dnes je 19.4.2024

Input:

347 - Ostatní dotace

23.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

347 – Ostatní dotace

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje nezpochybnitelný nárok na ostatní dotace a použití dotací k úhradě nákladů, úroků a na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení z jiných zdrojů (státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizího státu) a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 11, § 18, § 47, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR, KDP, JUD

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Předpis nezpochybnitelného právního nároku na dotaci 378 347 ČÚS 017
2. VZ,
Zaúčtování poskytnuté dotace

Zúčtování dotace zpravidla předchází její přijetí (poskytnutí) zápisem 221/347.
a) předpis:


  • k úhradě nákladů provozních, finančních

347 384,
648,
668
O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
Nahrávám...
Nahrávám...