dnes je 1.6.2023

Input:

Oznámení o příjmech plynoucích daňovému nerezidentovi

31.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3 Oznámení o příjmech plynoucích daňovému nerezidentovi

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 38da ZDP upravuje postup plátce při oznamování příjmu ze zdrojů na území ČR plynoucího daňovému nerezidentovi, a to takového příjmu, z něhož je daň vybírána srážkou. Od 1. 4. 2019 se oznamuje takový příjem i v případě, kdy není srážková daň aplikována (z důvodu osvobození příjmu od daně nebo pokud o něm mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v ČR).

Do 31. 3. 2019   1. 4. 2019–2020   2021–2023  
Plátce oznamuje příjem daňového nerezidenta správci daně ve lhůtě pro odvod srážkové daně, ale pouze u příjmů, u kterých je srážková daň aplikována.   Plátce oznamuje příjem daňového nerezidenta správci daně ve lhůtě pro odvod srážkové daně, a to i těch příjmů, u kterých srážková daň není aplikována.   Plátce oznamuje příjem daňového nerezidenta správci daně ve lhůtě pro odvod srážkové daně, ale pouze u příjmů, u kterých je srážková daň aplikována.

Plátce oznamuje příjem daňového nerezidenta správci daně ve lhůtě do 31. 1. následujícího kalendářního roku u těch příjmů, u kterých srážková daň není aplikována.  
Správce daně může na základě žádosti zprostit plátce oznamovací povinnosti, a to v odůvodněných případech.   Správce daně může na základě žádosti zprostit plátce oznamovací povinnosti, a to v odůvodněných případech na dobu nejvýše 5 let.   Správce daně může na základě žádosti zprostit plátce oznamovací povinnosti, a to v odůvodněných případech na dobu nejvýše 5 let.  
Nahrávám...
Nahrávám...