dnes je 17.5.2022

Input:

§ 40 ZoVZP - Zdravotní pojišťovny

13.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7.40
§ 40 ZoVZP – Zdravotní pojišťovny

Ing. Antonín Daněk

Úplné zněníUstanovení související

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

  • § 10 – oznamovací povinnost

  • § 11 odst. 1 písm. a) – svobodná volba zdravotní pojišťovny

  • § 12 písm. i) a j) – průkaz pojištěnce

  • § 13 – hrazené služby

  • § 17 – uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli hrazených služeb

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 včetně prováděcího nařízení č. 987/2009Komentář
Komentář

Zdravotní pojištění provádějí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové, podnikové, případně další zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům místní a časovou dostupnost hrazené péče. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště. Časovou dostupností se rozumí zajištění neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti.

Zdravotní pojišťovna je povinna sdělit poskytovateli na jeho žádost informaci o tom, u kterého registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru gynekologie a porodnictví je pojištěnec registrován.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – EHIC) jednak prokazuje pojištění osoby u příslušné zdravotní pojišťovny, jednak deklaruje její nárok na konkrétně stanovený druh a rozsah zdravotní péče, resp. hrazených služeb.

Hrazené služby

Na hrazené služby (resp. jejich komplexní rozsah) podle zákona č. 48/1997 Sb., mají čeští pojištěnci nárok na území České republiky; nezbytná zdravotní péče je jim poskytována v zemích EU, případně v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, ve Švýcarsku nebo také ve Spojeném království v takovém rozsahu, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění (tj. do České republiky) dříve, než zamýšlel nebo než je toho schopen. Bude-li tedy pojištěnec v uvedených zemích čerpat nezbytnou zdravotní péči, předloží EHIC, popřípadě papírové Potvrzení dočasně nahrazující EHIC přímo u lékaře nebo v nemocnici a v důsledku úrazu nebo onemocnění se pak domů nebude muset vracet dříve, než měl v úmyslu.

Právo na poskytnutí nezbytné zdravotní péče v zemích EU a ve vybraných dalších státech (viz výše) nemají jen čeští pojištěnci – turisté, ale nárok na tento druh zdravotní péče má mnohem širší okruh českých pojištěnců např. studenti nebo vyslaní pracovníci.

Zdravotní pojišťovna sama o sobě

Nahrávám...
Nahrávám...