dnes je 16.6.2024

Input:

Čestné prohlášení osoby "pečující" o dítě (děti) - neplacené volno po skončení rodičovské dovolené (pobírání rodičovského příspěvku) před opětovným nástupem do zaměstání

25.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

12.7
Čestné prohlášení osoby "pečující" o dítě (děti) – neplacené volno po skončení rodičovské dovolené (pobírání rodičovského příspěvku) před opětovným nástupem do zaměstání

Ing. Antonín Daněk

Vzor

Čestné prohlášení osoby "pečující" o dítě (děti) – neplacené volno po skončení rodičovské dovolené (pobírání rodičovského příspěvku) před opětovným nástupem do zaměstnání

Popis situace

U ženy na rodičovské dovolené trvá pracovněprávní vztah. Ukončením rodičovské dovolené a dovršením tří let věku dítěte měla v úmyslu nastoupit do zaměstnání, nicméně zaměstnavatel pro ni momentálně nemá pracovní uplatnění. Mezi oběma stranami došlo k dohodě, kdy ženě je poskytnuto neplacené volno s tím, že od určitého data do zaměstnání opět nastoupí.

Vzhledem k tomu, že byla ukončena rodičovská dovolená jako "státní kategorie", oznámí zaměstnavatel tuto skutečnost zdravotní pojišťovně kódem "U". Pro další postup se nabízí varianta, podle které může být žena zařazena u své zdravotní pojišťovny jako osoba celodenně osobně a řádně pečující o jedno dítě do sedmi let věku. Splňuje-li tato žena zákonné podmínky, pak dle ustanovení § 3 odst. 8 písm. c) ZPZP:

vystaví svému zaměstnavateli v tomto duchu čestné prohlášení a

zaměstnavatel nemusí dodržet u zaměstnankyně minimální vyměřovací základ, takže po dobu neplaceného volna nebude žádné pojistné placeno.

V této souvislosti však zaměstnavatel nesmí opomenout přihlásit tuto zaměstnankyni kódem "L" (v podstatě ke dni vystavení čestného prohlášení) a následně pak odhlásit kódem "T" ke dni předcházejícímu dni, ve kterém zaměstnankyně opět začne pracovat. Těmito dvěma kódy se vymezuje další období, po které je za dotyčnou osobu plátcem pojistného stát dle § 7 odst. 1 písm. k) ZVZP v situaci, kdy tato "pečující osoba" nemá příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti.

Po datu 1. 1. 2015 již ve zdravotním pojištění není z pohledu placení pojistného řešena problematika neplaceného volna, zaměstnavatel z tohoto důvodu žádné pojistné nedoplácí. Naopak důležitým parametrem se u této nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání (nebo

Nahrávám...
Nahrávám...