dnes je 1.4.2023

Input:

Dovolená po mateřské dovolené či rodičovské dovolené

10.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.9.2 Dovolená po mateřské dovolené či rodičovské dovolené

Ing. Růžena Klímová

Příklad

Příklad:

Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v rozsahu 4 týdnů. Zaměstnankyně čerpá v roce 2022 mateřskou dovolenou (plyne již z roku 2021) od 1. 1. 2022 do 10. 4. 2022. Má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Tato doba reprezentuje 14,286 týdnů, čímž je splněna podmínka, že v rámci kalendářního roku je odpracováno alespoň 12 týdnů.

a) Zaměstnankyně požádá o rodičovskou dovolenou a nepožádá o čerpání dovolené

Od 11. 4. 2022 plyne rodičovská dovolená do tří let věku dítěte (dítě se narodilo 31. 10. 2021).

V roce 2022 se doba rodičovské dovolené započte jako doba odpracovaná v rozsahu 20 týdnů.

 • Celkový nárok na dovolenou v r. 2022 = 14,286 + 20 = 34,286 týdnů

 • Redukce na celé týdny = 34 týdnů

 • Stanovená týdenní pracovní doba = 40 hodin

 • Nárok v hodinách = 40: 52 x 34 x 4 = 104,615, zaokrouhleno 105 hodin.

Protože o čerpání dovolené nepožádala, převede se nevyčerpaný zůstatek ve výši 105 hodin do roku 2024, kdy končí rodičovská dovolená. Zaměstnavatel je povinen po návratu z rodičovské dovolené určit čerpání dovolené a učiní tak bezprostředně, neboť se jedná o dovolenou z před-předchozího roku.

aa) Z rodičovské dovolené se vrací 1. 11. 2024

Dovolená v rozsahu 105 hodin dovolené činí 2,625 týdne (105 : 40). Poté bude do konce roku pracovat tak, že odpracuje 244 hodiny, v rámci čerpání dovolené se bude jednat o 105 hodin, celkem 244 + 105 = 349 hod.

349 : 40 = 8,725 týdnů, korekce na celé týdny 8

Nárok v r. 2024 = 40 : 52 x 8 x 4 = 24,615 hod., zaokr. 25 hodin.

Ke stejnému výsledku se dojdeme takto:

 • Od 1. 11. do 31. 12. se jedná o 61 : 7 = 8,714 týdnů, z toho 2,625 týdne činí doba čerpání dovolené.

 • Korekce týdnů 8,714 na celé týdny = 8.

 • Nárok na dovolenou v hodinách vzniklý v roce 2024 = 40 : 52 x 8 x 4 = 24,615 hod., zaokrouhleno na 25 hodin.

ab) Z rodičovské dovolené se vrací dříve – 1. 7. 2024

Zaměstnavatel je povinen po návratu z rodičovské dovolené určit čerpání dovolené a učiní tak bezprostředně, neboť se jedná o dovolenou z před-předchozího roku. Pak bude do konce roku pracovat v rozsahu 40 hodin týdně a odpracuje 946 hodin.

Období od 1. 7. do 31. 12. 2024 činí 184 kalendářních dnů, tj. 26,286 týdne, čímž je splněna podmínka pro započtení doby rodičovské dovolené v rozsahu 20 týdnů.

Doba rodičovské dovolené reprezentuje 800 hodin (20 x 40) 
Celkový počet odpracovaných hodin 105 (čerpání dovolené z roku 2022) + 946 (odpracované hodiny) + 800 (rodičovská dovolené) = 1 851 hodin 
Přepočet na týdny 1 851 : 40 = 46,275 týdnů 
Korekce na celé týdny 46 
Nárok v hodinách 40 : 52 x 46 x 4 = 141,538 hod., zaokr. 142 hod. 

Ke stejnému výsledku dojdeme i takto:

 • Období od 1. 7. do 31. 12. 2024 činí 184 kal. dny, tj. 26,286 týdne.

 • 26,286 + 20 = 46,286 týdnů, korekce na celé týdny 46

 • 40 : 52 x 46 x 4 = po zaokrouhlení 142 hod.

Jen pro informaci uvádíme, že v roce 2023 jí nárok na dovolenou nevznikne, protože nesplní podmínku odpracování alespoň 12 týdnů v rozsahu 40 hodin týdně, aby jí mohla být rodičovská dovolená započtena v rámci tzv. kumulativních započitatelných překážek.

b) Požádá po mateřské dovolené o čerpání dovolené a po jejím skončení o rodičovskou dovolenou

Žena je oprávněna požádat o čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené, a to nejpozději poslední den trvání mateřské dovolené. Zaměstnavatel je povinen její žádosti vyhovět. Doba čerpání dovolené se považuje pro účely nároku na dovolenou za dobu odpracovanou.

Celkový nárok na dovolenou v r. 2022 14,286 + 20 = 34,286 týdnů 
Nárok v hodinách 40 : 52 x 34,286 x 4 = 105,495 hodin 
Při stanovené týdenní pracovní době v rozsahu 40 hodin se bude jednat o počet týdnů 105,495 : 40 = 2,637 týdne 
Celkový počet týdnů 34,286 + 2,637 = 36,923 týdnů 
Redukce na celé týdny 36 týdnů 
Konečný nárok v hodinách 40: 52 x 36 x 4 = 110,769 hodin, zaokrouhleno na 111 hodin 

V roce 2023 jí nevznikne žádný nárok a v roce 2024 se vrátí do práce. Opět bude záležet na době, kdy se z rodičovské dovolené vrátí, tedy zda splní podmínku odpracování alespoň dvanáctinásobku stanovené pracovní doby.

Příklad

Příklad:

Žena nastoupila na mateřskou dovolenou již v roce 2021, která trvá do 23. 3. 2022. Stanovená týdenní pracovní doba je v rozsahu 40 hodin týdně s délkou směny 8 hodin. Z předchozího roku nemá žádný zůstatek. Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v rozsahu 4 týdnů. Žena požádala o čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené a pak o čerpání rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte.

Protože se dovolená určuje za každý kalendářní rok samostatně, bude doba mateřské dovolené posuzována v rámci období od 1. 1. do 23. 3. 2022. Pro účely nároku na dovolenou se mateřská dovolená posuzuje jako doba odpracovaná. S ohledem na stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, která je rozvrhována rovnoměrně, je možný výpočet dvojím způsobem.

1. Výpočet dle harmonogramů směn (podle odpracované doby)

Počet plánovaných směn v hodinách na období od 1. 1. do 23. 3. 2022

 • 168 + 160 + 136 = 464 hodin

Vždy je nutné zkoumat podmínku odpracování dvanáctinásobku stanovené týdenní pracovní doby, stručně

Nahrávám...
Nahrávám...