dnes je 24.4.2024

Input:

§ 62 ZDPH Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně

28.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.9.62
§ 62 ZDPH Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 75 ZDPH – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

  • přechodná ustanovení k zákonu č. 87/2009 Sb., čl. II, odst. 3

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 136

Komentář:

K § 62 odst. 1 ZDPH

Podle § 62 odst. 1 ZDPH je osvobozeno od daně dodání zboží, při jehož pořízení plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože ho používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně. Může se jednat např. o prodej majetku, který používalo zdravotnické zařízení k uskutečňování osvobozených zdravotních služeb nebo který používala škola k uskutečňování vzdělávacích činností osvobozených od daně a podobně.

 

K § 62 odst. 2 ZDPH

Podle ustanovení § 62 odst. 2 ZDPH je osvobozeným plněním dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6 zákona, tj. u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci. Jedná se o přijatá plnění, která jsou podle zákona o daních z příjmů výdaji na reprezentaci, tj. zejména pohoštění, občerstvení a dary [§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP]. O osvobozené plnění by se však mohlo jednat jen v případě, kdy by taková přijatá plnění byla poskytována (patrně jinak, než bylo původně zamýšleno) za úplatu, neboť bezúplatné poskytnutí takových plnění, např. darů, u nichž nebyl uplatněn nárok na odpočet, není považováno za dodání zboží, jak vyplývá z § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH.

S účinností od 1. dubna 2009 byla v návaznosti na zrušení ustanovení § 75 ZDPH, které zakazovalo uplatnit nárok na odpočet daně u osobních automobilů, zrušena i část původního ustanovení § 62 odst. 2 ZDPH, která stanovila, že prodej osobních automobilů, při jejichž pořízení nebo použití nemohl být uplatněn nárok na odpočet daně, je plněním osvobozeným od daně. Osvobozeným plněním je i nadále prodej automobilů pořízených do

Nahrávám...
Nahrávám...