dnes je 16.6.2024

Input:

Jmenování osoby odpovědné za provoz vyhrazeného tlakového zařízení

30.11.1999, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

3.21.4.1
Jmenování osoby odpovědné za provoz vyhrazeného tlakového zařízení

(v souladu s NV č. 192/2022 Sb., § 8, odst. 4)

12.1.2024

Provozovatel:

V souladu s ustanovením §8, odst. 4, NV č. 192/2022 Sb.,

a kap. II., odst. 3, písm. b), Přílohy ČSN 69 0012,

Vás jmenuji osobou odpovědnou za bezpečný a hospodárný provoz tlakové nádoby (nádob)

Jméno a příjmení:

Umístění, druh nádoby (nádob), kategorizace:

Jako odpovědná osoba jste povinen:

  • účastnit se 1x za 3 roky školení a podrobit se přezkoušení revizním technikem tlakových nádob,

  • seznámit se a dodržovat platné předpisy a ustanovení v oblasti tlakových nádob,

  • seznámit se s provozním bezpečnostním předpisem pro provoz, obsluhu a údržbu tlakových nádob,

  • seznámit se s návody výrobců tlakové nádoby a jednotlivých strojních zařízení,

Nahrávám...
Nahrávám...