dnes je 24.4.2024

Input:

DPH a stálá provozovna na Slovensku

17.4.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2015.09.18
DPH a stálá provozovna na Slovensku

Ing. Martin Špád

VYŠLO V ČÍSLE 9/2015

České s.r.o., plátce DPH, poskytující softwarové služby (má vyvinutý software, který dále upravuje dle individuálních požadavků zákazníků), si pronajme kancelář na Slovensku. Mezi zákazníky jsou také slovenští zákazníci, plátci i neplátci DPH na Slovensku. Prosím o radu, kdy vzniká provozovna, jak to bude s povinností registrace DPH na Slovensku, a v případě vzniku provozovny s daní z příjmů právnických osob v ČR a na Slovensku; zda vznikne povinnost se registrovat k této dani i na Slovensku a podávat tam přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Odpověď

Především je zapotřebí rozlišit pojmy "stálá provozovna" pro účely daně z příjmů a "provozovna" pro daň z přidané hodnoty. Každý má totiž vlastní definici.

Stálá provozovna pro účely daně z příjmů vznikne tehdy, jsou-li splněny podmínky pro její vznik, které jsou dány bilaterální smlouvou o zamezení dvojího zdanění č. 100/2003 Sb.m.s. Podle čl. 5 – Stálá provozovna se za stálou provozovnu považuje trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku, a to obzvláště, jde-li o místo vedení části podniku, pobočku či kancelář. Stálá provozovna však nevznikne, je-li zařízení využíváno výhradně  za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání zboží patřícího podniku, ani v případě, kdy se toto trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti udržuje pouze za účelem nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik anebo za účelem vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo pomocný charakter. (Ze znění příslušných ustanovení jsem vyseparoval ta, která by tazateli měla stačit pro určení, zda stálá provozovna vznikne či nikoli; jinak

Nahrávám...
Nahrávám...