dnes je 16.2.2019
Input:

513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění účinném k 1.7.2013, platné do 31.12.2013

č. 513/1991 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 5. listopadu 1991
OBCHODNÍ ZÁKONÍK
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
264/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění § 60 odst. 1, § 297 odst. 2, § 483 odst. 3, § 493 odst. 1, § 546 odst. 1 a § 565
591/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění § 37, § 67, § 124, § 155, § 187, § 217, § 261, § 700 a § 762
286/1993 Sb.
(k 29.11.1993)
vkládá v § 68 odst. 6 nové písm. f)
156/1994 Sb.
(k 29.7.1994)
mění § 27 a § 762
84/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění § 261 odst. 4, § 263 a § 299 odst. 2; ruší § 297 a § 298
94/1996 Sb.
(k 1.6.1996)
mění § 68
142/1996 Sb.
(k 30.5.1996)
vkládají nové §§ 183a až 183d a §§ 186a až 186d
142/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, celkem 119 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení - dosud neuvedeno
77/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
ruší v § 761 odst. 3
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
mění § 66a, § 66b, § 183b, § 183c, § 183d, § 186 a § 771
165/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
v § 59 vkládá nový odst. 7
356/1999 Sb.
(k 1.3.2000)
mění § 28 odst. 3
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění § 299 odst. 2
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 339 odst. 2
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 88, § 102, § 148, § 231, § 254
105/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
vkládá nový § 31a; mění v § 68 odst. 2 a 4
367/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
ruší oddíl I v části třetí hlavy I dílu VI
370/2000 Sb.
(k 25.10.2000)
mění § 31a odst. 3
370/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, celkem ke všem datům 401 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
370/2000 Sb.
(k 1.2.2001)
vkládá v § 21 odst. 5
370/2000 Sb.
(k 1.5.2004)
dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost nabývá účinnosti ustanovení § 27a odst. 4 a § 28 odst. 4
ÚZ 63/2001 Sb.
 
