dnes je 1.6.2023

Input:

342 - Ostatní přímé daně

22.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

342 – Ostatní přímé daně

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účtují se zde zaplacené zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v průběhu zdaňovacího období, daň z příjmů, jejichž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, např. zaměstnancům.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování

§ 18, § 19 ZoÚ, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.2.4.3. – Stát – daňové pohledávky, Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Předpis zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti:

*)
a) u zaměstnanců, členů orgánů 331 342 ČÚS 017
b) u společníků a členů družstva 366 342
2. Úhrada záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti 342 221
3. VZ Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti:

§ 38g – 38l ZDP**)
a) u zaměstnanců, pokud:


  • zálohové platby byly vyšší, než výsledná daňová povinnost

342 331
b) u společníků a členů družstva, pokud:


  • zálohové platby byly vyšší, než výsledná daňová povinnost

342 366
4. VZ Vyúčtování daně srážkou (např. z podílu na zisku, z nájemného ve vztahu k zahraničí apod.) 364,
325,
379
342
5. VZ,
P,
Zúčtování doměrku daně z příjmů, která měla být sražena:


a) předpis 595 342 ČÚS 019
b) úhrada 342 211,
221

6. VZ,
P,
Zúčtování pokut a penále v souvislosti s porušením daňové povinnosti:


a) předpis 545 342 § 25 odst. 1 písm. f) ZDP
b) úhrada 342 211,
221

7. Příjem přeplatku daně z příjmu ze závislé činnosti 221 342

Poznámka:

Podle § 6 odst. 12 ZDP základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti.

Daň se podle § 16 ZDP vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

(1) Sazba daně činí

a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a

b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2023 je to částka 1 935 552 Kč.

Základní sleva na poplatníka činí 30 840 Kč.

Podle § 35c odst. 1 ZDP je daňové zvýhodnění na první, druhé, třetí a další vyživované dítě pro rok 2023 ve výši:

• 15 204 Kč ročně na jedno dítě,

• 22 320 Kč ročně na druhé dítě a

• 27 840 Kč ročně na třetí a další dítě.

Pokud poplatník, daňový rezident ČR, zahrne veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 ZDP (dohody o provedení práce)

Nahrávám...
Nahrávám...