dnes je 19.4.2024

Input:

365 - Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace

1.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

365 – Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde například dluhy ze zápůjček a úvěrů od společníků obchodní korporace.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti

§ 25–27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 012, 017

NÚR

Rozvaha: Pasiva: C. II.8.1. – Závazky ke společníkům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. P,
Dluhy ke společníkům z přijatých zápůjček nebo vkladů od společníků v obchodní korporaci 211,
221
365
2. VZ Zúčtování úroku z přijaté zápůjčky nebo vkladu v běžném účetním období 562 379,
365
§ 25 odst. 1 písm. w) ZDP
3. P,
Splácení zápůjčky nebo vkladu v hotovosti, z peněžních prostředků na účtech 365 211,
221

4. P,
Splácení úroků ze zápůjčky nebo vkladu 379,
365
211,
221

5. VZ,
P,
Náhrada škody společníkovi obchodní korporace


a) předpis 549 365
b) výplata náhrady 365 211, 
221

6. VZ Dluh vůči společníkovi s. r. o. z titulu snížení základního kapitálu 419 365 ČÚS 012
7. VZ Dluh vůči společníkovi s. r. o. z důvodu uvolněného obchodního podílu, pohledávka vůči novému společníkovi  378 365 § 212 až § 215 ZOK *)
8. P,
BÚ,
VZ
Úhrada závazku vůči "původnímu" společníkovi

§ 36 odst. 2 písm. e) a f) ZDP
a) peněžně 365 211,
221

b) nepeněžně 365 0xx,
1xx

9. P,
Úhrada pohledávky nového společníka 211,
221
378
10. VZ Přepočty dluhů v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:

§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019
Nahrávám...
Nahrávám...