 
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 28 odst. 6 a § 183b odst. 3 písm. a)
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
mění § 183b odst. 3 písm. a)
353/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 36, § 37, § 38, § 39 a § 40
501/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění, celkem 194 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
15/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
mění § 66, § 220l a § 220w
125/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 263 odst. 1, nové znění dílu XXIII a XXIV v části třetí hlavě II
126/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
v § 196 vkládá nový odst. 3
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší v § 54 odst. 3 a celý § 55; mění § 220a odst. 11
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění, § 31a, § 64, § 92c, § 161d, § 171, § 174, § 183, § 183b, § 183e, § 187, § 201, § 204b, § 205, § 216c, § 220d, § 220p, § 220a, 220h, 220i a § 220z (správně 200y)
308/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 183d odst. 1 a 2 - nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
312/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 66, § 220l odst. 1 a § 220w odst. 1
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 1.4.2003)
nepřímo ruší novelizační ustanovení provedené zák. č. 501/2001 Sb.
nález ÚS
87/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
ruší v § 183b odst. 3 písm. a)
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
mění celkem 191 novelizačních bodů (zachovává znění platné k 31.3.2003); nová přechodná ustanovení
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší § 35 až 38; mění § 39, § 190c a § 253
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 2 odst. 2 písm. d) ruší slovo „fyzická“
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 72 novelizačních bodů
360/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
vkládá v § 24 nový odst. 4
360/2004 Sb.
(k 8.10.2004)
mění § 56 odst.
484/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění § 450 odst. 1
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 75a odst. 2
554/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, celkem 50 novelizačních bodů
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
mění § 66 odst. 8 a 9
216/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
vkládá nové § 183i, § 183k, § 183l, § 183m a § 183n
216/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
ruší § 3; mění v části první hlavy III a IV a dále § 56 odst. 3, § 68 odst. 1, § 69 odst. 7, § 69a odst. 4, § 69b odst. 2, § 69d odst. 1, § 71 odst. 2, § 100 odst. 1, § 112 odst. 2; vkládá nový § 183j
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění, 13 novelizačních bodů, též v části třetí hlavě I dílu VI vkládá nový oddíl 6
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 180 odst. 4 a § 220b odst. 3 nahrazuje slova
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění, celkem 11 novelizačních bodů
79/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
81/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v § 184 odst. 4 větě třetí vkládá slova
308/2006 Sb.
(k 18.8.2006)
mění § 238 odst. 1 a 2, § 255 a § 256
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
vkládá § 28a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
344/2007 Sb.
(k 1.3.2008)
mění, celkem 59 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
36/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 50a odst.2 písm. a) a c)
104/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 183a, § 183i, § 183j, § 183m, § 183n, § 186a, § 186c, § 213b, § 213c, § 220m; ruší § 183b, 183c, 183e, 183f, 183g a 183h; nová přechodná ustanovení
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění, celkem 35 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 34 odst. 2 a § 37 odst. 1
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 59 odst. 2 a 7, § 161b odst. 1 písm. c), § 186 odst. 3, § 186a odst. 1, 2 a 7, § 187 odst. 1 písm. h), § 196a odst. 4, § 261 odst. 3 písm. c), § 652 odst. 3 písm. b);
ruší v § 164 odst. 4
215/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění, celkem 32 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
217/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 38l odst.4 písm. b) a § 72
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 13a odst. 1 a § 35 písm. e)
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 178 odst. 9 a § 184 odst. 4
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 339, § 708, § 715 odst. 4, § 715a odst. 1, 2 a 4, § 716
420/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění § 126, § 156 odst. 7, § 156b, § 178 odst. 10, § 180, § 181, § 182 odst. 1 písm. a), § 183a, § 183n odst. 4, § 184, § 185, § 186c odst. 2; vkládá nový § 184a
152/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 43 odst. 2, § 44 odst. 1, § 45 odst. 1, § 46 a § 55
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá § 75c; mění § 161b, § 161g, § 261 odst. 3 písm. h); ruší v části třetí hlavě první dílu šestém oddíl šestý (finanční zajištění)
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 21 odst. 5
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění celkem 20 novelizačních bodů
351/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 59 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 26, § 38b odst. 2, § 38i, § 38k, § 68 odst. 2 a odst. 3 písm. e), § 131 odst. 3, § 132 odst. 1, § 155 odst. 1, § 162 odst. 1, § 190 odst. 1, § 239 odst. 6
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 37
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 66b odst. 3 písm. e)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 75a odst. 2
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
vkládá nový § 404a; mění § 406 a § 408
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 38i odst. 1 písm. o), § 61 odst. 2, § 88 odst. 1 písm. f), § 102, § 148, § 231, § 679 odst. 1 písm. f); nové přechodné ustanovení
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 66 odst. 8 a 9
134/2013 Sb.
(k 30.6.2013)
mění § 36 písm. d), § 155 odst. 2, § 156, § 173 odst. 1 písm. d), § 178 odst. 8; vkládá nový § 177a; nové přechodné ustanovení
179/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 38b, § 263 odst. 1, § 340, § 369 odst. 1; vkládá nové § 340a, § 343a a § 343b; ruší § 369a; nové přechodné ustanovení
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl I
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah působnosti
(1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) .
(2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá tento zákon.
§ 2
Podnikání
(1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
(3) Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je povinen zapisovat do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence své skutečné místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku (§ 7) se rozumí adresa jejího umístění.
§ 3
(zrušen zák. č. 216/2005 Sb. k 1.7.2005)
§ 3a
Neoprávněné podnikání
(1) Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání; tím není dotčen § 49a občanského zákoníku.
(2) Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou; tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních právních předpisů.
§ 4
Ustanoveními tohoto zákona se řídí i vztahy jiných osob než podnikatelů, stanoví-li to tento zákon nebo zvláštní zákon.
Díl II
Podnik a obchodní jmění
§ 5
(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.
(2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.
§ 6
(1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.
(2) Pro účely
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz