovídá výše uvedenému názvu a pro mnohé plátce daně z přidané hodnoty a osoby povinné k dani přináší několik překvapení. V běžné praxi totiž ani nevnímáme, jak specificky upravuje zákon o dani z přidané hodnoty pravidla pro dlouhodobý…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přeúčtování dodávek elektřiny od neplátce DPH na plátce DPHGarance

21.3.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost ABC, s.r.o., je neplátce DPH. Tato společnost má smlouvu s dodavatelem elektřiny na sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí NN do budovy, která je v majetku společnosti XYZ, s.r.o.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Registrace k DPH na základě žádostiGarance

21.3.2023, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrace k DPH na základě žádosti osoby povinné k dani (dále jen dobrovolná registrace) je upravena v ustanovení § 6f a § 94a ZDPH. Z tohoto ustanovení vyplývá, že osoby povinné k dani, pokud se nestanou plátci z důvodů vymezených v § 6 až § 6e ZDPH, mají…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Prodej nemovité věci i s nájemcem z hlediska DPHGarance

15.3.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej skladiště, výrobní haly, kancelářské budovy, bytové/nebytové jednotky, zemědělského pozemku, parkoviště a mnoha dalších druhů nemovitých věcí je celkem všední součástí podnikání. Pokud je prodávajícím plátce DPH, musí správně určit, jaký daňový režim…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Nájem nemovité věci z hlediska ZDPHGarance

14.3.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny v DPH od 1. 7. 2023

14.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od července má dojít k úpravám v DPH v důsledku nového stavebního zákona.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dodání vybraných nemovitých věcíGarance

13.3.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH u předčasného ukončení dodávek energie či nedodání smluveného množstvíGarance

8.3.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V Koordinačním výboru 05/2022 v příspěvku 597/18.05.22 „Uplatňování DPH u předčasného ukončení dodávek energie či nedodání smluveného množství” jsou popsány situace, kdy jsou zmiňované případy klasifikovány jako poskytnutí služby – strpění újmy a to buďto ze…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zrušení registrace k DPHGarance

7.3.2023, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty při splnění zákonem stanovených podmínek je možné ze dvou důvodů. Jedním z nich je zrušení registrace na žádost plátce daně a druhým zrušení registrace rozhodnutím správce daně, tzv. zrušení registrace „z moci…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kompenzační příspěvek a DPHGarance

1.3.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme nezisková organizace – církev, právnická osoba se svým IČ, vedeme účetnictví, nejsme plátce DPH ani identifikovanou osobou. Kromě náboženské činnosti, která je naší hlavní činností, tak v naší nemovitosti ještě poskytujeme v průběhu roku ubytování pro…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zprostředkování obchodu fyzickou osobou z EU a DPHGarance

1.3.2023, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba momentálně usazená ve Španělsku, bez registrace VAT (o registraci ani do budoucna neuvažuje), nám fakturuje provize za zprostředkování prodeje zboží – našich výrobků (zboží bylo vyvezeno na Ukrajinu). Těchto přijatých faktur bude víc, nejedná se o…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dodávka vzorků materiálu do Německa a DPHGarance

28.2.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká farmaceutická firma pořizuje novou výrobní linku na naplněné injekční stříkačky od německého výrobce. Aby bylo možné linku správně navrhnout a vyrobit, je nutné dodat německému dodavateli linky vzorky prázdných stříkaček, které se budou na lince plnit.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Názor na problematiku DPH u karet na tankování

28.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Expertní skupina pro DPH při Evropské komisi vyslovila svůj názor na DPH přístup k dodávkám s pomocí tzv. tankovacích karet.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

PoukazGarance

21.2.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Poskytovatelé přepravních služeb z pohledu DPH

21.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí službyGarance

20.2.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dlouhodobý majetek z hlediska ZDPHGarance

9.2.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vliv daně z přidané hodnoty na daň z příjmůGarance

31.1.2023, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téma článku je pro mnohé překvapením, neboť považujeme obě tyto daňové normy za samostatné a nezávislé, protože se první týká tzv. nepřímých daní. Jak potvrzuje další text, jsou přesto úzce propojeny a daň z přidané hodnoty často ovlivňuje výši základu daně u…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Úplata z hlediska ZDPHGarance

23.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH - Formulář přiznání k dani z přidané hodnoty ke staženíGarance

18.1.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH).

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Super

Změny zákona o dani z přidané hodnoty v roce 2022 a 2023Garance

10.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období kalendářního roku 2022Archiv

3.1.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku má výjimečné postavení a zásadním způsobem se liší od ostatních daňových přiznání podávaných po celý kalendářní rok. Pro plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím jde o daňové přiznání za 4.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 6 ZDPH PlátciGarance

2.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej daneGarance

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľaGarance

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 27 Sadzby daneGarance

1.1.2023, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaruGarance

1.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarance

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 85km Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023Garance

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Daňový úrad zastaví registračné konanie podľa osobitného predpisu,38) ak zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 54bGarance

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarance

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkazGarance

1.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz za zdaňovacie…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarance

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ, je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnosť cla…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácieGarance

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň môže podať platiteľ, ak je

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo službyGarance

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarance

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 53bGarance

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaruGarance

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátuGarance

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom alebo treťou osobou na účet predávajúceho alebo na účet nadobúdateľa,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarance

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 63 Vrátenie dane ozbrojeným silámGarance

1.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

(1) Ozbrojené sily iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb určených na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Poukázky zaměstnancům za výkony a DPH

20.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU řešil případ, kdy společnost odměňovala mimořádně výkonné zaměstnance nákupními poukázkami.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...