dnes je 26.5.2020

Input:

§ 78da ZDPH

20.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.7800041
§ 78da ZDPH

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 72 až § 77 – Odpočet daně

§ 78a až § 78d – Úprava odpočtu daně

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 173 - 175

Ustanovení § 78da stanoví od r. 2019 novou povinnost – a sice provést úpravu odpočtu daně z tzv. významné opravy nemovité věci, pokud je po provedení opravy ve lhůtě pro úpravu odpočtu tato nemovitá věc prodána a prodej je osvobozen od daně. Co je významnou opravou nemovité věci, je stanoveno v odst. 4.

K § 78da odst. 1 a 2

Odst. 1 stanoví, za jakých okolností se provede úprava odpočtu daně z významné opravy nemovité věci. Je to v případě, že je ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodána nemovitost, na které byla provedena významná oprava.

Odst. 2 stanoví délku lhůty pro úpravu odpočtu daně z významné opravy nemovité věci, která činí 10 let počínaje kalendářním rokem, v němž byla významná oprava