dnes je 9.7.2020

Input:

Dohoda o pracovní činnosti

24.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.2 Dohoda o pracovní činnosti

Ing. Růžena Klímová

Příklad

Příklad

Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu, dohoda o pracovní činnosti je uzavřena od 1. 7. 2019 na dobu neurčitou, rozsah výkonu práce je stanoven v rozsahu průměrně 12 hodin týdně, jedná se o výkon práce podle potřeb zaměstnavatele. Poprvé vstoupil do zaměstnání 2. 7. Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a doložil potvrzení, že jiný zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Jeho příjmy byly v červenci 3 000 Kč, v srpnu 500 Kč a v září 10 000 Kč.

Zaměstnavatel přihlásil zaměstnance ke zdravotnímu pojištění k 1. 7. 2019 a byl povinen ho odhlásit ze zdravotního pojištění k 31. 7. a pak přihlásit k 1. 9. a odhlásit ze ZP k 30. 9. 2019, pokud v dalším měsíci bude odměna z DPČ nižší než 3 000 Kč. Tyto oznamovací skutečnosti hlásí zaměstnavatel ve lhůtě do 8. dne následujícího měsíce.

Z hlediska nemocenského pojištění se jedná o zaměstnání malého rozsahu. Protože v červenci zaměstnanec dosáhl příjmu alespoň ve výši příjmu rozhodného pro vznik účasti na nemocenském pojištění (od 1. 1. 2019 činí rozhodný příjem 3 000 Kč), byl zaměstnavatel povinen zaměstnance přihlásit k nemocenskému pojištění k 2. 7., a to ve lhůtě do 20. 8. 2019. Pokud bude dohoda o pracovní činnosti ukončena, oznámí zaměstnavatel ukončení zaměstnání malého rozsahu do 20. kalendářního dne následujícího po měsíci, v němž dojde k ukončení zaměstnání.

Měsíc červenec srpen září 
Výše odměny 3 000 Kč 500 Kč 10 000 Kč 
Sociální pojištění – zaměstnavatel 3 000 x 24,8 % = 744 Kč není účasten  10 000 × 24,8 % = 2 480 Kč 
Sociální pojištění – zaměstnanec 3 000 × 6,5 % = 195 Kč není účasten  10 000 × 6,5 % = 650 Kč 
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel 3 000 × 13,5 % = 405 Kč,
405 : 3 = 135 Kč,
405 – 135 = 270 Kč
 
neodvádí se ZP – jedná se o DPČ – viz bod 5 § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 10 000 × 13,5 % = 1 350 Kč, 1 350 : 3 = 450 Kč, 1 350 – 450 = 900 Kč 
Zdravotní pojištění – zaměstnanec 135 Kč  neodvádí se ZP – jedná se o DPČ – viz bod 5 § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 450 Kč 
Daňový základ pro srážkovou daň 3 000 + 270 + 744 = 4 014 Kč  500 Kč  
Srážková daň 15 % 602,10 Kč 75 Kč  
Srážková daň po zaokr. 602 Kč 75 Kč